caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/131056/044484_Calcino_Romantico_7,5L.png

Capadecor Calcino Romantico

Peeneteraline mineraalne lubipahtel kvaliteetse pinnasaavutamiseks sisetöödel
 • Kasutusala

  Peeneteraline, mineraalne seinte ja lagede kattematerjal sisetöödeks kustutatud lubjast, marmorjahust ja veest. Sobib eriti hästi kvaliteetsete sisepindade kujundamiseks nt esinduslikes büroo-, vastuvõtu- ja konverentsiruumides, hotellides, pankades, vabaajakeskustes, kantseleides, samuti eluruumides.

  Omadused

  • Mineraalne
  • Kiviimitatsioon
  • Väga hea veeauru läbilaskvuse ja imamisvõimega
  • Lihtne peale kanda
  • Individuaalselt toonitav

  Pakendi maht

  7,5 kg plastämber  
  15 kg plastämber

  Värvitoonid

  • Calcino Romantico: naturaalne valge 
  • Toonimine: tehases

  Võimalikud värvitoonid:  
  Värvitoon
  CAPAROL 3D-System
  ANTIKWEISS
  AMBER20; 25
  APPRICO30
  BAROLO80
  CAMEO15; 95; 100; 105; 110; 115; 120
  CURRY20
  FERRO35
  GINSTER15; 95; 100; 105; 110; 115; 120
  GRANIT10; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50
  GRAU30
  GRENADIN100; 140


  Värvitoon
  JURA30; 40
  LACHS105
  Lago55; 90
  Lazur165
  MAGMA95; 100; 105; 110; 115; 120;130
  MAI5; 15; 20
  OASE50
  ONYX25; 95; 100
  PALAZZO5; 20; 35; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 130; 150; 180; 210; 240
  ROSE85
  SAPHIR25; 30; 45
  SIENNA5; 10; 20; 35; 40; 55; 60; 70
  VENATO10; 20; 25; 40; 45; 50
  CaparolColor
  Mais18
  Histolith
  Umbra tume50
  Calcino Decor värvitoonid1
  Agave 65+1; +2; +3; +4
  Agave 100+1; +2; +3; +4
  Aprico 65+1; +2; +3; +4
  Bordeaux 40+1; +2; +3; +4
  Caramel 100+1; +2; +3; +4
  Korall 165+1; +2; +3; +4
  Lachs 75+1; +2; +3; +4
  Laser 20+1; +2; +3; +4
  Lazur 125+1; +2; +3; +4
  Oliv 5+1; +2; +3; +4
  Onyx 100+1; +2; +3; +4
  Pacific 5+1; +2; +3; +4
  Pacific 100+1; +2; +3; +4
  Palazzo 220+1; +2; +3; +4
  Palazzo 225+1; +2; +3; +4
  Palazzo 330+1; +2; +3; +4
  Patina 35+1; +2; +3; +4
  Patina 40+1; +2; +3; +4
  Patina 65+1; +2; +3; +4
  Rose 105+1; +2; +3; +4
  Siena 165+1; +2; +3; +4
  Tundra 5+1; +2; +3; +4
  RAL
  7023Betoonihall  ¹Calcino Decor värvitoonide andmed ei ühti Caparol 3D värvitoonidega. Värvitooni retseptuur on välja töötatud vastavalt Calcino Decori enda värvitoonile.

  Värvitoon võib sõltuvalt värvi pealekandmisest ja struktureerimisest erineda värvkaardil kuvatud toonist.

  TÄHELEPANU!
   Ühel pinnal kasutada sama partii tooteid. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel segada pakendites olev värv kokku, et vältida värvitoonide erinevusi.

  Läikeaste

  Siidjasmatt kuni siidjasläikiv
  (oleneb paigaldusviisist)

  Säilitamine

  Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures, võimalusel mitte alla + 5 °C. Toote kuivamise vältimiseks hoida avatud pakend tihedalt suletuna.

  Täiendavad tooted

  • Capadecor DecoGrund
  • Caparol-Haftgrund

  Tähelepanu

  Calcino Romantico toonitakse tehases ning tarnitakse otse kliendile. Toonitud materjal on kasutusvalmis ning seda ei tohi enam uuesti segada. Uuesti segamine vähendab materjali viskoossust ning peaks seejärel 2 päeva seisma, et algne kasutusvalmis konsistents taastuks.

  Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

  sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
  ++
  (–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

  Sobivad aluspinnad

  Aluspind peab olema kuiv, kandevõimeline ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

  Aluspinna ettevalmistamine

  Krohvid ehitussegude rühmadest PI, PII ja PIII
  Tugevad, normaalse imavusega ja tasased krohvid võib katta ilma pinna eelneva ettevalmistamiseta. Kergelt liivased, imavad krohvid kruntida tootega OptiGrund E.L.F.
  Tugevalt liivased krohvid kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger.

  Kips- ja valmiskrohvid ehitussegude rühmast PIV
  Lubjastunud kipskrohvid lihvida, puhastada tolmust ja kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger.

  Kipsist ehitusplaadid
  Imavad plaadid kruntidatootega  OptiGrund E.L.F või Caparol-Tiefgrund TB (plaatide asetuse kohta vt kipskartongplaadid).

  Kipskartongplaadid
  Pahtli teravad servad maha lihvida. Pehmed ja lihvitud pahtlikohad tugevdada tootega Optigrund E.L.F. Suurema imavuse korral kruntida pind tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan- Putzfestiger. Plaadid, mis sisaldavad vees lahustuvaid ja värviandvaid koostisosi, tuleb töödelda krundiga Caparol-Filtergrund grob. Järgida BFS-infolehte nr 12, 2. osa.
  Tähelepanu! Pahteldamine Calcino Romanticoga nõuab plaatide kahekordset asetust. Vältimaks pragude teket plaatide ühenduskohtades ja ühendusvuukides, tuleb vuugid nii hästi sulgeda, et tagatud oleks püsiv pragudeta kattekiht.

  Betoon
  Vajadusel eemaldada nakkumist takistavad osakesed, samuti tolmavad ja liivased ained.

  Hea kandevõimega kattekihid
  Matid, nõrga imavusega kattekihid võib kohe üle värvida. Läikivad pealispinnad ja lakitud pinnad tuleb karestada.
  Vajadusel kasutada täiendavateks pahteldustöödeks toodet Matador Feinputz.

  Mittekandvad kattekihid
  Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvikihid, samuti kunstvaikkrohvkattekihid tuleb eemaldada. Suurepoorilised, liivased või imavad pinnad kruntida tootega OptiGrund E.L.F.
  Mittekandvad mineraalsed värvkatted eemaldada mehaaniliselt ja pinnad puhastada tolmust.
  Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger.

  Liimvärvid
  Täielikult maha pesta. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger.

  Jämedakiulised, reljeefsed või reljeeftrükiga pabertapeedid, lahtised tapeedid
  Eemaldada täielikult. Kliistri- ja makulatuurijäägid maha pesta. Pind kruntida tootega Caparol-Tiefgrund TB või AmphiSilan-Putzfestiger.

  Nikotiini-, vee-, tahma- või rasvaplekkidega pinnad
  Nikotiini-, tahma- või rasvaplekid pesta vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid puhastada kuiva harjaga hõõrudes. Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol-Filtergrund grob (tehniline informatsioon nr 845).

  Puit ja puitmaterjalid
  Töödelda krundiga Capacryl Holz-Isogrund. Tehases melamiinvaiguga kaetud plaadid kruntida tootega Capacryl-Haftprimer.

  Pisidefektid
  Sügavad augud parandada pahtliga.

  Vanad lubipahtliviimistluskihid
  Pealispinna lubjastunud kiht maha lihvida.
  Negatiivse märgusvustesti (veega) korral lihvitud pinnal tuleb terve pahtlikiht eemaldada ning uus pahtlikiht pinnale kanda. 
  Positiivse märgusvustesti (veega) korral lihvitud pinnal teha kruntkiht tootega AmphiSilan-Putzfestiger või Caparol-Tiefgrund TB.

  Materjali valmistamine

  Calcino Romantico on kasutusvalmis ning seda ei tohi segada.

  Pealekandmise meetod

  Kruntviimistlus
  Pärast aluspinna ettevalmistamist – juhul, kui see on vajalik – tuleb krunt- või vahekiht teha tootega Capadecor DecoGrund või Caparol-Haftgrund. Ebatasased aluspinnad tuleb eelnevalt tasandada pahtliga Matador Feinputz. Sellisel juhul ei ole täiendav kruntviimistlus tootega Capadecor DecoGrund või Caparol-Haftgrund vajalik. Kui krohvis esineb pragusid, tuleb pahteldamisel kasutada armeerimisvõrku/kangast.

  Ehitustehnoloogilistes pragudes võivad toimuda ekstreemsed liikumised. Seepärast ei ole pragude kestev ja nähtamatu katmine värvimistehnoloogiliste vahendite abil võimalik. Pärast kruntkihi täielikku kuivamist võib Calcino Romantico kohe pinnale kanda. Soovitud välimusega pealispinna saamiseks tuleb läbida 2 tööetappi, mis omakorda koosnevad mitmetest töökäikudest.

  Olulised nõuanded

  • Töövahendid peavad olema alati puhtad ja neid tuleb korralikult hooldada.
  • Ämbri serva tuleb regulaarselt puhastada ja jälgida, et pealekantava segu sisse ei satuks kuivanud segutükke.
  • Tööpauside ajal tuleb segu kindlasti kinni katta.
  • Calcino Romanticot ei tohi mitte mingil juhul vedeldada.


  1. tööetapp "Authentico" viimistlustehnikas
  Pind katta täielikult Calcino Romanticoga, mis on toonitud soovitud värvitooni. Viimistluse kihipaksuse tööetapis määrab toote terasuurus.
  Pärast lühikest kuivamisaega pahtliservad kerge survega siluda.
  Soovitatav on kasutada keskmise suurusega pahtlilabidat (240 mm x 100 mm).
  Pealekantud pahtlikiht peab vähemalt 12 tundi kuivama, et vältida pahtli lahtitulekut järgmiste töökäikude ajal. Jaheda ja niiske ilmastiku korral peab kuivamisaeg olema vastavalt pikem.

  2. tööetapp "Authentico" viimistlustehnikas
  Pind katta täielikult Calcino Romanticoga, mis on toonitud soovitud värvitooni. Viimistluse kihipaksuse tööetapis määrab toote terasuurus.
  Pärast lühikest kuivamist karesta/kraabi pealispinda kasutades selleks kellu tagakülge ning seejärel tuleb karestatud pind uuesti kergelt siluda.
  Soovitatav on kasutada keskmise suurusega pahtlilabidat (240 mm x 100 mm), pinna hõõrumiseks võib kasutada ArteTwini, veneetsia või plastikkellut.
  Pealispinna läikeastme tõstmiseks ja kergelt niiske mulje jätmiseks võib pinda õrnalt poleerida, kasutades selleks sobivat pahtlilabidat. 

  Impregneerimine

  Selleks, et mitte takistada lubja karboniseerimist, tuleb pinnal 3- 6 päeva kuivada lasta, enne kui asuda seda impregneerima. Liiga varajane ületöötlemine võib põhjustada värvusemuutusi. Kuna Calcino Romanticol on pärast pinnale kandmist veidi kare pealispind, siis on Imprägnierpaste kulu suurem. Imprägnierpaste võib muuta Calcino Romantico värvitooni. Siinkohal soovitame Calcino Romantico ja Calcino Imprägnierpaste sobivust proovipinnal testida.
  Calcino-Imprägnierpaste (TI nr 905) kanda pinnale õhukeselt ja ühtlaselt ("nullini"). Pärast lühikest ooteaega eemaldada üleliigne pasta pehme rätiku abil. Pärast kuivamist pind rätikuga veelkord üle pühkida. Liigne impregneerimispasta kasutamine tekitab pinnale kerge valge kihi (üleliigne pimssjahu), mis ei anna õigust reklamatsiooniks ja mida saab vähendada korduva pühkimise teel.

  Kulu

  Authentico: ca 600 g/m2/pro tööetapi kohta
  Travertino: ca 1000- 1500 g/m2/ 1. tööetapis; ca 600- 800 g/m2/ 2. tööetapis

  Karedatel ja tugevalt imavatel pindadel võib kulu tunduvalt suurem olla. Samuti mõjutab kulu suurust viimistlusmeetod. Täpne kulu teha kindlaks proovikatmise teel. 

  Travertino viimistlustehnika korral järgida vastavat infolehte.
                                         

  Töötlemistingimused

  Madalaim töötlemistemperatuur: + 10 °C õhk ja aluspind

  Tööriistad

  • Veneetsia silekellu ümarate nurkadega
  • Poleerimiskellu
  • ArteTwin kellu või sarnane plastikust kellu

    
  Tähelepanu!
  Töö erinevatel etappidel võib kasutada sama kellut.
  Vigastatud tööriist võib pinda kahjustada. Uued pahtlilabidad tuleb liivapaberiga (tera 400- 600) üle hõõruda.
  Calcino Romantico pinnale kandmisel kasutatavat tööriista ei tohi kasutada Calcino Classico peale kandmisel.

  Tööriistade puhastamine

  Kohe pärast kasutamist veega.
  Töötlemisel kasutada alati puhast tööriista.

  Puhastamine ja hooldamine

  Calcino-Imprägnierpaste ei paku kaitset otsese pritsmevee eest (lubjaplekkide moodustumine), samuti rasva-, happe-, tõrva- ning kofeiini- ja teesisaldusega värviandvate ainete eest.
  Pealispinna kerge määrdumine on eemaldatav sooja veega, vajadusel lisada neutraalseid puhastusvahendeid. Tähelepanu! Mitte kasutada lupja lahustuvaid puhastusvahendeid!

  Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

  Tõsiste silmakahjustuste oht. Ärritab nahka. Auru/aersooli mitte sisse hingata. Vältida sattumist silma, nahale või riietele. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.  ALLANEELAMISEL: loputada suud. Oksendamist MITTE esile kutsuda. SILMA SATTUMISEL: mitu minutit voolava veega loputada. Võimalusel eemaldada kontaktläätsed. Edasi loputada.

  Jäätmekäitlus

  Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

  ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

  Sellel tootegrupil ei ole ELi piirväärtust. See toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

  Koostis

  Kaltsiumhüdroksiid, kaltsiumkarbonaat, vesi.

  Täpsemad andmed

  Vt ohutuskaarti.

  SIA DAW Baltica Eesti filiaal

  Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
  75312 Harjumaa
  Tel (+372) 600 0690
  Fax (+372) 600 0691
  e-mail info@daw.ee
  www.caparol.ee

  Tehniline informatsioon