caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/214673/061612_Disbon_464_24kg_6kg_Gebinde.png

DisboXID 464 2K-EP-Beschichtung

Pigmenteeritud kahekomponentne epovaigust kattekiht tööstus- ja tootmisruumide põrandatele. Kattekiht pealispinnakaitsesüsteemis Disboxid Parkhaus-System OS 8.

Kasutusala

Keskmise kuni väga suure mehaanilise koormusega mineraalsetele põrandapindadele, nagu nt
tootmis- ja laopinnad, kus sõidavad tõstukid, pealesõidu- ja laadimisrambid, supermarketid.
Kattekiht pealispinnakaitsesüsteemis Disboxid Parkhaus-System OS 8 I, OS 8 III, OS 8 IV, OS 8 V.

Omadused

  • Vastupidav kemikaalidele
  • Kõvenemine on reguleeritav
  • Dekontamineeritud vastavalt standardile DIN 25 415
  • Täidab EVS-EN 1504-2 ning DIN V 18026 nõuded: Betooni pealispinnakaitsesüsteemid

Sideaine

Kahekomponentne vedel epoksiidvaik, vastab Saksa ehituskeemia nõuetele

Pakendi maht

  • Standard:
    30 kg pakend (komponent A (mass): 24 kg plekkmahuti, komponent B (kõvendi): 6 kg plekkämber)

Värvitoonid

  • Standard: ränihall (ca RAL 7032), kivihall (ca RAL 7030), helehall (ca RAL 7035), tolmuhall (ca RAL 7037), ahhaathall (ca RAL 7038), aknahall (ca RAL 7040), liiklushall (ca RAL 7042).

Muud värvitoonid tellimisel. 

UV-kiirguse ning ilmastikumõjude toimel võib esineda muutusi värvitoonis ning kriidistumist. Värvitoonimuutusi võivad põhjustada ka orgaanilised värvained (nt kohvis, punases veinis või puulehtedes) ning mitmesugused kemikaalid (nt desinfektsioonivahendid, happed jne). Järgida BFS infolehte nr 25. Pinna hõõrumine võib katte pealispinda kriimustada. Pinnakatte funktsionaalseid omadusi see ei halvenda.

Läikeaste

Läikiv

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas, kuid mitte miinuskraadide juures. Kinnises originaalpakendis säilib vähemalt 2 aastat. Enne kasutamist hoida materjali ca +20 °C juures.

Tihedus

ca 1,5 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

ca 65 µm/100 g/m2

Materjalikulu vastavalt Taber'ile (CS 10/1000 U/1000 g)

50 mg/30 cm2

Pendelseadmega määratud kõvadus Königi järgi

ca 150 s

Survetugevus

ca 79 N/mm2

Vastupidavus kemikaalidele

Kemikaalidekindluse tabel standardi EVS-EN ISO 2812-3:2007 järgi temperatuuril +20 °C
7 päeva
5% äädikhape + (V)
10% äädikhape                                     + (V)
10% soolhape                                       + (V)
10% väävelhape                                 + (V)
10% sidrunhape                                      +
25% ammoniaagi vesilahus+
Kaltsiumhüdroksiid+
50% kaaliumhüdroksiidi lahus+
50% naatriumhüdroksiidi lahus+
Küllastunud raud(III)kloriidi lahus+ (V)
2% lüsoformi lahus + (V)
35% magneesiumkloriidi lahus + (V)
Destilleeritud vesi                                    +
Küllastunud keedusoola lahus   +(V)
Lakibensiin (tärpentin)+
Puhastusbensiin+
Ksülool+ (V)
Etanool+ (V)
Bensiin DIN 51 600 järgi+ (V)
Superbensiin   + (V)
Kerosiin+ (V)
Kütteõli ja diislikütus                                +
Mootoriõli  +
Coca-Cola+ (V)
Kohv+ (V)
Punane vein+ (V)
Sküdrool (hüdraulikaõli)+
Trafoõli    +
Märkide selgitus:+ = vastupidav, (V) = muudab värvi
Toote Disbon 903 EP-Rapid lisamisel võib esineda kõrvalekaldeid kemikaalidele vastupidavuse (grupp 9- orgaanilised happed) osas.

Sobivad aluspinnad

Betoon- ja tsementpõrand

Aluspind peab olema kuiv, kandev, stabiilne, tugev. Pinnal ei tohi olla lahtisi osakesi, tolmu, õli, rasva, kummihõõrdejälgi ja teisi nakkumist takistavaid aineid. Aluspinna survekindlus peab olema > 25 N/mm2.
Tsementi sisaldavate, plastiga parendatud tasandusmasside puhul tuleb kontrollida, kas neile on võimalik kanda kattekiht, vajaduse korral tuleb valmistada katsepinnad.

Aluspinna pealispinna nakketugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm2. Madalaim üksikväärtus ei tohi olla väiksem kui 1,0 N/mm2. Aluspinna niiskussisaldus peab olema stabiliseerunud: betoon ja tsementpõrand max 4 massiprotsenti (kaltsiumkarbiidi meetod).
Kontrollmeetodid nimetatud väärtuste jaoks vastavad Saksa raudbetooni komisjoni remondidirektiivi 3. osa nõuetele.

Üles tungiva niiskuse korral, tuleb teostada kruntimine tootega Disboxid 420 E.MI Primer või Disboxid 462 EP-Siegel.
Sellisel juhul peab aluspinna pealispinna nakketugevus olema keskmiselt 2,0 N/mm2. Madalaim üksikväärtus ei tohi olla väiksem kui 1,5 N/mm2.
Muude aluspindade korral konsulteerige maaletoojaga.

Aluspinna ettevalmistamine

Olemasolev aluspind valmistatakse ette, kasutades vähese tolmu tekkega jugapuhastusmeetodit (haavelpuhastus) ja samal ajal tolmu imedes või freesides. Väiksema kõvadusega kihtide eemaldamise aste oleneb jugapuhastusvahendi survest, liigist ja kogusest. Lihvimine on lubatud üksnes väiksemate kohtpindade (servatöötlus) korral, välja arvatud pinna ettevalmistamine teemantlihvimise tehnoloogiaga, et eemaldada väiksema kõvadusega kihid.
Lisaks tuleb järgida Saksamaa tasanduskihtide ja põrandakatete ühingu (BEB) töölehti KH-0/U, KH 3 ja Saksa raudbetooni komisjoni betoonist ehitusdetailide kaitse- ja remondidirektiivi 2. osa tabeli 2.5 eeskirju. 

Vanad, jäigad epoviimistlused tuleb põhjalikult puhastada, seejärel lihvida või matistada (kuni valkja pinna tekkeni), et kaetaval pinnal ei esineks enam jääkaineid, hooldusvahendeid vms.
Aluspindades olevad augud ja defektid täita segudega Disbocret ®-PCC või Disboxid EP, nii et pealispind oleks tasane.
Silikooni sisaldavate materjalide kasutamine enne ja põrandaviimistlustööde ajal võib põhjustada pealispinna defekte. Soovitame sellist olukorda vältida.

Bundesverband Estrich und Belag e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar

Materjali valmistamine

Segage komponent A (põhimass) läbi ja lisage komponent B (kõvendi), segage saadud segu aeglaselt pöörleva seguriga (max 400 p/min) intensiivselt, kuni tekib ühtlane triipudeta värvitoon. Valage värv teise anumasse ümber ja segage veelkord intensiivselt läbi (ärge töödelge toodet tarnepakendis).
Vajaduse korral võib tootele kiirema töötlemise ja kuivamise eesmärgil kõvendi sisse lisada toodet Disboxid 903 EP-Rapid (max 3%, olenevalt kogumassist) ja segada. Alles seejärel segada kõvendi põhimassiga kokku. Disboxid 903 EP-Rapid võib põhjustada tugevat kollasust. Maksimaalse koguse ületamine muudab pinna rabedaks ning võib esineda karbamaadi teket.

Segamisvahekord

Komponent A (põhimass) : komponent B (kõvendi) = 4 : 1 massiosa

Pealekandmise meetod

Olenevalt pealekandmismeetodist kanda peale lühikese või keskmise karvapikkusega rulli, silekellu või raakliga (nt kõvakummist hammasraakel).

Märkus! Kasutades pealekandmisel hammasraaklit, ei kaasne valitud kolmnurkhammastusega automaatselt ette antud kulunormist kinnipidamine.

Kattekihtide ülesehitus

Seoses OS 8 kattekihtide ülesehitusega vaata lisainformatsiooni infolehtedelt.

Kruntkiht
Mineraalsed aluspinnad kruntida pooride täitmiseks tootega Disboxid 462 EP- Siegel Neu. Karedad aluspinnad tasandada lisaks karepahtliga (krunt segatud kvartsliivaga). Vastavalt vajadusele võib alternatiivselt kasutada vahendeid

Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 461 EP-Filler Neu
Disboxid 463 EP-Grund Neu
Täpsemat informatsiooni vt vastavatest tehnilistest informatsioonidest.

Kattekiht

Rullitav kattekiht
Sile pealispind
Disboxid 464 EP-Decksiegel valatakse kruntkihile, lükatakse kummiraakliga ühtlaselt laiali ning rullitakse ristitõmmetega üle keskmise karvasusega rulliga. Olenevalt pinna koormusest ja nõutavast kihipaksusest tuleb pinnale kanda üks või kaks kihti.

Libisemiskindel pealispind
Krundile, mis on segatud liivaga Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4–0,8 mm) või Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7–1,2 mm), kanda rulliga ühtlane kiht Disboxid 464 EP-Decksiegelit ning seejärel lükata sileda kummiraakliga materjal ühtlaselt laiali ning rullida ristitõmmetega keskmise karvasusega rulliga üle.

Sileda pealispinnaga isetasanduv kattekiht
Disboxid 464 EP-Decksiegel valada kruntkihile ja lükata kummist hammasraakliga ühtlaselt laiali. Hammasraakel ümber pöörata ja sileda servaga veelkord üle kattekihi tõmmata. 10 minutit oodata ja värske kattekiht töödelda õhumullide eemaldamiseks ogarulliga.

Sileda pealispinnaga isetasanduv täitesegu
Pärast teise, puhtasse anumasse ümbervalamist lisada materjalile pidevalt segades 50 massiprotsenti liiva Disboxid 942 Mischquarz (0,1–0,4 mm). Selliselt valmistatud isetasanduv segu valada kruntkihile ja toimida nagu eelmises punktis kirjeldatud.

Tähelepanu! Muude värvitoonide kasutamisel tuleb üle kontrollida juurdelisatava liiva kogus, kuna olenevalt värvitoonist võib vajaliku liiva kogus olla väiksem kui 50 massiprotsenti. Erinevad liivakogused ja pinna ebatasasused võivad kõikide värvitoonide puhul põhjustada värvitoonimuutusi.


Puistekate

Pärast teise, puhtasse anumasse ümbervalamist lisada materjalile pidevalt segades 30 massiprotsenti liiva Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4–0,8 mm). Selliselt valmistatud isetasanduv segu valada kruntkihile ja jaotada ühtlaselt kummiraakliga laiali. Värske segukiht katta kogu pinna ulatuses liivaga Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4–0,8 mm) või Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7–1,2 mm). Pärast puistekatte kõvastumist pühkida üleliigne kvartsiliiv pinnalt ära. Seejärel pind viimistleda (vt Rullitav kattekiht).

Pealispinna kujundamine (siledal pealispinnal)
Värskele viimistlusele puistata Disboxid 948 Color-Chips helbed ja pärast kuivamist töödelda pind siledaks tootega Disbopur 458 PU-AquaSiegel või lisada sellele 3 massiprotsenti toodet Disbon 947 SlideStop fine, kui soovitakse libisemiskindlat pinda.
Alternatiiviks on lisada toodet Disbon HS 8255 FastChips ilma täiendava kattekihita.
Disbopur 458 PU-AquaSiegelit mitte kasutada suure mehaanilise koormusega pindadel.
Pealispinna matistamiseks ja libisemiskindluse suurendamiseks võib värskele pinnale lehterpüstoliga pritsida ca 20 g/m2 DisboADD 955 Mattierungsmittelit.

Kulu

Kruntkiht
Disboxid 462 EP-Siegel Neu
ca 300–400 g/m2
Kraapepahteldus (vajadusel)
Disboxid 462 EP-Siegel Neu
Disboxid 942 Mischquarz
ca 660 g/mm/m2
ca 1000 g/mm/m2
Rullitav kattekiht
Sile pealispindca 250–400 g/m2 kihi kohta
Libisemiskindel pealispindca 700–1000 g/m2
Sileda pealispinnaga isetasanduv kattekiht
Kihi paksus ca 1 mm (3 mm kolmnurkhammastus)ca 1,5 kg/m2
Kihi paksus ca 1,5 mm (4 mm kolmnurkhammastus)ca 2,3 kg/m2
Sileda pealispinnaga isetasanduv täitesegu
Kihi paksus ca 2 mm (5 mm kolmnurkhammastus)
Disboxid 464 EP-Decksiegel
Disboxid 942 Mischquarz
ca 2,2 kg/m2
ca 1,1 kg/m2
Kihi paksus ca 3 mm (7 mm kolmnurkhammastus)
Disboxid 464 EP-Decksiegel
Disboxid 942 Mischquarz
ca 3,3 kg/m2
ca 1,7 kg/m2
Kihi paksus ca 4 mm (9 mm kolmnurkhammastus)
Disboxid 464 EP-Decksiegel
Disboxid 942 Mischquarz
ca 4,4 kg/m2
ca 2,2 kg/m2

Puistekate

Segukiht
Disboxid 464 EP-Decksiegel
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca 2,1 kg/m2
ca 0,7 kg/m2
Liivakiht
Disboxid 943 Einstreuquarz
või
Disboxid 944 Einstreuquarz
ca 4–4,5 kg/m2
Limisemiskindel pealispind
Disboxid 464 EP-Decksiegelca 0,7–1,0 g/m2

Siinkohal on tegemist soovitustega. Hamba suurus sõltub raakli kulumiskindlusest, temperatuurist, täituvusest ja aluspinna omadustest. Kuluväärtused sõltuvad temperatuurist, pealekandmise viisist, tööriistadest ja kasutatavast puistematerjalist. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.
Nende kulunormide juures ei ole arvestatud puiste- ja kokkutõmbekadusid. Võimalikud on kõrvalekalded kulunormidest.

Töötlemisaeg

+20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse korral on töötlemisaeg ca 45 minutit. Disboxid 903 EP-Rapid lisamisel lüheneb töötlemisaeg kuni 25 minutini. Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam pikendab ooteaega.

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +10 °C ja mitte kõrgem kui +30 °C. Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Aluspinna temperatuur peab alati olema vähemalt 3 °C üle kastepunkti.

Ooteajad

Ooteaeg erinevate tööetappide vahel peab temperatuuril +20 °C olema vähemalt 18 tundi ja ei tohi ületada 24 tundi. Ooteaja pikenemisel tuleb eelneva kihi pealispind üle lihvida, kui see ei ole kaetud liivaga. Disboxid 903 EP-Rapid lisamisel tuleb pind/kiht liivatada, kui järgmist kattekihti ei kanta samal päeval pinnale (max 12 tundi).


Ooteajad Disboxid 903 EP-Rapid lisamisel
Pakendi suurus
Disboxid 464 EP-Decksiegel
0,5 L kogus
Disboxid 903 EP-Rapid
+10 °C+20 °C
30 kg-36 tundi18 tundi
30 kg1 pakend22 tundi9 tundi
30 kg2 pakendit15 tundi5,5 tundi
Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam pikendab ooteaega.
Kõvastumisprotsessi kestel tuleb pinda kaitsta niiskuse eest, vastasel korral võivad tekkida pealispinnadefektid ja väheneda nakkumine.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on pind keskmiselt 18 tunni pärast kõndimiskuiv, 7 päeva pärast mehaaniliselt ja keemiliselt koormatav. Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega. Kõrgem temperatuur ning Disboxid 903 EP-Rapid lisamine tootesse kiirendab kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada koheselt tootega Disboxid 419 Verdünner.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks.

Põhimass: põhjustab nahaärritust. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada geneetilisi defekte. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Enne kasutamist tutvuda erijuhistega. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. Sisaldab epoksükomponente. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Pinnale kanda ainult pintsli või rulliga.

Kõvendi: põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Võib põhjustada allergilisi nahareaktsioone. Allaneelamisel või sissehingamisel võib olla tervistkahjustav. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida sattumist keskkonda. Kasutada soovitatud kaitsevahendeid. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad anumad. Materjalijäägid: põhimassil koos kõvendiga lasta kõveneda ja utiliseerida värvijääkidena.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/j): 500 g/l. See toode sisaldab max 180 g/l LOÜ-d.

Gis- kood

RE 1

Täpsemad andmed

Vaata ohutuskaarti.
Materjali töötlemisel tuleb järgida ehitusohutuse-töötlemisjuhiseid ja Caparoli põrandate puhastus- ja hooldusjuhiseid.

CE- märgistus

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08
DIS-464-001255
EN 1504-2:2004 Pindade kaitseks ettenähtud tooted – pinnakattematerjal
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g
Disboxid PHS-System OS 8
Lineaarne kahanemine≤ 0,3 %
SurvetugevusKlass I
KulumiskindlusMassikadu < 3000 mg
CO2 läbilaskvusSD > 50 m
Veeauru läbilaskvusKlass III
Kapillaarne veeimavus ja vee läbilaskvusw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Vastupidavus temperatuurimuutustele≥ 2,0 (1,5) N/mm2
Vastupidavus tugevatoimelistele kemikaalideleKõvaduse kadu < 50%
Pragude sildamisvõimeNPD
LöögitugevusKlass I
Nakketugevus tõmbekatsel≥ 2,0 (1,5) N/mm2
TuletundlikkusKlass Efl
Pealispinna karedusKlass III

EN 1504-2
Standardis EVS-EN 1504-2 „Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted- 2. osa: „Betooni pinnakaitsesüsteemid" on toodud nõuded pinnakatete kaitseks.
Tooted, mis vastavad EVS EN 1504-2 normile, tuleb varustada CE-tähisega. CE-tähis peab olema pakendil, samuti kättesaadav vastavas dokumendis aadressil www.caparol.ee.
Toote kasutamiseks keskkonnas, kus on tähtis vastupidavus, kehtivad Saksamaal täiendavad standardid. Vastavust standarditele kinnitatakse pakendile märgitud Ü-tähisega. Selle tõenduseks on 2+ süsteem, millega tootja ja tunnustatud teavitatud tõendamisasutused tooteid testivad ja kontrollivad.
 

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-464-001255
EN 13813:2002

Kunstvaikkattematerjal/kunstvaikviimistlus kasutamiseks siseruumides

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
TuletundlikkusEfl
Korrodeerivate ainete eraldumineSR
Vee läbilaskvusNPD
Kulumiskindlus≤ AR1
Nakkevõime≥ B1,5
Löögikindlus≥ IR4

EN 13813
Normis EVS-EN 13813 "Tasandusmördid ja põrandate tasanduskiht. Tasandusmördid. Omadused ja nõuded" on fikseeritud nõuded, mis esitatakse põrandasegudele, mida kasutatakse põrandakonstruktsioonide tegemiseks siseruumides. See norm käsitleb ka kunstvaikpinnakatteid ja -viimistluskatteid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Kindlad partnerid - kvaliteetsed…

TTÜ raamatukogu