caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/246102/066483_Capadecor_DecoLasur_Matt_5_L.png

DecoLasur Matt

Matt dispersioonlasuurvärv sisetöödeks.

Kasutusala

Dekoratiivne lasuurvärv sisepindadele. Sobib siledate aluspindade, struktuurkrohvide katmiseks ning struktuur-, klaaskiudtapeedi, samuti toodete FantasticFleece ja MultiStructurStyle dekoratiivseks kujunduseks.

Omadused

  • Vett-tõrjuv
  • Märghõõrdeklass 2 vastavalt standardile EVS EN 13 300
  • Difusioonivõimeline
  • Väga hea nakkuvusega
  • Veega vedeldatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
  • Tiksotroopne
  • Transparentne
  • E.L.F. (minimeeritud emissiooniga ja lahustivaba)

Sideaine

Polümeerdispersioon standardi DIN 55 945 järgi.

Pakendi maht

2,5, 5 ja 10 liitrit

Värvitoonid

Valge-läbipaistev. Toonitav käsitsi CaparolColori või AVA-Amphibolini täistoonvärvidega, samuti ColorExpressi toonimismasinates.

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Avatud pakend hoolikalt sulgeda.

Tihedus

ca 1,10 g/cm³

Tähelepanu

Orgaaniliste pigmentidega täistoonvärvid ja toonimispastad on optimaalselt mittepleekivad ja piiratud vastupidavusega UV-kiirguse suhtes. Kahtluse korral pidada nõu asjatundjatega.

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas ja kuiv, pinnal ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspinna ettevalmistamise meetod sõltub olemasolevast aluspinnast ja selle omadustest. Seepärast tuleb tutvuda vastavate tehnilise informatsiooni lehtedega.

Pealekandmise meetod

Deco-Lasur matt lasuurvärvi võib pinnale kanda sissetöötatud maalriharja, ümara pintsli, naturaalse švammi või lapiga. Töövahendi valik sõltub soovitud lasuuriefektist.

Kattekihtide ülesehitus

Vahekiht

Vahekiht teostada tootega Caparol-Haftgrund, Putzgrund 610 või MultiStructurStyle. Matid sisetööde dispersioonvärvid on oma suure imavuse tõttu ainult piiratult kasutatavad (nähtavate üleminekukohtade oht). Lasuurvärviga kaetavatel pindadel ei tohi pärast vahekihi pealekandmist esineda värvikontraste ja pind peab olema ühtlase imavusega.

Viimistluskiht

1-3 kihti matti Deco-Lasuri, toonitud ColorExpressi toonimismasinates või käsitsi CaparolColori või AVA-Amphibolini täistoonvärvidega. Värvimiseks sobiva konsistentsi saamiseks võib Deco-Lasur lasuurvärvi vedeldada kuni 20% CapaSol LF-iga. Kui lasuurvärv kantakse tootele FantasticFleece, tuleb Deco-Lasur matt vedeldada kuni 15% tootega CapaSol LF või veega (järgida vastavaid tehnilise informatsiooni lehti).

Kulu

ca 80–100 ml/m2 kihi kohta. Olenevalt aluspinna imavusest ja struktuurist võib materjalikulu suureneda. Antud kulunormid on arvestatud keskmise materjalikulu järgi. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel

+5 °C aluspind ja õhk.

Kuivamine/kuivamisaeg

Olenevalt laseerimistehnoloogiast kantakse lasuurvärv pinnale kas "märg-märjale” meetodil või lastakse eelmisel värvikihil enne uue kihi pealekandmist vähemalt 12 tundi kuivada. Jahe ja niiske ilmastik pikendab kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada pärast kasutamist veega, vajadusel lisada puhastusvahendit.

Tähelepanu

Värvi mitte kasutada horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel. Rullimisjälgede vältimiseks tuleks krunt- või vahekiht pinnale kanda pintsliga.

Puhastamine ja hooldamine

Sobivus teiste värvidega

Lasuurvärvi spetsiifiliste omaduste säilitamiseks ei tohi Deco-Lasuri segada teiste materjalidega.

Nõuanded värvimiseks

Seinalasuurid on läbipaistvad värvid, mille tulemust mõjutab nii aluspinna värvitoon, imamisvõime ja struktuur, kihipaksus ja lasuuri konsistents, kasutatud tööriistad kui ka maalri individuaalne käekiri. Seepärast soovitame enne pinna katmist teha proovikatmine. Parema kontrasti saavutamiseks kanda heleda krundi peale tume lasuurvärv.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel pesta kohe veega. Vältida pihustusudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01

Koostis

Polüvinüülatsetaatvaik, silikaadid, kaltsiumkarbonaat, parafiinvahad, vesi, lisandid, konservandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Moskva iludus

Must kohtub valgega

St.Josefi haigla Schweinfurteris