caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/206010/059887_DISBON_DisboXid_467.png

DisboXID 467 2K-EP-Hartkornschicht

Pigmenteeritud 2K-vedel epoksüvaik-ränikarbiid-kattekiht. Libisemist takistavate, väga kulumiskindlate kattekihtide teostamiseks ühes tööetapis. Sobib ka elektrit juhitavaks, libisemist takistavaks kattekihiks.

Kasutusala

Tööstus- ja tööndushoonetes, parkimismajades ja maa-alustes garaažides asuvatele keskmise kuni väga suure mehaanilise koormusega mineraalsetele põrandapindadele, mis peavad olema libisemiskindlad. Sobib ideaalselt puhkeruumidesse, kuna kattekihist ei eraldu tervisele kahjulikke aineid. 
Disboxid 471 AS-Grund süsteem sobib:
- ruumidesse, kus on kõrgendatud oht elektrostaatilisele süttimisele, nagu näiteks ruumides, kus hoitakse plahvatusohtlikke aineid. 
- elektrooniliste seadmete kaitseks staatilise elektri eest DIN EN 61 340-5-1 järgi. Poolautomaatsetes tehaseruumides, laborid, lennukite hooldusangaarid jms.
- ESD piirkondades DIN EN 61340-4-1, EN 61 340-4-5 DIN (jalgsi test) ja DIN IEC 61 340-5-1.

Omadused

  • minimiseeritud emissiooniga
  • ei sisalda tervisele kahjulikke aineid
  • libisemist takistavate, väga kulumiskindlate kattekihtide teostamiseks ühes tööetapis, kvartsliivaga ülepuistamine ei ole vajalik
  • võimaldab äärmiselt hõõrdekindla, libisemist takistava pealispinna teostamist vähese materjalikuluga
  • väga vastupidav mehaanilisele koormusele
  • väga vastupidav kemikaalidele
  • püsiva elektrijuhtivusvõimega, DIN EN 61340-5-1; DIN EN 61340-4-1 ja DIN EN 61340-4-5 järgi
  • Materjalile omane pealekandmise tehnoloogia võimaldab kontrollitavat ja muutumatut materjalikulu

Sideaine

2K-vedel epoksüvaik peente lisaainetega, A/F, vähese lahustisisaldusega

Pakendi maht

15 kg plekist kombipakend, 25 kg pakend (mass 16,7 kg anum, kõvendi 8,3 kg plekkämber)

Värvitoonid

Kivihall, rännihall, eritoonid järelpärimisel.

Spetsiaalsed hallid värvitoonid tellimisel. Värvikollektsiooni 32 värvitooni võimaldavad eksklusiivset värvilist kujundust. UV-kiirguse ja ilmastiku mõjul võib esineda vähest värvitooni muutust ja
kriidistumisnähte. Värvitooni muutust võivad põhjustada ka orgaanilised värvained (nt kohv, punane vein või puulehed), samuti erinevad kemikaalid (nt desinfektsioonivahendid, happed jms). Esemete lohistamine mööda põrandakattekihti võib põhjustada selle pealispinnal kriimustusi. See ei mõjuta aga põrandakattekihi võimet ettenähtud funktsiooni täita.

Läikeaste

läikiv

Säilitamine

Hoida kuivas ja jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest.
Kinnises originaalpakendis säilib 2 aastat. Madalama temperatuuri korral hoida materjali enne kasutamist temperatuuril ca 20 ˚C.

Tehnilised andmed

  • Maatakistus ≤ 10Ohm gemäß DIN EN 61340-4-1 bzw. DIN EN 1081
  • Walking Test EN 61340-4-5 järgi laadimine < 100 V

Tihedus

ca 1,7 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

Ebatasasel pinnal:
keskimiselt ca 250 µm
max tera puhul ca 600 µm

Materjalikulu vastavalt Taber'ile (CS 10/1000 U/1000 g)

ei ole mõõdetav

Vastupidavus kemikaalidele

Kemikaalidekindluse tabel DIN 53 168
järgi temperatuuril 20 °C

5% äädikhape+ (V)
10% piimhape+/-
+/-
10% lämmastikhape+ (V)
30 – 32% soolhape+ (V)
35% väävelhape+ (V)
10% sidrunhape+
25% ammoniaak (salmiaagilahus)+
30% vesinikperoksiid+/-
50% kaaliumhüdroksiidi vesilahus+
50% naatriumhüdroksiidi vesilahus+
etanool+
ksülool+ (V)
superbensiin, besiin, puhastusbensiin+ (V)
biodiisel+
mootoriõli+
Skydrol (hüdraulikavedelik)+/-
trafojahutusvedelikud+
Seletus: + = vastupidav 7 päeva, +/- = vastupidav 1 päev, (V) = värvumine

Sobivad aluspinnad

Betoon ja tsementkatted

Aluspind peab olema kandev, stabiilse vormiga, püsiv, vaba lahtistest osadest, tolmust, õlidest, rasvadest, kummihõõrdejälgedest või muudest eralduda võivatest aineosadest. 
Aluspinna survesutevus peab olema  > 25 N/mm2.

Aluspinna pealispinna tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm2. Väikseim väärtus ei tohi olla alla 1,0 N/mm2. Aluspinnad peavad olema saavutanud tasakaalustatud niiskusesisalduse.
Betoon- ja tsementpind max 4 % kaalust
Anhüdriitpind max 0,5 % kaalust
Magnesiitpind 2 – 4 % kaalust
Kivist põrandapind 4 – 8 % kaalust
Kui esinev ülespoole tõusvat niiskust tuleb teha kruntimine Disboxid 420 E.MI Primeri või Disboxid 462 EP-Siegel Neu'ga.
Sellisel juhul peab aluspinna pealispinna tõmbetugevus olema keskmiselt 2,0 N/mm2. Väikseim väärtus ei tohi olla alla 1,5 N/mm2.
Teiste aluspindade kohast infot küsige Disboni maaletoojalt www.caparol.ee telefon +372 6000 690.

Aluspinna ettevalmistamine

Olemasolevat tsemendist aluspõhja tuleb töödelda tolmuvaba liivapritsiga (metallkuulidega) ja samaaegse sisseimemisega. Nõrgemate kihtide kao suurus sõltub liivapritsi rõhust, materjali liigist ja kogusest. Lihvimine on lubatud ainult lokaalselt väikeste pindade puhul (nt servade töötlemine), välja arvatud juhul, kui eeltöötlust tehakse teemantlihvimistehnikaga nõrgemate kihtide eemaldamiseks.

Lisaks tuleb järgida BEB-töölehte KH-0/U, BEB-töölehte KH 3 ja Saksa terasbetooni komisjoni Betoonist ehituskomponentide renoveerimise määruse 2. osa tabelit 2.5.

Vanad ja jäigad 2K-kihid (lakikihid) tuleb põhjalikult puhastada ning seejärel lihvida või töödelda liivapritsiga (kuni valgete lõhede ilmnemiseni), nii et lihvimisele kuuluvatel pindadel ei leiduks enam jääkaineid, hooldusaineid või muid aineid. Aluspinnal asuvad lõhed ja vigased osad tuleb Disbocret-PPC-mördi või Disboxid EP-mördiga tasapinnani täita.
Enne kattekihi pealekandmist ja selle pealekandmise ajal ei tohi kasutada läheduses silikoone sisaldavaid materjale, kuna see võib tekitada pinnavigastusi.


Liidumaade Alus- ja Kattekihtide ühendus e.V., Troisdorf-Oberlar 53842

Materjali valmistamine

Lisada kõvendi põhimassile. Aeglaselt pöörleva seguriga (max 400 pööret/ min) intensiivselt segada, kuni tekib triipudeta ühtlane värvitoon. Valada ümber teise anumasse ja veel kord põhjalikult segada.
Pikemaajalise seismise korral tuleb kokkusegatud materjal aeg-ajalt läbi segada.

Segamisvahekord

Põhimass : kõvendi = 2 : 1 kaaluosa

Pealekandmise meetod

Silumiskellu ja kemikaalidele vastupidava struktuurvaltsi abil.

Kattekihtide ülesehitus

Kruntkiht:
Mineraalsed aluspinnad kruntida poore täitvalt Disboxid 462 EP-Siegel’iga. Ebatasased aluspinnad tasandada lisaks tasanduspahteldusega (krunt segatuna kvartsliivaga). Vastavalt vajadusele võib alternatiivse võimalusena kasutada

Kulu:
Disboxid 420 E.MI Primer ca 300-400 g/m2

Kraapepahteldus (vajadusel)
Karedad, poorsed aluspinnad peale kruntimist tasandada kraapepahteldamise teel.
Kulu:
Disboxid 420 E.MI Primer ca. 660 g/mm/m2
Disboxid 942 Mischquarz ca. 1.000 g/mm/m2

Alternatiivine lahendus kruntimiseks ja kraapepahtelduseks:
Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 461 EP-Filler
Disboxid 462 EP-Siegel Neu
Täpsemat informatsiooni vaata toote tehnilisest infolehest.
Disboxid 420 E.MI Primer tuleb hiljemalt 24 h jooksul viimistleda, pikemate vahede puhul tuleb teostada vahelihvimine. Teiste kruntide puhul pidada kinni vastavas tehnilises infolehes kindlaks määratud ooteaegadest.

Heledate või kehvasti katvate eritoonide puhul võib kattevõime parandamiseks krunditud või pahteldatud pind toonida samasse värvitooni. Disboxid 460 EP-Ground või Disboxid 461 EP-Filleri kasutamisel ei pea kasutama agBB kriteeriumitele vastavat süsteemset lahendust.


Maandav kattekiht:

Maanduse paigaldamine
Kuivanud krunt/tahenenud pahtelduse järel paigaldada Disbon 973 Kupferband vaskpael (pikkus ca 50 cm) ümber seinapindade (vt joonist) max 20 cm vahega. Vajalikud on vähemalt 2 maandust. Selle jaoks kasutada Disbon 975 Leitseti.
Vuukidega eraldatud pinnad tuleb maandada eraldi. Väga suurte ühendatud pindade puhul tuleb kinni pidada <20 m vahemaast vaskpaelte vahel. Vaskpaela pealispind tuleb puhastada Disboxid 419 Verdünneriga niisutatud lapiga. Viimistlustööde lõppedes võib professionaalne elektrik ühendada vaskpaela maandusega.

Maandusklemmi joonis:
Bild 2 (003250.jpg)

1. Disbon 973 Kupferband
2. 4 mm2 vaske maanduse ühendamiseks (ringühendus)

Elektrit juhtivast materjalist kattekiht:

Aluspinnale tuleb kanda kas elektrit juhtiv kiht Dispoxid 471 AS-Grundvõi siis kanda rulliga peale Disboxid 5022 WHG-kattekiht. Peale elektrit juhtiva kattekihi pealekandmist, kuid enne lõpliku kihi pealekandmist tuleb kontrollida elektrilist juhtivust. Maandamise takistus ei tohi ületada 5 × 10 oomi. Mõõteelektroodi ja maandamise ühenduse vaheline kaugus peaks jääma 8 ja 10 m vahele. Kui takistus on liiga suur, tuleb paigaldada täiendavad maandamisühendused.

Materjalikulu:
Disboxid 471 AS-Grund ligikaudu 100 g/m2 või
Disboxid 5022 WHG-kattekiht ligikaudu 120 g/m2

Tähelepanu: kuivamise ja kõvenemise ajal tuleb tagada korralik õhutus. Peale kattekihi pealekandmist tohib peale kanda ainult ühe materjalikihi. Parandustööde või ümbertegemise korral on vajalik peale kanda elektrit juhtiv vahekattekiht kas Disboxid 471 AS-Grund või Disboxid 5022 WHG-kattekiht koos maandusega.

Kattekiht (R10)
Kandke Disboxid 467 Hartkornschicht roostevabast terasest kelluga õhukese kihina aluspinnale/pahteldatud aluspinnale. Juhtivast materjalist aluse puhul kandke see kas Disboxid 471 AS-Grund- või Disboxid 5022 WHG-kattekihile ning tõmmake tugevalt üle Hartkorn-kihi. Seejärel rullige tugeva vahtkummist rulliga (Moltopren, pooride läbimõõt ligikaudu 2 mm) sisemine rada. Värskelt pealekantud kihiga alale võib naelkingadega astuda. Rulli tuleb aeg-ajalt vastu neutraalset põhja kuivatada. Suuremate pindade puhul tuleb rulli ligikaudu 100 m pärast vahetada.
Materjalikulu:
Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht ligikaudu 600 g/m2

Kattekiht (R11)
Libedusvastasuse saavutamiseks tuleb R 11-le puhkumise teel lisada enne rullimist ligikaudu 80 g/m2 ränikarbiidi 0,5–1,0 mm ning seejärel ülalkirjeldatud meetodiga edasi töötada.
Materjalikulu:
Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht ligikaudu 600 g/m2
Ränikarbiid 0,5–1,0 mm ligikaudu 80 g/m2

Täpne kulunorm teha kindlaks objektil testimise teel.

Töötlemisaeg

20ºC ja 60% suhtelise õhuniiskuse korral ca 40 min. Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad kasutusaega.

Juhis: Et vältida üleminekukohti, tuleb materjal anumast kiiresti välja võtta ja kiiresti töödelda.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema min 10 °C, max 30 °C.
Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Aluspinna temperatuur peaks olema alati vähemalt 3 °C üle
kastepunkti.

Ooteajad

Disboxid 420 E.MI Primeri ja järgneva viimistluskihi pealekandmise vahele peab jääma min 12 tundi ja max 24 tundi. 
Disboxid 471 AS-Grund ja järgneva kattekihi pealekandmise vahe peab jääma min 16 h ja max 2 päeva vahemikku. 

Kõrgemad temperatuurid lühendavad ja madalamad temperatuurid pikendavad ooteaegasid.

Kuivamine/kuivamisaeg

20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse korral ca 1 tunni pärast kõndimiskuiv, ca 3 päeva pärast mehaaniliselt koormatav, ca 7 päeva pärast täielikult kivistunud. Madalamatel temperatuuridel on
need ajad vastavalt pikemad. Kivistumisprotsessi kestel (ca 24 tundi temperatuuril 20 °C) tuleb pealekantud materjali niiskuse eest kaitsta, muidu võib pealispinnale tekkida defektseid kohti ja nakkuvus võib väheneda.

Tööriistade puhastamine

Puhastada kohe peale kasutamist ja pikemate tööpauside ajal sobiva vahendiga.

ToodePuhastusvahend
Disboxid 420
Disboxid 467
Disboxid 419 Verdünner
Disboxid 471
Disboxid 5022
Vee või sooja seebiveega

Montaaž

Paigaldage riideriba hoolikalt nii, et see kattub külgneva riidega. Kaitse- ja viimistluskiht ei tohi katta kaitseriba eemaldamise kohta tähistavat joont. Jätke aknakattepresent oma kohale kuni kõigi tööde lõpetamiseni, seejärel rebige riba lahti.

Sertifikaadid

Aktuaalset informatsiooni küsi edasimüüjalt.

Puhastamine ja hooldamine

Järgida Disbon-põrandate hooldusjuhenit.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Ainult professionaalseks kasutamiseks ette nähtud toode.
Põhimass: Ärritab silmi ja nahka. Nahale sattudes võib põhjustada ülitundlikkust. Mürgine
veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Vältida nahale sattumist. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta kohe rohke vee ja seebiga. Mitte valada kanalisatsiooni/veekogudesse ja maapinnale. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja kaitseprille/näokaitset. Sisaldab epoksüpõhiseid
ühendeid. Järgida tootja antud juhiseid (vt ohutuskaarti).
Kõvendi: Tuleohtlik. Ärritab silmi ja nahka. Nahale sattudes võib põhjustada ülitundlikkust. Hoida lastele kättesaamatult. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja kaitseprille/näokaitset. Hoida eemal süttimisallikast – Mitte suitsetada! Käidelda ainult hästiventileeritavas kohas. Vältida auru/aerosooli sissehingamist. Vältida silma sattumist. Nahale sattumisel pesta kohe rohke vee ja seebiga. Mitte
valada kanalisatsiooni/veekogudesse ja maapinnale.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelaid ja kõvastunud materjale käidelda nagu värvijäätmeid, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või teisi ohtlikke aineid.
Vedelad materjalijäägid tuleb viia vastavasse jäätmekogumispuhkti.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/j): 500 g/l (2010). See toode sisaldab max 30 g/l LOÜ-d.

Gis- kood

RE 1

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Kongressikeskus Saksamaal

Kõvateraline Hartkorn-kate suure…