caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/98144/037357_ArteLasur_Color_2,5L.png

Capadecor ArteLasur Color

Kasutamisvalmis värviliste osakestega akrülaatbaasil lasuurvärv sisetöödeks

Kasutusala

Spetsiaalselt väljatöötatud väga atraktiivne lasuur sisepindadele. Arte-Lasur Color on patendiõigusega toode (Nr.: E93830019.1/TO98A000997). Arte-Lasur Colorit ei toonita. Selles sisalduvad tumeda pigmendiga osakesed loovad ühevärvilistel aluspindadel kõrgväärtusliku ja efektse optika.

Omadused

- Veega lahjendatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga.
- Märghõõrde klass 2 (veega ja neutraalsete puhastusvahenditega pestav).
- Võimaldab teha parandusi (väga hoolikalt).

Sideaine

Akrülaatdispersioon.

Pakend/ pakendi suurus

Arte-Lasur Color: 2,5 l

Värvitoonid

Läbipaistev värviliste osakestega:

  • Ferrara = roostepunased osakesed
  • Grosseto = oranžikas-punased osakesed
  • Livorno = hallid osakesed

Läikeaste

Kuivanult siidjasmatt.

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadidel. Avatud pakendit hoida tihedalt suletuna.

Tihedus

ca 1,0 g/m2

Täiendavad tooted

Perlatec Gold/Silber

Pearl White/Red/Green/Blue

Switch Desert Light/Lagoon Water

Pärlmutterpigmendid efektsete pindade saavutamiseks. Ainult sisepindadele Arte-Lasur, Arte-Lasur Color ja Deco-Lasur värvides. Lisatav kogus peaks jääma 1-5% piiridesse (järgida tehnilist informatsiooni nr 816).

Perlateci kogus 2,5 liitri Arte-Lasur Colori  kohta
1% = 25 g
2% = 50 g
3% = 75 g
4% = 100 g
5% = 125 g

Vastavalt vahekihi omadustele ja värvitoonile kui ka Arte-Lasuri lisatud efektpigmendi kogusele on võimalik luua erinevaid pealispinnaefekte.

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema kuiv ega tohi olla määrdunud, ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid ja osakesi. Pind peaks olema  sile või kergelt struktureeritud ning ühtlane. (vt VOB, C osa, DIN 18363, lõik 3).

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema vaba värvikontrastidest. Seepärast soovitame aluspinda eelnevalt töödelda kergelt imavate valge pigmendiga materjalidega. Uutele klaaskiudtapeetidele või karedapinnalistele tapeetidele võib vahekihi kohe peale kanda. Palun järgige vastavat tehnilist informatsiooni  kasutatavate krunt- ja vahekihtide kohta.

Kattekihtide ülesehitus

Kruntkiht
- Caparol-Haftgrund sileda pinna saavutamiseks
- Caparol-Putzgrund 610 või MultiStructurStyle struktureeritud pinna saavutamiseks

Vahekiht
Vahekiht tehakse reeglina Indeko-plusiga, mis on ColorExpress toonimismasinatel 3D-süsteemis soovitud värvitooni toonitud. Kasutades Capadecor  Metallocryl INTERIORI vahekihimaterjalina on võimalik saavutada kerge metalse optikaga pealispindu.

Viimistluskiht

Arte-Lasur Colorit ei toonita. Värv on kasutusvalmis ega vaja vedeldamist. Soovitame lasuuri pealekandmiseks kasutada pehmet harja (näiteks ovaalhari). Värv kanda peale lühikeste pintslitõmmetega. Pärast lühikest kuivamist võib pinna sama harjaga üle siluda. Jätkukohtade  vältimiseks tuleks suuremate pindade või kõrgemate temperatuuride korral vähemalt kahekesi töötada.

Kulu

Ca 110-150 ml/m2  lasuurikihi kohta sõltuvalt aluspinna karedusest. Täpne materjalikulu määrata proovivärvimise teel.

Töötlemistingimused

Juhised värvimiseks
Sisepindadel kasutatavad lasuurid on läbipaistvad materjalid, mis lasevad aluspinna värvil ja struktuuril läbi kumada. Seepärast on enne konkreetse pinna katmist soovitav teha proovikatmine. Parema kontrasti saavutamiseks kanda heleda krundi peale tume lasuurvärv. Juhul kui kasutatakse väga heledaid lasuuritoone või kui aluspind on tugevalt struktureeritud, ei pääse heleda pigmendiga lasuuriosakesed mõjule. Mida paksem on pealekantav lasuurikiht, seda intensiivsem on läige. Väga efektsete pindade saavutamiseks lisada lasuurile pärlmutterpigmente. Lisatav kogus peaks jääma 1-5% piiridesse. Pärlmutterpigmendid ühtlaselt sisse segada.

Teadmiseks kasutajale
Et pinna üksikute osade vahel pooleks märgatavaid piirjooni, tuleks krunt- ja vahekiht harjaga peale kanda. Arte-Lasur Colorit ei tohi kanda otse leeliselistele vahekihtidele (nt silikaatvärvidele või -krohvidele).

Minimaalne lubatud värvi pealekandmise temperatuur
+5 ºC – aluspind ja ümbritsev õhk.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 ºC ja suhtelise õhuniiskuse juures 65% on pealispind kuiv ca 4 tunni pärast.

Tööriistade puhastamine

Pesta pärast kasutamist koheselt veega, vajadusel lisada pesemisvahendit.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada koheselt veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelaid materjalijääke utiliseerida nagu  vesialuseliste värvide jääke. Kuivanud materjali jääke võib utiliseerida olmeprügina.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF02

Koostis

Akrüülvaikdispersioon, värvilised pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, kilemoodustamise abiained, sideained, konservandid.

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimlik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee