caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/221919/062778_Disbon_DisboCRET_530_12_5L.png

DisboCRET 530 1K-Acryl-Betonanstrich

Kvaliteetne, lahustivaba ning valgust peegeldav kaitseviimistlus, mis vähendab pinna määrdumist

Kasutusala

Mitmekülgselt kasutatav minimiseeritud emissiooniga ja lahustivaba fassaadi- ja sisevärv, erakordselt hea nakkuvusega peaaegu kõigi aluspindadega.
Välistingimustes kaitseb uusi, vanu ja parandatud betoon- ja raudbetoonpindasid kahjulike ainete ja vee sissetungi eest ning muudab need koormust taluvaks.
Sisetingimustes sobib tänu heale valgust peegeldavusele nõrgalt valgustatud koridoride, trepikodade, laoruumide, töökodade ja maa-aluste garaažide värvimiseks.

Omadused

 • Minimeeritud emissiooniga ja lahustivaba
 • Ilmastikukindel
 • Vastupidav leelistele
 • UV-kindel
 • Väga hästi puhastatav ja vastupidav veepõhistele desinfitseerimis- ja puhastusvahenditele
 • Veeaurudifusioonivõimeline
 • Kaitseb kahjuliku heitgaasi CO2 eest
 • Õhukesekihiline, struktuuri säilitav
 • Sisaldab spetsiaalseid fotokatalüütilise toimega pigmente
 • Toote kasutamist renoveerimissüsteemina OS 4 (OS C) vastavalt standardile ZTV-ING on testitud koos toodetega Disbocret® 505 Feinspachtel või Disbocret® 510 Füllschicht.
 • Vastab standardile EN 1504-2: betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted ja süsteemid
 • Vastab standardile DIN V 18026: betooni pinnakaitsesüsteemid

Sideaine

Puhas akrülaat

Pakendi maht

 • Standard:
  12,5 l plastämber

Värvitoonid

Valge.
Eritoonid tellimisel.

Värvitooni vastupidavus vastavalt BFS- infolehele nr 26:
Sideaine: klasse A
Pigment: grupp 1 kuni 3, vastavalt värvitoonile

Läikeaste

Siidjasmatt, G2, EVS EN 1062 järgi

Säilitamine

Jahedas, kuivas, kaitsta külma eest.
Suletud originaalanumas säilib vähemalt 1 aasta.

Tihedus

ca 1,4 g/cm3

Tahkete osakeste sisaldus

ca 61 massiprotsenti

Kuivanud kihi paksus

ca 40–50 µm/100 ml/m2

Difusioonitakistus µ (H2O)

ca 7300

Difusioonitakistus µ (CO2)

ca 2 400 000

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

ca 1,1 m (150 µm kuivanud kihi korral)

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdCO2

ca 360 m (150 µm kuivanud kihi korral)

Veeimavus (w-väärtus)

< 0,02 kg/(m2 · h0,5), klass w3 (madal) EVS EN 1062 järgi

Sobivad aluspinnad

Betoon, Disbocret® pahtlid, mineraalsed krohvid ja vanad värvkatted.
Aluspinna nakketugevus peab olema keskmiselt ≥1,0 N/mm2, väikseim lubatud üksikväärtus 0,5 N/mm2.

Aluspinna ettevalmistamine

Mineraalsed aluspinnad
Aluspind peab olema puhas, sellel ei tohi olla nakkumist takistavaid osakesi. Värvi nakkumist takistavad ained (nt õli, rasv) eemaldada sobivat meetodit kasutades. Tugevasti määrdunud, nt sambla ja vetikatega kaetud pinnad, ja klaasjas, mittekandev tsemendikivi, puhastada liivapritsiga. Aluspinnal ei tohi olla korrosiooni soodustavaid aineid (nt kloriide).

Värvitud aluspinnad
Kontrollida vanade värvikihtide nakkuvust aluspinnaga. Vanad lahtised värvikihid eemaldada. Kuna ehitustöödel võib ette tulla väga erineva kattega aluspindu, tuleb värvi sobivust aluspinnaga kontrollida eelneva proovikatmise käigus.

Välispinnad

Krohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII 
Värskelt krohvitud pinnad on pärast piisavat ooteaega, reeglina 2 nädalat, ca + 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral viimistletavad. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, nt vihm või tuul, tuleb kinni pidada pikemast ooteajast. Kruntimine CapaGrund Universaliga vähendab lubjakobrutiste tekkeohtu ehitussegude rühmade PII ja PIII leeliseliste pealiskrohvide korral, nii et juba pärast 7 päevast ooteaega on võimalik pealiskrohvi viimistleda.

Vanad krohvid
Krohviparandused peavad olema korralikult kõvastunud ja kuivanud. Jämedapoorilised, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega CapaSol LF Konzentrat, 1 : 4 veega lahjendatult.

Betoon
Nõrga imavusega või siledad pinnad kruntida tootega Disbocret 530 OS Reflect, mis on vedeldatud kuni 5% veega. Suure imavusega pinnad kruntida tootega CapaSol LF Konzentrat, 1 : 4 veega lahjendatult. Ühtlase ja piisava paksusega kaitsekihi saamiseks tuleb mõranenud kohad, praod, ebatasasused, augud, poorid ja tühikud parandada kehtivate eeskirjade kohaselt sobivate Disbocret’i® süsteemi materjalidega.

Kandvad email- ja dispersioonvärvkatted
Läikivad pealispinnad ja emailvärvikihid karestada. Vanad määrdunud, kriidistunud värvkatted puhastada sobival viisil. Pind kruntida tootega Disbocret 530 OS Reflect, mis on vedeldatud kuni 5% veega.
 
Vanad kandvad plastoelastsed dispersioonivärvkatted
Vanad määrdunud, kriidistunud värvkatted puhastada sobival viisil. Selliste aluspindade värvimisel tuleks reeglina kasutada valget Disbocret 530 OS Reflecti või heledaid kuni keskmise tumedusega värvitoone heledusastmega > 60.

Kandvad polümeerkrohvid
Vanad krohvid puhastada sobival meetodil. Pind kruntida Disbocret 530 OS Reflectiga, mis on vedeldatud kuni 5% veega.

Tsingitud pinnad
Tsingitud pindade puhastamisel järgida BFS-infolehte nr 5. Pind kruntida Disbocret 530 OS Reflectiga, mis on vedeldatud kuni 5% veega. Kui tsingitud pinnad kaetakse toonitud värviga, võivad suure niiskuse mõjul pinnale tekkida valged laigud. Eemaldage laigud kuivanuna pühkides ja katke pind uuesti Disbocret 530 OS Reflectiga.

Kõva-PVC
Aluspind puhastada ja lihvida. Pind kruntida Disbocret 530 OS Reflectiga, mis on kuni 5% veega vedeldatud. Järgida BFS-infolehte nr 22.

Coil-Coating värvkatted
Pesta ammoniaagilahusega. Kruntida Disbocret 530 OS Reflectiga. Tähelepanu! Silikooni sisaldavad Coil-Coating värvkatteid ei ole võimalik üle värvida. Kuna neid ei ole ehitusplatsil võimalik kindlaks teha, tuleb alati teha proovivärvimine, mille käigus kontrollitakse värvi nakkuvust. 

Sisepinnad
Krohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII
Tugevad, normaalse imavusega krohvid võib katta ilma aluspinna eelneva ettevalmistamiseta. Suurepoorilised, liivased, imavad krohvid kruntida tootega CapaSol LF Konzentrat, 1 : 4 veega lahjendatult.

Kipsehitusplaadid
Imacad plaadid kruntida tootega CapaSol LF Konzentrat, 1 : 4 veega lahjendatult.

Poorbetoon
Kruntkiht tootega Capaplex, 1 : 3 veega lahejndatult.

Lubiliivakivi- ja tellismüüritis

Värvida ilma pinda eelnevalt töötlemata.

Kandvad värvkatted
Matid, nõrga imavusega värvkatted võib kohe üle värvida.

Materjali valmistamine

Värv on kasutusvalmis ning tuleb enne kasutamist läbi segada.
Sõltuvalt pealekandmismeetodist, aluspinnast ja ilmastikust lahjendada värvi kuni 5% veega.

Pealekandmise meetod

Värv kantakse pinnale pintsli, rulli või pihustiga. Nähtavate värvi jätkukohtade vältimiseks tuleb kogu pind värvida ühe korraga "märg-märjale” meetodil. 

Värvi pealekandmisel õhuvaba pihustiga segada värv hoolikalt läbi ja sõeluda.Õige konsistentsi saavutamiseks lahjendada kuni 5% veega.
Pihustusnurk: 50°
Düüs: 0,017–0,021"
Pihustussurve: 150–180 bar

Värvi ei tohi pinnale kanda otsese päikesekiirguse, vihma, tugeva tuule, köetud aluspindade korral. Vajadusel kasutada sobivaid tellingukatteid.

Kihi paksus

Pealispinna tõhusaks kaitsmiseks peab kuivkihi paksus olema vähemalt 80 µm.

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKruntkiht
Nõrgalt imavad mineraalsed aluspinnadDisbocret 530 OS Reflect, max 5% lahjendatult
Tugevalt imavad mineraalsed aluspinnadCapaSol LF Konzentrat,
1 : 4 veega lahjendatult
Kogu pinna pahteldamine pahtliga Disbocret® 505 Feinspachtelpuudub
Pahteldamine pahtliga Disbocret® 510 Füllschichtpuudub
Kanvdad email- ja dispersioonvärvkattedDisbocret 530 OS Reflect, max. 5% lahjendatult


Horisontaalsed, nähtaval olevad rõdu piirete pinnad peavad olema tühikuteta ning piisava kaldega. Need pinnad kruntida tootega Disboxid 420 E.MI Primer ja karestada tootega Disboxid 942 Mischquarz. Seejärel kanda pinnale vahekiht ja kattekiht.

Kulu

Ca 120 ml/m2 kihi kohta

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur:
vähemalt + 5 °C ja mitte kõrgem kui + 40 °C

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20° C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on  pealispind tolmukuiv ja ülevärvitav 4- 6 tunni möödudes, vihmakindel 24 tunni pärast. Täiesti kuiv ja koormust taluv on pind umbes 3 päeva pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Tähelepanu!
Tihedate, jahedate aluspindade puhul või ilmastikust tingitud kuivamisaja pikenemise tõttu võib niiskuse mõjul (vihm, sula, udu) viimistluse pealispinnale tekkida kollakas-läbipaistvad, kergelt läikivad ja kleepuvad ained.
Need ained on veeslahustuvad ja nad eemalduvad iseseisvalt piisava veega, nt mitmekordse tugeva vihmasaju mõjul. Kuivanud viimistluse kvaliteeti see ei mõjuta. Kui siiski peaks toimuma pinna ületöötlus, tuleks ained eelnevalt niisutada ja peale lühikest mõjuaega täielikult maha pesta. Kruntida lisaks Capagrund Universaliga. Sobivate ilmastikutingimuste korral teostatud viimistluse korral selliseid aineid pinnale ei teki.

Tööriistade puhastamine

Pärast kasutamist veega.

Sertifikaadid

 • Väljastatakse taotluse korral.

Tähelepanu!

Ohutuskaart väljastatakse taotluse korral. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käitlemisel söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. NAHALE SATTUMISEL: pesta rohke vee ja seebiga.
Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu vanad kuivanud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 1 g/l LOÜ-d.

Gis- kood

BSW20

Värvide ja lakkide tootekood

vananenud: M-DF01

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

CE- märgistus


ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
14
DIS-530-013275
EN 1504-2:2004
Pindade kaitseks ettenähtud tooted – pinnakattematerjal
 OS 4 (OS C)
EN 1504-2: ZA.1d ja ZA.1e
Võrgukujuliste sisselõigete meetod≤ GT2
CO2 läbilaskvusSD > 50 m
Veeauru läbilaskvusKlass I
Kapillaarne veeimavus ja vee läbilaskvusw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Vastupidavus temperatuurimuutustele≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Nakketugevus tõmbekatsel≥ 1,0 (0,7) N/mm2
TuletundlikkusKlass E
Kunstlikud ilmastikuoludNähtavad vead puuduvad


Standardis EVS EN 1504-2 „Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted- 2. osa: „Betooni pinnakaitsesüsteemid" on toodud nõuded pinnakatete kaitseks.

Tooted, mis vastavad ülalnimetatud normile, tuleb varustada CE-tähisega.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon