caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/98147/037360_844349_DecoLasur_Gla_nzend_5L.png

DecoLasur Glänzend

Läikiv dispersioonlasuurvärv sisetöödeks.

Kasutusala

Dekoratiivne lasuurvärv sisepindadele. Sobib siledate aluspindade, struktuurkrohvide katmiseks ning struktuur-, klaaskiudtapeedi, samuti toote FantasticFleece ja MultiStructurStyle dekoratiivseks kujunduseks.

Omadused

  • Väga läbipaistev
  • Märghõõrdeklass 1 vastavalt standardile EVS EN  13 300
  • Vett-tõrjuv
  • Difusioonivõimeline
  • Väga hea nakkuvusega
  • Veega vedeldatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
  • Tiksotroopne
  • E.L.F. (minimeeritud emissiooniga ja lahustivaba)

Sideaine

Polümeerdispersioon standardi DIN 55 945 järgi.

Pakendi maht

Deco-Lasur glänzend: 2,5 ja 5 liitrit. Perlatec gold/silber ja PearlWhite: 100 g.

Värvitoonid

Läbipaistev. Toonitav käsitsi CaparolColori või AVA-Amphibolini täistoonvärvidega, samuti ColorExpressi toonimismasinates.

Sobivus teiste värvidega
Lasuurvärvi spetsiifiliste omaduste säilitamiseks ei tohi Deco-Lasuri segada teiste materjalidega.

Läikeaste

Läikiv

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Avatud pakend hoolikalt sulgeda.

Tihedus

ca 1,00 g/cm³

Täiendavad tooted

Perlatec Gold/Silber

Pearl White/Red/Green/Blue

Switch Desert Light/Lagoon Water
Pärlmutterläikega pigmendid sisetöödeks, atraktiivsete pealispindade loomiseks.

Lisatav pigmendi kogus 5 l Deco-Lasur glänzend pakendi kohta
1% = 50 g
2% = 100 g
3% = 150 g
4% = 200 g
5% = 250 g
6% = 300 g
7% = 350 g

Tähelepanu

Orgaaniliste pigmentidega täistoonvärvid ja toonimispastad on optimaalselt mittepleekivad ja piiratud vastupidavusega UV-kiirguse suhtes. Kahtluse korral pidada nõu asjatundjatega.

Aluspinnad

Aluspind peab olema puhas ja kuiv, pinnal ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspinna ettevalmistamise meetod sõltub olemasolevast aluspinnast ja selle omadustest. Seepärast tuleb tutvuda vastavate tehnilise informatsiooni lehtedega.

Pealekandmise meetod

Deco-Lasur glänzend lasuurvärvi võib pinnale kanda sissetöötatud maalriharja, ümara pintsli, naturaalse švammi või lapiga. Töövahendi valik sõltub soovitud lasuuriefektist.

Nõuanded värvimiseks
Seinalasuurid on läbipaistvad värvid, mille tulemust mõjutab nii aluspinna värvitoon, imamisvõime ja struktuur, kihipaksus ja lasuuri konsistents, kasutatud tööriistad kui ka maalri individuaalne käekiri. Seepärast soovitame enne pinna katmist teha proovikatmine. Parema kontrasti saavutamiseks kanda heleda krundi peale tume lasuurvärv.

Kattekihtide ülesehitus

Vahekiht
Vahekiht teostada tootega Caparol-Haftgrund, Putzgrund 610, MultiStructurStyle või Amphibolin. Matid sisetööde dispersioonvärvid ei ole suure imavuse tõttu sobivad (nähtavate üleminekukohtade oht). Lasuurvärviga kaetavatel pindadel ei tohi pärast vahekihi pealekandmist esineda värvikontraste ja pind peab olema ühtlase imavusega.

Viimistluskiht
1–3 kihti läikivat Deco-Lasuri, toonitud ColorExpressi toonimismasinates või käsitsi CaparolColori või Amphibolini täistoonvärvidega. Värvimiseks sobiva konsistentsi saamiseks võib Deco-Lasur glänzend lasuurvärvi vedeldada kuni 20% tootega CapaSol LF-iga. Kui lasuurvärv kantakse tootele FantasticFleece, järgida vastavat tehnilise informatsiooni lehte. Et saavutada suuremat läikeastet, võib Deco-lasur glänzendi toonimata kujul teist korda harjaga pinnale kanda. Pärlmutterefekti saamiseks lisada lasuurvärvile vastavalt soovitud tulemusele 1–7% efektpigmenti (järgida tehnilist informatsiooni nr 816). Pärlmutterpigmendid segada ühtlaselt värvi hulka.

Kulu

Ca 80–200 ml/m2 kihi kohta. Olenevalt aluspinna imavusest ja struktuurist võib materjalikulu suureneda. Antud kulunormid on arvestatud keskmise materjalikulu järgi. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel
+5 °C aluspind ja õhk.

Kuivamine/kuivamisaeg

Olenevalt laseerimistehnoloogiast kantakse lasuurvärv pinnale kas "märg-märjale” meetodil või lastakse eelmisel värvikihil enne uue kihi pealekandmist vähemalt 12 tundi kuivata. Jahe ja niiske ilmastik pikendab kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada pärast kasutamist veega, vajadusel lisada puhastusvahendit.

Tähelepanu

Värvi mitte kasutada horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel.
Rullimisjälgede vältimiseks tuleks krunt- või vahekiht kanda pinnale pintsliga.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel pesta kohe veega. Vältida pihustusudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01

Koostis

Polüvinüülatsetaatvaik, parafiinvahad, vesi, lisandid, konservandid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti iseärasusi.