caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/98242/037372_Metallocryl_Interior_2,5L.png

Capadecor Metallocryl Interior

Metalse optikaga läikiv dispersioonvärv siseviimistluseks

Kasutusala

Capadecor Metallocryl Interior on spetsiaalsete metalsete pigmentidega läikiv dispersioonvärv seinte siseviimistluseks. Sobib eriti hästi kasutamiseks esindusruumides ja silmatorkavatel pindadel nagu nt kaubanduskeskustes, büroohoonetes, pankades, kindlustustes, raudteejaamades, diskoteekides ja muudel sarnastel objektidel.

Omadused

  • Minimeeritud emissiooniga ja lahtusivaba
  • Vastab AgBB kriteeriumitele
  • Brilliantne metallik-efekt
  • Märghõõrdeklass 1 vastavalt EVS EN 13 300-le
  • Mittepõlev A2 vastavalt DIN 4102-le
  • Vastupidav vee baasil olevatele desinfektsioonivahenditele

Sideaine

Kunstdispersioon DIN 55945 järgi

Pakend/ pakendi suurus

2,5l, 5l, 10l

Värvitoonid

Metalne hõbe, sarnaneb toonile RAL 9006. Standardtoon Venato 45 MET. Capadecor Metallocryl Interior on ColorExpress masinaga toonitav paljudes värvitoonides: metallik-efektiga värvitoonid RAL, 3D plus kataloogi järgi, senised Alucryl-värvitoonid.
Kui toodet toonitakse lisaks standardtoonidele teistesse värvitoonidesse, siis tuleb ColorExpress süsteemis aluseks võtta Metallocryli CD, kuna vastasel juhul võib ette tulla värvitooni erinevusi. Sama kehtib ka vaheviimistluses kasytatava Amphibolini värvitooni kohta.

Värvitoonide ülevaade Capadecor Metallocryl Interior
Materjalile tüüpiline

Hõbeda nüansid

Venato 10 MET

Venato 20 MET

Venato 30 MET

Venato 45 MET

Pronksi nüansid

Palazzo 155 MET

Palazzo 160 MET

Curcuma 10 MET

Mai 50 MET

Vase nüansid

Rubin 25 MET

Papaya 65 MET

Amber 70 MET

Marill 50 MET

Kulla nüansid

Palazzo 245 MET

Palazzo 215 MET

Curcuma 45 MET

Melisse 35 MET

Raua nüansid

Palazzo 125 MET

Marill 10 MET

Citrus 15 MET

Palazzo 5 MET


3D-System plus  v
ärvitoonid

Amber 10 MET

Amber 45 MET

Amber 95 MET

Aprico 95 MET

Arctis 100 MET

Arctis 65 MET

Arctis 70 MET

Baccara 10 MET

Baccara 5 MET

Barolo 95 MET

Bordeaux 35 MET

Cameo 155 MET

Citrus 10 MET

Citrus 20 MET

Curry 35 MET

Curry 95 MET

Grenadin 95 MET

Jade 70 MET

Lago 45 MET

Lago 50 MET

Laser 10 MET

Lavendel 165 MET

Magma 35 MET

Magma 40 MET

Magma 50 MET

Magma 70 MET

Magma 75 MET

Mai 70 MET

Malachit 40 MET

Melisse 70 MET

Oase 5 MET

Oase 70 MET

Pacific 130 MET

Pacific 155 MET

Pacific 40 MET

Papaya 35 MET

Papaya 40 MET

Papaya 45 MET

Papaya 70 MET

Papaya 95 MET

Patina 45 MET

Patina 50 MET

Pinie 15 MET

Pink 25 MET

Pink 30 MET

Rose 105 MET

Rose 75 MET

Rose 95 MET

Rubin 5 MET

Saphir 5 MET

Siena 40 MET

Tundra 40 MET

Tundra 80 MET

Tundra 95 MET

Tundra 105 MET

Verona 130 MET

Verona 45 MET

Verona 80 MET

Viola 80 MET

Viola 110 MET


Capadecor Metallocryl Interior värvitoonid on töötatud välja 3D-System plus baasil ja võivad oma metalse iseloomu tõttu veidi originaalvärvitoonidest erineda. Sujuv üleminek 3D plus ja Metallocryl Interior värvitoonide vahel ei ole garanteeritud.
Värvitoonide metalne välimus võib muutuda vastavalt vaataja erinevale vaatenurgale, samuti sõltuvalt valguse laadist, hulgast ja langemisest. Sel põhjusel soovitame näidispindade valmistamist. Käesoleva ülevaate juurde täiendavalt saadaval erinevad metalliefektiga värvitoonid nagu nt RAL, samuti senised Alucryli nüansid.

Läikeaste

Läikiv

Säilitamine

Jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.

Tihedus

ca 1,0 g/cm3

Sobivad aluspinnad

Aluspinnad peavad olema kandvad, neil ei tohi olla mustust, värvi nakkumist takistavaid osakesi ning nad peavad olema kuivad. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB), C osa,  standardi DIN 18363 3. lõiku.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspinna ettevalmistus sõltub olemasolevast aluspinnast ja selle omadustest. Siinkohal järgida Amphibolini tehnilist informatsiooni. 

Pealekandmise meetod

Enne pealekandmist segada Capadecor Metallocryl Interior põhjalikult läbi. Segage värvi pealekandmise ajal pidevalt.
Capadecor Metallocryl Interior värvi võib peale kanda pintsli või rulliga. Jätkukohad täiendavalt rullida. Rulliga pealekandmisel kasutada keskmise karvapikkusega rulli (karva pikkus 12-16 mm), mille puhul on välistatud liigse värvi kogunemine rulli servadesse.
Tagamaks alumiiniumpigmentide ühtlast jaotumist, kanda Capadecor Metallocryl Interior värv ühtlaselt pinnale, jaotada värv pinnal põikisuunas ning ühesuunaliselt üle rullida.
Pihustiga pealekandmisel võivad pinnale jääda värvilaigud, sarnaselt efektlakkide kasutamisega, ja seepärast ei ole pihustusmeetod suurte pindade korral soovitatav.
Siledal aluspinnal võib saavutada väga atraktiivse pealispinna, kui Capadecor Metallocryl Interior värv pärast rulliga pealekandmist hõõruda üle ovaalse harjaga ristitõmmetega, võimalik töödelda ka ArteTwin kelluga.
Capadecor Metallocryl Interior tuleks kanda struktureeirtud pinnale. Siledatele, peene struktuuriga või ebasoodsa valgustusega pindadele võivad tekkida triibud ja värvilaigud.
Atraktiivsete viimistluse saavutamiseks kasutada vaheviimistlusena Capadecor Metallocryl Interiori ja lõppviimistlusena Capadecor ArteLasuri või ArteLasur Colorit.

Kattekihtide ülesehitus

Vaheviimistlus
Capadecor Metallocryl Interior sisaldab efektpigmente, mis reageerides leeliseliste ja happeliste ühenditega, eriti kõrge niiskustaseme juures, muudab värvi. Seetõttu tuleb leeliselistele, mitteimavatele aluspindadele kanda täiendav tõkestav kruntkiht Disbon 481 EP-Uniprimeriga (järgida tehnilist informatsiooni nr 481).
Kattev vaheviimistlus the tootega Amphibolin (järgida tehnilist informatsiooni nr 100).
Vaheviimistlusele järgneb Capadecor Metallocryli kiht, mis on toonitud Amphiboliniga samasse värvitooni. Amphibolini toonitakse ColorExpress süsteemis vastavalt Metallocryli kollektsioonile.
Muud tooted vaheviimistluseks ei sobi.

Lõppviimistlus
Pinnale kanda 2 lõppviimistluskihti vedeldamata kujul (max 5% veega vedeldatud) Capadecor Metallocryl Interior värvi.

Capadecor Fantastic Fleece'i värvimine
Viimistleda ainult kvartsstruktuuriga mustreid "Lino" ja "Tira". Pinnale tuleb kanda ühtlane kiht Capadecor Metallocryl Interiori, max 10% veega vedeldatud.

Kulu

ca 100 ml/m2 töökäigu kohta struktureeritud aluspindadel, krobelistel pindadel  on materjalikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel. 

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud pealekandmistemperatuur

+ 5 °C aluspind ja õhk

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind 4 -6 tunni möödudes kuiv ja ülevärvitav. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. 

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Nõustamine

Capadecor Metallocryl Interior värv ei sobi horisontaalsete, veega kokkupuutuvate pindade katmiseks.
Säilitamaks selle toote spetsiaalseid omadusi, ei tohi seda teiste toodetega segada.
Nähtavate jätkukohtade vältimiseks tuleb kogu pind värvida ühe korraga "märg-märjale” meetodil.
Caparol Tiefgrund-TB kasutamisel siseruumides võib esineda tüüpilist lahusti lõhna. Seepärast tuleb ruumis tagada korralik ventilatsioon. Lõhnatundlikes ruumides kasutada vähese lõhnaga Colarol-Putzfestigeri.

Sertifikaadid

  • Vastupidavus desinfitseerimisvahenditele
  • Katsed testkambris vastavalt AgBB standardile
  • Tõend tuletundlikkuse kohta vastavalt DIN 4102-le (A2), massiivsetel mineraalsetel aluspindadel
  • Üldine ehitusjärelvalve sertifikaat, ehitusmaterjaliklass raskesti süttiv vastavalt DIN 4102-le (B1)

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Toote töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda korraliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Silma või nahale sattudes loputada koheselt veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga. Pritsimis- ja pihustussudu mitte sisse hingata. Täpsemad andmed: vt toote ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda üksnes täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kõvastunud värvid või olmeprügi. 

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

< 1 g/l.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF02

Koostis

Polüakrülaatvaik, pärlmutter pigmendid (alumiinium), vesi, estrid, lisandid, konservandid.

Tehniline nõustamine

Kõiki praktikas ette tulevaid aluspindu ja nende tehnilist töötlemist käesolevas trükises ei käsitleta.  Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida käesolevas infolehes ära toodud ei ole, siis pöörduge meie või meie esindajate poole kohapeal.  Oleme meelsasti nõus andma Teile üksikasjalikku ja objektispetsiifilist nõu. 

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel: (+372) 600 0690
Faks: (+372) 600 0691
E-mail info@caparol.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Kongressikeskus Saksamaal

Hotell Till-Moyland Niederrheini linnas…

Elegants ja glamuur

Uuenduslik klaaskangas: elegntne ja…

Moskva iludus

Sukeldu kollasesse

Kleiner Muck ganz groß

Pastelsetes värvitoonides mõnus…

Allianz Arena München - esmaklassiline…