caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/18037/020072_SAP-786527_2,5_L_Capadecor_ArteTwin_Effect.png

ArteTwin Effect Gold

Uudne efektne pahteldustehnoloogia siseseintele

Kasutusala

ArteTwin on ülimalt atraktiivne mitmevärviline pahtlisüsteem siseseinte elegantseks ja loomulikuks viimistlemiseks. ArteTwin koostisse kuuluvad spetsiaalselt väljatöötatud komponendid, mida saab vastavalt soovile omavahel kombineerida. Tänu erinevate pahtlisegude kasutamisele ja erinevate töövõtete rakendamisele on võimalik saada nii tagasihoidliku kui ka efektse välimusega pindu. ArteTwin Effect sobib hästi pealispindade viimistlemiseks ning lisab neile metalse (Gold või Silber) läike.

Omadused

  • Veega vedeldatav
  • Kasutusvalmis
  • Keskkonnasõbralik, vähese lõhnaga
  • Toonitav ColorExpressi toonimismasinates
  • Suurendab puhastatavust

Sideaine

Akrülaatdispersioon

Pakendi maht

2,5l

Värvitoonid

Valkjas- transparentne kuldsete või hõbedaste pärlmutterpigmentide ja valgete osakestega.

Läikeaste

Siidjasläikiv- metalne

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Avatud pakendit hoida tihedalt suletuna.

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Lisaks peab pind olema ühtlase struktuuriga ja tasane. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa ja standardi DIN 18 363, lõik 3 nõudeid.

Aluspinna ettevalmistamine

Krohvid ehitussegude rühmadest P I, P II ja P III
Tugevad, normaalse imavusega krohvipinnad kruntida tootega Caparol-Haftgrund. Kergelt liivased, imavad krohvid kruntida tootega CapaSol LF. Tugevalt liivased krohvid kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan- Putzfestiger.

Kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmast P IV
Lubjastunud kipskrohvid lihvida, puhastada tolmust, kruntida tootega Caparol-Haftgrund.

Kipsist ehitusplaadid
Pahtliservad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud kohad tugevdada tootega CapaSol LF. Suurema imavusega pinnad kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger. Normaalse imavusega pinnad kruntida tootega Caparol-Haftgrund.

Kipskartongplaadid
Pahtliservad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud kohad tugevdada tootega CapaSol LF. Suurema imavusega pinnad kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger. Normaalse imavusega pinnad kruntida tootega Caparol-Haftgrund. Plaadid, mis sisaldavad vees lahustuvaid ja värviandvaid aineid, kruntida tootega Caparol  AquaSperrgrund. Järgida BFS-infolehte nr 12, 2. osa.

Betoon
Vajadusel eemaldada nakkumist takistavad ained, samuti tolmavad ja liivastunud ained. Suure imavusega pinnad kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger. Normaalse imavusega pinnad kruntida tootega Caparol-Haftgrund.

Kandvad värvkatted
Matid, nõrga imavusega värvkatted võib kohe vahekihiga katta. Läikivad pealispinnad ja lakitud pinnad karestada ning kruntida tootega Caparol-Haftgrund.

Mittekandvad värvkatted
Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvikihid või kunstvaikkrohv- pinnakatted eemaldada. Suurepoorilised, liivase pealispinnaga või imavad pinnad kruntida tootega CapaSol LF. Mittekandvad mineraalvärvkatted eemaldada mehaaniliselt ja puhastada tolmust. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger.

Liimvärvid
Täielikult maha pesta. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger.

Puitlaast-, reljeef- või reljeeftrükiga pabertapeedid, lahtised tapeedid
Täielikult eemaldada. Kliistri- ja makulatuurijäägid maha pesta. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger.

Nikotiini-, vee-, tahma- või rasvaplekkidega pinnad
Nikotiini-, tahma- või rasvaplekid pesta vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid puhastada kuiva harjaga hõõrudes. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol AquaSperrgrund (Tehniline informatsioon nr 384).

Puit ja puitmaterjalid
Kruntida tootega Capacryl Holz-IsoGrund. Melamiinplaadid kruntida tootega Capacryl-Haftprimer.

Pisidefektid
Pärast eeltööd parandada defektid pahtliga Caparol-Akkordspachtel vastavalt kasutusjuhendile ja vajadusel üle kruntida.

Pealekandmise meetod

ArteTwin pahteldustehnoloogia põhineb kahe pahtlisegu samaaegsel kasutamisel (Twin-tehnoloogia). ArteTwin spetsiaalkellule kantakse üksteise kõrvale korraga kahes erinevas värvitoonis ArteTwin Basic pahtlit või kombineeritakse vastavalt soovile pahtleid ArteTwin Basic ja ArteTwin Effect Gold või Silber. Pahtel kantakse pinnale kohtpahtelduse meetodil, kergelt surudes. Seejärel pahtlilaigud hajutatakse omavahel vastavalt soovitud tulemusele. Nii saadakse ainulaadne ArteTwin pealispind. Pärast esimese pahtlikihi kuivamist võib peale kanda järgmise kihi. Kui soovitakse täiendavat sädelevat pinnaefekti, siis võib pärast esimese pahtlikihi kuivamist kanda pinnale kas laus- või kohtpahtelduse meetodil ArteTwin Effect Gold või Silber pahtlisegu. Raskesti ligipääsetavate pindade nagu nt. sisenurgad pahteldamiseks tuleb kasutada vastavaid töövahendeid (pehmeid pintsleid).

Kattekihtide ülesehitus

Vahekiht
Pärast aluspinna kruntimist kanda pinnale vahekiht, kasutades valges toonis värve Indeko-plus või Putzgrund 610. Vältida rullimisjälgede tekkimist.

Viimistluskiht
ArteTwin Basic ja ArteTwin Effect on pealekandmiseks sobiva konsistentsiga pahtlisegud, mis kantakse pinnale ArteTwin spetsiaalkellu abil. Vastavalt soovitud pealispinnale võib pahtleid omavahel kombineerida ja kanda nad pinnale kas korraga või üksteise järel, lastes esimesel pahtlikihil eelnevalt kuivada. Palume siinjuures jälgida ka kujundusnõuandeid.

Kulu

Pahtlikiht ArteTwin Basic ja ArteTwin Effect:
ca 150 ml/mEffect-segu
Täpsed kulunormid teha kindlaks objektil proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur pahtli pealekandmisel
+5  ˚C õhk ja aluspind

ArteTwin spetsiaalkellu
Spetsiaalne ümardatud nurkade ja vahetatava käepidemega plastikkellu. Kulunud kelluosad saab kergesti välja vahetada.

ArteTwin pahtlite pealekandmiseks kasutada ainult ArteTwin spetsiaalkellut, teised pahtlilabidad ei ole sobivad!

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on krohvi pealispind kuiv umbes 6 tunni pärast. Mitme kihi pealekandmisel peab eelnevate kihtide kuivamisaeg olema kuni 12 tundi.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada pärast kasutamist veega, vajadusel lisada pesuvahendit.

Tähelepanu

Konarlikud ja ebaühtlase struktuuriga aluspinnad tuleb tasandada pahtlitega Caparol Akkordspachtel fein või
mittel või pahtliga AkkordLeichtspachtel.

Kui siseruumides kasutatakse krundina Caparol-Tiefgrund TB-d, võib eralduda tüüpiline lahustilõhn. Seepärast on oluline tagada korralik ventilatsioon. Ruumides, kus tuleb värvilõhna vältida, kasutada aromaatsete ühenditeta, vähese lõhnaga toodet AmphiSilan-Putzfestiger.

ArteTwini ei tohi kanda otse leeliseliste vahekihtide (nt silikaatvärvid või –krohvid) peale.

Olenevalt pealekantava segu kogusest ja pealekandmise meetodist võivad pinnal vähemal või suuremal määral jääda näha pahteldamise jäljed. Täiesti siledat pealispinda ei ole ArteTwin tehnoloogiat kasutades võimalik saavutada. Sileda ja paremini puhastatava pealispinna saamiseks võib ArteTwin pahtli katta värviga Deco-Lasur. Selleks kantakse Deco-Lasur ilma vedeldamata ArteTwin spetsiaalkellu abil pinnale.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatult. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelaid materjalijääke käidelda nagu veepõhiste värvide jääke, kuivanud materjalijääke nagu kõvastunud värve või olmeprügi.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF01

Koostis

Akrüülvaigu dispersioon, pärlmutterpigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, lisandid, konservandid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui tegemist on aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohalike esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Eesti Lennuakadeemia