caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/207491/060402_Disbon_385_21,6kg_8,4kg_Gebinde.png

DisboPUR 385 2K-PU-Beschichtung Premium

Pigmenteeritud, lahustivaba, elastne 2K polüuretaan-viimistluskiht siseruumidesse. Sammumüra summutav, vastupidav kolletumisele.

Kasutusala

Mineraalsetele põrandapindadele ja kõvadele betoonpindadele keskmise ja suure mehaanilise koormusega siseruumides, nagu näiteks ooteruumid, haiglad, lasteaiad ja -hoiud, koolid jne, kannatab sõitmist õhuga täidetud ratastega.

Omadused

  • Minimeeritud emissiooniga
  • Vastupidav ultraviolettkiirgusele ja kolletumisele
  • Hea vastupidavus kemikaalidele
  • Elastne
  • Astumis- ja kõndimismüra summutav
  • Pragusid staatiliselt sildav

Sideaine

Kahekomponentne polüuretaan, lahustivaba Saksa ehituskeemia määratluse kohaselt.

Pakendi maht

30 kg pakend (komponent A (põhimass): 21,6 kg plekist mahuti, komponent B (kõvendi): 8,4 kg plekkämber)

Värvitoonid

ca RAL 7032 kruusahall, ca RAL 7035 helehall
Eritoonid saadaval tellimisel.

Orgaanilised värvained (nt kohvis, punases veinis või lehtedes) ja erinevad kemikaalid (nt desinfitseerimisvahendid, happed jms) võivad kaasa tuua värvitoonide muutusi. Lihvivate koormuste korral võib pealispind saada kriimustatud. See ei pärsi materjali toimivust.

Läikeaste

Läikiv

Säilitamine

Jahedas, kuivas ning kaitsuna miinuskraadide eest.

Suletud originaalmahutis säilitusaeg vähemalt 9 kuud. Madalamate temperatuuride korral tuleb materjali hoida enne töötlema asumist temperatuuril ca 20 °C.

Tehnilised andmed

  • Pragude sildamine standardi DIN EN 1062, 7. osa kohaselt: ca 1 mm (kulunormi 2,5 kg/m2 korral)

Tihedus

ca 1,4 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

ca 70 µm/100 g/m2

Materjalikulu vastavalt Taber'ile (CS 10/1000 U/1000 g)

46 mg/30 cm2

Shore A/D-kõvadus

ca D 35

Vastupidavus kemikaalidele

Kemikaalikindluse tabel standardi DIN ISO 2812-3:2007 järgi temperatuuril 20 °C
7 päeva
Katserühm 5b: ühe- ja mitmevalentsed alkoholid (välja arvatud metanool), glükooleeter+ / -
Katserühm 9: anorgaaniliste hapete kuni 10% vesilahused (karboksüülhapped) ja nende soolad (vesilahuses)+ (V)
Katserühm 10: kuni 20% mineraalhapped ja nende soolad vesilahuses (pH < 6), välja arvatud vesinikfluoriidhape ning oksüdeeriva toimega happed ja nende soolad+ (V)
PKatserühm 11: anorgaanilised alused ja aluseliselt hüdrolüüsuvad anorgaanilised soolad vesilahuses (pH < 8), välja arvatud ammoniaagilahused ja oksüdeeriva toimega soolalahused (nt hüpoklorit)+
50% etanool+ / -
25% ammoniaak+ (V)
50% naatriumhüdroksiid+
50% naatriumhüdroksiid+ (V)
10% sidrunhape+
Demineraliseeritud vesi+
Kohv+ (V)
Cola-cola+ (V)
Punane vein+ (V)
Märkide selgitus; + = vastupidav, +/- = osaliselt vastupidav, V = muudab värvi

Sobivad aluspinnad

Mineraalsed aluspinnad ja asfaltpõrandad sisetingimustes

Aluspind peab olema kuiv, piisava kandevõimega, stabiilne, tugev, sellel ei tohi olla lahtisi osakesi, tolmu, õli, rasva, kummihõõrdejälgi ega teisi nakkumist takistavaid aineid. Aluspinna survekindlus peab olema > 25 N/mm2.

Aluspinna pealispinna nakketugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm2. Madalaim üksikväärtus ei tohi olla väiksem kui 1,0 N/mm2. Aluspindade niiskussisaldus peab olema stabiliseerunud:

betoon ja tsementpõrand: max 4 massiprotsenti (kaltsiumkarbiidi meetod)

Kontrollmeetodid nimetatud väärtuste jaoks vastavad Saksa raudbetooni komisjoni remondidirektiivi 3. osa nõuetele.

Kui objektil võib niiskus alt ülespoole tungida, tuleb tingimata ette võtta poorivaba kruntimine toodetega Disboxid 420 E.MI Primer või Disboxid 462 EP-Siegel Neu.

Sellisel juhul peab aluspinna pealispinna nakketugevus olema keskmiselt 2,0 N/mm2. Madalaim üksikväärtus ei tohi olla väiksem kui 1,5 N/mm2.

Kõvad betoonpinnad peavad vastama tugevusklassile < IC 15 ja need ei tohi valitsevate temperatuuritingimuste ja mehaaniliste koormuste juures deformeeruda.

Teiste aluspinnaliikide või meetodite korral tuleb konsulteerida ettevõttega Disbon.

Aluspind peab olema tasane ja selle kalle võib olla maksimaalselt 1%, sest vastasel korral ei saa materjali piisava kihipaksusega peale kanda.

Aluspinna ettevalmistamine

Olemasolev aluspind valmistatakse ette, kasutades vähese tolmu tekkega jugapuhastusmeetodit (haavelpuhastus) ja samal ajal tolmu imedes või freesides. Väiksema kõvadusega kihtide eemaldamise aste oleneb jugapuhastusvahendi survest, liigist ja kogusest. Lihvimine on lubatud üksnes väiksemate kohtpindade (servatöötlus) korral, välja arvatud pinna ettevalmistamine teemantlihvimise tehnoloogiaga, et eemaldada väiksema kõvadusega kihid.

Lisaks tuleb järgida Saksamaa tasanduskihtide ja põrandakatete ühingu (BEB) töölehti KH-0/U, KH 3 ja Saksa raudbetooni komisjoni remondidirektiivi 2. osa tabeli 2.5 eeskirju.

Vanad, jäigad kahekomponentsed kattekihid tuleb põhjalikult puhastada, seejärel lihvida või matistada (kuni valkja pinna tekkeni), et kaetaval pinnal ei esineks enam jääkaineid, hooldusvahendeid vms.

Mineraalses aluspinnas olevad augud ja defektid täita segudega Disbocret ®-PCC või Disboxid EP, nii et pealispind oleks tasane.

Enne pinnakatte teostamist ja selle ajal ei tohi keskkonnas kasutada silikoonisisaldusega materjale, sest sellega võivad kaasneda pinnadefektid.

Bundesverband Estrich und Belag e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar

Materjali valmistamine

Segage komponent A (põhimass) läbi ja lisage komponent B (kõvendi), segage saadud segu aeglaselt pöörleva seguriga (max 400 p/min) intensiivselt, kuni tekib ühtlane triipudeta värvitoon.
Valage värv teise anumasse ümber ja segage veelkord intensiivselt läbi (ärge töödelge toodet tarnepakendis).
Vajaduse korral võib toodet Disbon 385 PU-PremiumSchicht vedeldada, lisades max 2 massiprotsenti tiksotroopsusvahendit Disbon 913 PU-Stellmittel. Kui kalle on kuni 2%, piisab umbes 0,5 massiprotsendi lisamisest. Tiksotroopsusvahendi lisamine võib pärssida toote ühtlast pealekannet ja pealispinna optilisi omadusi.

Märkus! Toote Disbon 385 PU-PremiumSchicht vedeldamiseks tohib kasutada ainult tiksotroopsusvahendit Disbon 913 PU-Stellmittel, sest teiste reguleerimisainete lisamisega võib kaasneda kehvem kõvastumine.

Segamisvahekord

Komponent A (põhimass) : Komponent B (kõvendi) = 72 : 28 massiosa

Pealekandmise meetod

Sobiva raakliga (nt kõvakummist hammasraakel).

Märkus! Kasutades pealekandmisel hammasraaklit, ei kaasne valitud kolmnurkhammastusega automaatselt ette antud kulunormist kinnipidamine.

Kattekihtide ülesehitus

Kruntkiht
1. Mineraalsed aluspinnad kruntida pooride täitmiseks vahendiga Disboxid 420 E.MI Primer. Valage segatud materjal pinnale ja ujutage kummiharja/kummikaabitsa abil aeglaselt ühtlaselt vastassuunas (pooride sulgemine) laiali. Läikivate kohtade vältimiseks töödelge laiali jaotatud materjal keskmise karvapikkusega rulliga ristisuunas üle. Suure imavusega aluspindade korral (kruntimisvaik ei jää püsima, suletud krundikiht puudub) tuleb pooride sulgemiseks peale kanda veel teine kruntkiht.
2. Kõvad betoonpinnad sisetingimustes kruntida tootega Disbon 385 PU-PremiumSchicht, kasutades siledat kõvakummist kaabitsat või poorivaba raaklit. Krobelised, pooridega asfaltpinnad tuleb ühtlustada täiendava kraapepahteldusega, kasutades segu järgmistest toodetest:
Disbon 385 PU-PremiumSchicht: 1 massiosa
Disboxid 942 Mischquarz: 0,5 massiosa.

Kraapepahteldus
Pinnakareduse > 1 mm (mõõdetuna liivapinnameetodil) tasandamiseks tuleb teha kraapepahteldus.

Pahtlimassi valmistamiseks kasutage järgmisi tooteid:
Disboxid 420 E.MI Primer: 1,0 massiosa
Disboxid 942 Mischquarz: 0,75 massiosa
Disboxid 943 Einstreuquarz: 0,75 massiosa

Kallake pahtlimass eelnevalt krunditud (kruntkiht) pinnale. Materjal tuleb silumiskelluga (seisuasendis töötlemine metallist pinnaraakliga, max 60 mm laiune) tugevalt pinnale tõmmata, et tasandada ebatasasused.

Liivapinnameetod Saksa raudbetooni komisjoni remondidirektiivi 3. osa nõuete kohaselt: pinnakareduse määramine

Pinnaühtlustuskiht

Ühtlase optilise kujunduse eesmärgil on pinna ühtlustamine tingimata vajalik. Valage segatud materjal krunditud pinnale ja jaotage kõvakummist hammasraakliga (4 mm kolmnurkhammastus) ühtlaselt laiali. Õhumullide eemaldamiseks töödelge pinda pärast u 10-minutilist ooteaega ristisuunas ogarulliga.
Materjalikulu:
Disboxid 420 E.MI Primer: ca 800 g/m2
Disboxid 942 Mischquarz: ca 800 g/m2

Märkus! Pinnaühtlustuskihti ei liivatata!

Kattekiht
Sileda pealispinnaga valguvkate
Valage Disbon 385 PU-PremiumSchicht ületöötlusaja jooksul pinnaühtlustuskihile ja jaotage kõvakummist hammasraakliga laiali. Kui pinnaühtlustuskihi ületöötlusaega ületatakse, tuleb see üle lihvida. Seejuures tuleb jälgida, et aluspinda välja ei lihvitaks. Õhumullide eemaldamiseks töödelge värsket valguvkattekihti pärast umbes 10-minutilist ooteaega ristisuunas ogarulliga.
Pealispinna kujundamine
Puistake toodet Disboxid 948 Color-Chips värskele kattekihile ja viimistlege pärast kuivamist tootega Disbopur 458 PU-AquaSiegel siledaks või lisage sellele libisemiskindla pinna saamiseks 3 massiprotsenti toodet Disbon 947 SlideStop Fine.
Alternatiivina võib kasutada ka toodet Disbon HS 8255 FastChips ilma viimistluskihita.


Ärge kasutage toodet Disbopur 458 PU-AquaSiegel piirkondades, kus on suur toolirataste koormus. Suure mehaanilise koormusega piirkondades kasutage vajaduse korral kaitsematte.

Kulu

Kruntkiht mineraalsetel aluspindadel
Disboxid 420 E.MI Primer

ca 0,3-0,4 kg/m2
Kruntkiht asfaldil 
Disbon 385 PU-PremiumSchicht              

ca 1,3 kg/mm/m2
Kraapepahteldus 
alates pinnakaredusest 1,0 mm Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz


ca 0,66 kg/mm/m2
ca 0,5
kg/mm/m2
ca 0,5
kg/mm/m2
Kraapepahteldus asfaldil 
Disbon 385 PU-PremiumSchicht      
Disboxid 942 Mischquarz              

ca 1,3 kg/mm/m2
ca 0,6 kg/mm/m2
Pinnaühtluskiht
Disboxid 420 E.MI Primer
Disboxid 942 Mischquarz

ca 0,8 kg/m2
ca 0,8 kg/m2
Sileda pealispinnaga valguvkate
Ca 2 - 3 mm kihipaksus (6 - 8 mm kolmnurkhammastus)
Disbon 385 PU-PremiumSchichtca 2,4 - 3,5 kg/m2
Pealispinnaviimistlus
Chipsid
Disboxid 948 Color-Chips oder
Disbon HS 8255 FastChips

ca 30 g/m2
ca 30 g/m2
Matt viimistluskiht
Disbopur 458 PU-AquaSiegel

ca 130 g/m2
Matt libisemiskindel viimistluskiht
Disbopur 458 PU-AquaSiegel
Disbon 947 SlideStop Fine

ca 130 g/m2
ca 4 g/m2

Siinkohal on tegemist soovitustega. Hammastuse suurus sõltub raakli kulumiskindlusest, temperatuurist, täiteastmest ja aluspinna tingimustest.

Katteviimistluse kulu puistega kaetud kihtidel varieerub olenevalt temperatuurimõjudest, pealekandmise viisist, tööriistadest ja erinevatest puistematerjalidest. Täpsed kulunormid tuleb seega kindlaks teha proovikatmise teel.

Töötlemisaeg

Temperatuuril 20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskusega ca 40 minutit. Kõrgemad temperatuurid lühendavad ja madalamad temperatuurid pikendavad kasutusaega.

Töötlemistingimused

Materjali-, õhu- ja aluspinna temperatuur:
Vähemalt 15 °C, max 25 °C.
Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 70%. Aluspinna temperatuur peab olema vähemalt 3 °C kõrgem kui kastepunkti temperatuur.

Ooteajad

Toote Disbon 385 PU-PremiumSchicht erinevate tööetappide (kruntimine ja kraapepahteldus) vaheline ooteaeg peaks temperatuuril 20 °C olema vähemalt 12 ja maksimaalselt 24 tundi. Ooteaja pikenemisel tuleb varem peale kantud kiht üle lihvida.

Disbon 385 PU-PremiumSchicht üle töötlemine kõige varem 20 tunni möödudes, hiljemalt 48 tunni pärast. Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam temperatuur pikendab esitatud ooteaega.

Kuivamine/kuivamisaeg

Temperatuuril 20 °C ja suhtelise õhuniiskusega 60% on pind umbes 20 tunni pärast kõndimiskuiv ja valmis üle töötlemiseks, umbes 7 päeva pärast täielikult mehaaniliselt ja keemiliselt koormatav.

Kõvastumisaeg pikeneb madalamatel temperatuuridel. Kõvastumisprotsessi ajal tuleb pealekantud materjali niiskuse eest kaitsta, muidu võib esineda pealispinnas defekte, samuti võib nakkumine väheneda.
Olenevalt õhuvahetuse määrast võib pikema ajavahemiku jooksul tekkida materjalile omane lõhn (modifitseeritud riitsinusõli).

Märkus!
Kuna toote Disbon 385 PU-PremiumSchicht pealispind on briljantne, on ka väikseimad defektid ja määrdumised kohe näha ja neid pole praktiliselt võimalik vältida – seda eelkõige intensiivsete värvitoonide korral. Seetõttu soovitame lasta vastava koolitusega töötajatel teha pinnale esmahooldus koos jätkuva regulaarse hooldusega, kui pinnal puudub lõpliku viimistluse kiht.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist ja pikemate tööseisakute korral tootega Disbocolor 499 Verdünner.

Sertifikaadid

Ajakohaseid ekspertiise on võimalik tellida vastava taotluse esitamisel.

Puhastamine ja hooldamine

Ilma täiendava viimistluskihita on tootel Disbon 385 PremiumSchicht hüdrofoobne pealispind, mis vajab puhastamisel erimeetmeid. Hoolduspuhastuseks tuleks kasutada puhastusvahendit, mis on ette nähtud halvasti märguvatele pindadele (nt Veriprop ettevõttelt Kiehl).

Pärast mitmekordset pesemist paraneb pinna puhastatavus. Triibuvaba pinna saavutamiseks soovitame puhastamiseks ja sellele järgnevaks kuivatamiseks kasutada mikrokiudlappe.

Kasutades hooldustöötlust tuleb teha baaspuhastus (maksimaalselt punase puhastuspadjakesega). Hooldustöötlus (nt Tana B 250) peab sobima kasutamiseks elastsetel pinnakatetel. Soovitame katsetada esmalt väikesel proovipinnal.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. Töödelda üksnes pintsli või rulliga.

Põhimass:

tegemist ei ole ohtliku aine ega seguga.

Kõvendi:

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Kahjulik sissehingamisel. Võib ärritada hingamiselundeid.


Auru / pihustatud ainet mitte sisse hingata. Vältida tolmu / suitsu / gaasi / udu / auru / pihustatud aine sissehingamist. Vältida kokkupuudet silmade, naha või riideesemetega. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Kanda kaitsekindaid/kaitseprille. SISSEHINGAMISE KORRAL: viia isik värske õhu kätte ja kanda hoolt takistamata hingamise eest. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Sisaldab isotsüanaate. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Jäätmekäitlus

Utiliseerida vaid täielikult tühjendatud nõud. Materjalijäägid: põhimassil lasta koos kõvendiga kõvastuda ja utiliseerida värvijääkidena.

Kuivamata materjalijääkide puhul on tegemist erijäätmetega.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/j): 140 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 35 g/l LOÜ-d.

Gis- kood

PU 40

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarte.
Materjali töötlemisel tuleb järgida ehitusohutusega seotud töötlemisjuhiseid ning Disboni põrandate puhastus- ja hooldusjuhiseid.

CE- märgistus

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

14
DIS-385-013124

EN 13813: 2002 Põranda-/pinnakate kunstvaigu baasil kasutamiseks siseruumides

EN 13813:SR-Bfl-B1,5-AR1-IR4
TuletundlikkusBfl -s1
Söövitavate ainete vabanemineSR
VeeläbilaskvusNPD
Kulumiskindlus≤ AR1
Nakketugevus≥ B1,5
Löögitugevus≥ IR4

EN 13813

Standardiga EN 13813 „Tasandusmördid ja põrandate tasanduskiht. Tasandusmördid. Omadused ja nõuded" määratakse kindlaks nõudmised tasandusmörtidele, mida kasutatakse siseruumides asuvate põrandate konstruktsioonides. Kõnealune standard hõlmab ka kunstvaigupõhiseid pinnakatte- ja viimistlusvahendeid.

Tooted, mis vastavad eespool nimetatud standardile, tuleb tähistada CE-märgistusega. Märgistamine toimub pakendil. Ehitustoodete määruse kohase toimivusdeklaratsiooni leiate internetist veebiaadressilt www.disbon.de.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon