caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/136491/045740_StuccoDecor_Wachsdispersion_500ml.png

Capadecor StuccoDecor Wachsdispersion

Dispersioonvaha dekoratiivpindade täiendavaks kaitseks mustuse ja vedelike eest sisetingimustes

Kasutusala

Dispersioonvaha muudab pealispinnad hüdrofoobseteks ning samaaegselt parandab värvisügavust ning läiget.

Omadused

 • Värvitu ja neutraalse lõhnaga
 • Difusioonivõimeline
 • Vastab AgBB kriteeriumitele koos Stucco Decor Di Lucega kasutamisel

Sideaine

Dispersioonvaha

Pakendi maht

0,5 kg plastikanum

Värvitoonid

Värvitu

Läikeaste

Läikiv

Säilitamine

Vähemalt 12 kuud. Anumaid hoida jahedas, kaitsta külma eest, säilitada võimalusel temperatuuril + 5 °C kuni + 35 °C. Avatud anumaid hoida tihedalt suletuna.

Tihedus

ca 0,80 g/cm3

Täiendavad tooted

 • StuccoDecor Di Luce
 • Stucco Satinato
 • Calcino Romantico
 • Capadecor efektpigmendid Switch Lagoon/Switch Desert

Tähelepanu

StuccoDecor Wachsdispersion ei suuda eemaldada värviandvate vedelike (nt kohv, punane vein, ketšup jne) plekke täielikult. Tulemus sõltub sellest, kui kaua plekk pinnal on olnud.

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Siledad pahteldamistehnikad nagu StuccoDecor Di Luce; Calcino Romantico või Stucco Satinato

Materjali valmistamine

Toode on pahteldatud pindade töötlemiseks kasutusvalmis.
Efektpigmentide kasutamine on võimalik ainult Stucco Decor Di Luce ja Stucco Satinato puhul. Soovitud kogus efektpigmenti lisatakse Stucco Decor Wachsdispersionile ja seejärel segatakse korralikult.
Antud tööetapis võib esineda ajutist tolmu eraldumist. Suurema efektpigmendi koguse korral lisada pigmenti kahes etapis.

Pealekandmise meetod

Pealispinna piisava kuivamise tagamiseks peavad töödeldud pinnad vähemalt 2 päeva kõvastuma, pindu ei tohi impregneerida. Ületöötlemine võib põhjustada muutusi värvitoonis.
Toode kanda lahjendamata kujul pahtlilabidaga tervele pinnale, siluda nullini. Üleliigne materjal koheselt pahtlilabidaga eemaldada. Pärast kuivamist poleerida pehme rätikuga (poleerimismasinat mitte kasutada).
Efektpigmentide kasutamisel töödelda vaha märg- märjale meetodil, et vältida üleminekuid.

Kulu

Kasutades järgmistel toodetel:
 • StuccoDecor Di Luce: ca 10 g/m2
 • Stucco Satinato: ca 30g/m2
 • CalcinoRomantico: ca 60g/m2

Töötlemisaeg

Vastavalt tingimustele ca 15- 20 minutit.

Töötlemistingimused

Madalaim töötlemistemperatuur: +10 °C õhk ja aluspind
Anumast võtta ainult nii palju materjali, kui töötlemisajal ära kasutatakse. Kuivanud materjal utiliseerida.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral on pealispind kuiv ca 12h pärast. Täielikult kuivanud ja koormatav ca 3 päeva pärast.

Tööriistad

Topelt teraga pahtlilabidas

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga.
Toote pinnale kandmisel kasutada ainult puhtaid töövahendeid.

Tähelepanu

Teiste pahtlitehnikate peal kasutamisel testida vaha kinnituvust pinnale.

Sertifikaadid

 • Vastab AgBB kriteeriumitele koos Stucco Decor Di Lucega kasutamisel

Puhastamine ja hooldamine

StuccoDecor Wachsdispersion ei kaitse otsese pritsevee ega rasva-, happe-, tõrva-, kofeiini-, teeplekkide ning teiste värvimuutvate ainete eest.
Kerge määrdumuse saab eemaldada sooja veega, vajadusel lisada neutraalset puhastusvahendit.

Enne pinna täielikku puhastamist testida vett/puhastusvahendit väikesel pinnal.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal lahtisest leegist ja kuumadest pealispindadest. Mitte suitsetada. Auru/aerosooli mitte sisse hingata. Vältida sattumist silma, nahale või riietele. Kasutada vabas õhus või hästi ventileeritud kohas. Vältida sattumist keskkonda. ALLANEELAMISEL: suud loputada. MITTE esile kutsuda oksendamist.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitus- või lammutusjäätmete või olmeprügina.

Koostis

Vahad, alifaadid, lisandid.

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon