caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/151506/049205_Disboflex_204_Silikon-Fugendicht_12_x_310ml.png

DisboFUG 204 1K-Silikon-Fugendichtstoff

Elastne silikoon-vuugitihendusmaterjal sanitaarvaldkondadesse

Kasutusala

Vuukidele sanitaarvaldkonnas ja niisketes tingimustes, ühendusvuukidele siseviimistluses.

Ei sobi kasutamiseks marmoril! Ei ole ülevärvitav!

Omadused

  • Elastne
  • Vastupidav puhastusvahendile
  • Takistab seente teket

Sideaine

Silikoonkautšuk

Pakendi maht

310 ml plastpakend (12 tk karbis)

Värvitoonid

Valge, helehall, Manhattan, tumepruun, Bahama beež, antratsiit, transparentne

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Originaal-pakendis säilib 12 kuud. Hoida temperatuuril + 5° C kuni + 25° C.

Tihedus

ca 1,0 g/cm3

Lubatud deformatsioon

max 25% vuugi laiuse kohta

Temperatuuritaluvus kuivanult

– 40 °C kuni + 180 °C

Kadu

ca 15 %

Vuugilaius

max 30 mm

Sobivad aluspinnad

Emailid, kiviplaat, klaas, värvitud puit, keraamika, kunstvaikkrohv, värvitud teras, savi, klinker. Aluspind peab olema puhas, kuiv, kandevõimeline ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.

Aluspinna ettevalmistamine

Järgida Tööstuslike hermeetikute tootjate liidu IVD infolehte nr. 3.

Materjali valmistamine

Toode on kasutusvalmis.

Pealekandmise meetod

Vuugitihendusmaterjal kanda ühtlaselt vuukidesse. Vuugi pealispind tõmmata töövahendi abil enne naha moodustumist siledaks.

Kulu

10 x 10 mm mõõtmetega vuugi korral keskmiselt 100 ml/m.

Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Materjali-, õhu- ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt + 5 °C ja ei tohi ületada + 40 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures keskmiselt 1 mm/24 tunni kohta.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vedeldiga Disboxid 419 Verdünner.

Tähelepanu

Disboflex 204 Silikon-Fugendicht ei ole ülevärvitav!

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt põhjalikult veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Kasutada ainult hästi ventileeritud kohtades. Professionaalsetele ehitajatele väljastatakse nõudmisel ohutuskaart.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu tihendusmaterjalide jäätmed.

Täpsemad andmed

Vt toote ohutuskaarti. Materjaliga töötamisel jälgida Disboni ehitiste kaitse juhiseid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee