caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/121919/042924_MultiStruktur_Fein_Mittel_Grob_Supergrob.png

Capadecor MultiStruktur

Hüdrofoobne, kvartsliiva sisaldav vahe- ja lõppviimistlusmaterjal sisetingimustesse. Tera suurused, fein (peen) - mittel (keskmine) - grob (jäme).

Kasutusala

Kvartsliiva sisaldav vahe- ja lõppvimistlusmateral individuaalsete, dekoratiivsete sisepindade viimistlemiseks. Liivaterade suurused peen/keskmine/jäme. MultiStruktur sobib ideaalselt järgnevate lasuurviimistluste aluspinnaks ja efektsete seinapindade loomiseks. 

Omadused

 • E.L.F.- minimiseeritud emissiooniga, lahustivaba
 • Väga valge ja väga hästi kattev
 • Kergesti ja mitmekülgselt struktureeritav
 • Toonitav ColorExpress toonimismasinates
 • Tänu hüdrofoobsusele on tootel pikk töötlemisaeg
 • Hästi puhastatav

Pakendi maht

 • MultiStruktur fein/mittel: 16 kg; 7 kg
 • MultiStruktur grob: 18 kg; 7kg

Värvitoonid

Valge; masinaga toonitav rikkaliku värvitoonivalikuga Caparol 3D - ja CaparolColor värvikaardi toonidesse. 

Valge baas on käsitsi toonitav max 10 % 10 % AVA – Amphibolin täistoon- või toonimisvärvidega.

Värvitoonierinevuste vältimiseks teineteisega külgnevate pindade viimistlemisel soovitame juba toonitud värvi omavahel kokku segada.

Läikeaste

Täismatt

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest.

Suurim tera

MultiStruktur fein:            ca 200 µm
MultiStruktur mittel:         ca 300 µm
MultiStruktur grob:           ca 500 µm
MultiStruktur supergrob:   ca 700 µm

Täiendavad tooted

 • DecoGrund
 • DecoLasur Matt/Glänzend
 • ArteLasur
 • ArteLasur Color
 • Metallocryl Interior
 • CapaGold/CapaSilber

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++o
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Aluspindadel ei tohi olla mustust, värvi nakkumist takistavaid osakesi ning nad peavad olema kuivad. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB), C osa, standardi DIN 18363 lõiku 3.

Krohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII
Suurepoorilised, liivased, imavad krohvid kruntida tootega OptiGrund E.L.F. või CapaSol LF ja lisaks tootega Capadecor DecoGrund või Caparol-Haftgrund.

Kipskrohvid ja valmiskrohvid ehitussegude rühmadest PIV ja PV
Mineraalse settega kaetud kipskrohvid lihvida ja tolm eemaldada. Seejärel kruntida tootega Capadecor DecoGrund või Caparol-Haftgrund.

Kipsist ehitusplaadid
Niiskust imavad plaadid kruntida tootega Optigrund E.L.F. või Caparol Tiefgrund TB ja lisaks tootega Capadecor DecoGrund või Caparol-Haftgrund.

Kipsplaadid
Pahteldatud pinna ebatasasused lihvida ja tolm eemaldada. Kruntida tootega Capadecor DecoGrund või Caparol Haftgrund. Plaate, milles on vees lahustuvaid, värvumist põhjustavaid komponente, kruntida tootega Caparol Filtergrund grob. Järgida BFS- infolehte nr 12, osa 2. MultiStruktur Grob ja SuperGrob puhul kasutada kruntimiseks Putzgrund 610.

Betoon

Eemaldada kõik eralduvad, tolmuvad ja mahapudenevad jäägid. Kruntida tootega Capadecor DecoGrund või Caparol Haftgrund. Poorid ja augukesed betooni pinnal pahteldada enne MultiStrukturiga viimstlemist.

Poorbetoon
Kruntida Capaplexiga, vedeldades veega vahekorras 1:3. Tasanduspahteldus tootega Caparol
Akkordspachtel.

Puitkiud-, puitlaast- ja vineerplaadid
ei sobi MultiStruktuuriga viimistlemiseks. 

Kandvad kattekihid
Matid, vähese imavusega pinnad töödelda ilma eelneva ettevalmistuseta. Läikivad ja lakitud pinnad
karestada ning viimisteda nakkeparanduskrundiga ( Capacryl Haftprimer, Capadecor DecoGrund oder Caparol-Haftgrund) 

Mittekkandvad kattekihid
Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvikihid või kunstvaikkrohvist kihid eemaldada täielikult.
Suurte pooridega, pudenevad, imavad krohvipinnad kruntida tootega Optigrund E.L.F. või CapaSol LF. Mittekandev mineraalvärv eemaldada mehaaniliselt ja puhastada tolmust. Kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB ja lisaks tootega Capadecor DecoGrund või Caparol-Haftgrund.

Liimvärvid
Täielikult maha pesta. Kliistri- ja makulatuurijäägid maha pesta. Kruntida tootega Caparol Tiefgrund TB ja lisaks tootega Capadecor DecoGrund või Caparol-Haftgrund.

Tapeedid
Eemaldada täielikult. Kliistri- ja makulatuurijäägid maha pesta. PKruntida tootega Caparol Tiefgrund TB ja lisaks tootega Capadecor DecoGrund või Caparol-Haftgrund.

Hallitusega kaetud pinnad
Hallitus või seened eemaldada mehhaaniliselt niiske harja, käsna või kaabitsaga, pind pesta
mikrobiotsiidlahusega Capatox või FungiGrund ja lasta korralikult kuivada. Kruntida vastavalt aluspinna seisundile. Sealjuures tuleb järgida kehtivaid eeskirju (nt bioainete ja ohtlike ainete
kohta käivad määrused).

Nikotiini-, vee-, tahma, õli või rasvaplekkidega pinnad
Nikotiini-, vee-, tahma-, õli või rasvaplekkidega pinnad pesta vees lahustatud pesemisvahendiga ja
lasta neil hästi kuivada. Kuivanud veeplekid pühkida ära kuiva harjaga hõõrudes. Kanda peale
isoleeriv kruntkiht Caparol Filtergrund grob. (Tehniline informatsioon nr 845).

Pisidefektid

Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad pahtliga Caparol-Akkordspachtel, järgides
kasutusjuhendit, ja pind vajadusel üle kruntida.

Pealekandmise meetod

MultiStruktur enne kasutamist käsitsi või aeglaselt pöörleva seguriga korralikult läbi segada. Peale kanda pintsli või rulliga.

Pealekandmise meetod

Rulliga:
Erineva terasuurusega MultiStrukturi saab pinnale kanda keskmise karvapikkusega rulli abil (14-18 mm) MultiStruktur Fein võib lahjendada ca 5 - 10 % veega. Ühtlase tulemuse saavutamiseks tuleks materjal pinnale kanda küllastunult ning seejärel ristitõmmetega pind üle töödelda ning struktureerida vastavalt soovitud tulemusele selleks sobiva tööriistaga. 

Pahteldamine:
MultiStruktur Fein võib pinnale kanda ka kelluga otse ämbrist ja seejärel viimistleda vastavalt soovile. 

Pihustamine:
Erineva terasuurusega MultiStrukturivõib pinnale kanda pahtlipumbaga või väiksematel pindadel lehterpihustiga.
Düüsi suurus 4–6 mm, pihustusrõhk 2,0–2,5 bar.

Struktureerimine:
MiltiStruktur on hõlpsasti ja individuaalselt struktureeritav vastavalt soovitud tulemusele. Sobivad tööriistad selleks on kellud, nii pehmed kui ka kõvad harjad, struktuurpintslid, nahast lapid jpm. 

Viimistlemine ja renoveermine:
Järgnevaks viimistluseks või renoveerimiseks võib kasutada erievaid tooteid, nt DecoLasur Matt/Glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color, Metallocryl Interior või CapaGold/CapaSilber.
Enne toote ülevärvimist on soovitatav lasta värvitud pinnal 2-3 ööpäeva kuivada, et toote pinnale tekiks hüdrofoobne kiht, mis vähendab ülevärvimisel tekkivate jätkukohtade värvitoonierinevusi. 

Kattekihtide ülesehitus

Aluspind tuleks eelnevalt vähemalt ühes kihis kruntida tootega Capadecor DecoGrund, Caparol- Haftgrund või Putzgrund 610 enne MultiStrukturi pealekandmist.

Erandina on vanad imavad värvikihid. Eelnevalt soovitame teha proovikatmise ja testida nakkuvust. 

Kui MultiStrukturi soovitakse pinnale kanda juba toonitud kujul, siis soovitame kruntvärvikihi teostada viimistluskihiga samas värvitoonis. 

Kulu

Kulu varieerub vastavalt pealekantavast tehnikast, tugevusest, tööriistast ja soovitavast tulemusest. 
Peen terasuurus (fein): ca 500–700 g/m2
Keskmine terasuurus (mittel): ca 600–750 g/m2
Jäme terasuurus (grob): ca 650–800 g/m2

Tigupumbaga: ca 500–1000 g/m2
Täpne kulunorm teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmisel ja kuivamisel
+5 º C aluspind ja ümbritsev õhk

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värvi pealispind kuiv 6 - 8 tunni pärast. Täiesti kuiv ja koormust taluv on pind umbes 1 - 2 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Looduslike liivade kasutamise tõttu on võimalikud vähesed erinevused värvitoonides. Seepärast tuleb tervikpindade katmiseks kasutada ühe ja sama tootenumbriga materjali. Erinevate tootenumbritega materjalid tuleb omavahel segada. Et kaetud pinna üksikute osade vahel ei oleks märgatavaid piirjooni, tuleb kogu pind korraga katta "märg-märjale” meetodil. Kui siseruumides kasutatakse toodet Caparol Tiefgrund TB, võib esineda tüüpiline lahusti lõhn. Seepärast on vajalik ruumide korralik õhutamine. Tundlikes piirkondades kasutada aromaatidevaba vähese lõhnaga toodet Amphisilan Putzfestiger. Kipsi sisaldavate pahtlimasside katmisel võib kauakestva niiskuse mõjul ette tulla paisumist, tekkida õhumulle ja pragusid. Seepärast tuleb piisava tuulutamise ja temperatuuriga tagada pinna kiire kuivamine. Järgida Kipsi- ja Kipsplaaditootjate Ühingu infolehte nr 2 "Kipsplaatide pahteldamine”.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal tagada põhjalik ventilatsioon. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Vältida pihustusudu sissehingamist. 
Täpsemad andmed vaata ohutuskaardilt. 

Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3 (2H) -oon, 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/a): 30g/l (2010). See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01

Koostis

Polüakrülaatvaik, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vahad, vesi, lisandid, konservandid (metüülisotiasolooni ja bensisotiasolinoon).

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Grobiņa algkool