caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/208333/060610_Disbon_400_Bodenfarbe_12_5L.png

Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe

Ühekomponentne kulumiskindel dispersioonvärv põrandatele sise- ja välistingimustes. Lubatud kasutada õlikogumisvannides siseruumides.
 • Kasutusala

  Dispersioonvärv normaalse käidavusega mineraalsetele põrandapindadele sise- ja välistingimustes. Ei sobi kasutamiseks sõidetavatel pindadel, samuti seisva veega või pidevalt niiskusega kokkupuutuvatel põrandapindadel.
  Ametlikult lubatud kasutada kerge kütteõli, samuti kasutamata mootoriõli ja käigukastiõli kogumisvannide- ja ruumide katmiseks siseruumides.

  Omadused

  • Vähese lõhnaga
  • Veega vedeldatav
  • Õlikindel
  • Kulumiskindel

  Sideaine

  Dispersioon

  Pakendi maht

  • Standard:
   2,5 l, 5 l, 12,5 l plastikanum
  • ColorExpress:
   12,5 l plastikanum

  Värvitoonid

  • Standard:
   2,5 l, 5 l plastikanum: Hellgrau (helehall), Kieselgrau (ränihall), Mittelgrau (keskmine hall)
   12,5 l plastikanum: Hell­grau (helehall), Kieselgrau (ränihall), Mittelgrau (keskmine hall), Betongrau (betoonhall) (ei ole RAL toon). Eritoonid tellimisel.
  • ColorExpress:
   Kohapeal toonitav ColorExpressi toonimismasinates rohkem kui 28 000 värvitoonis. FloorColor plus värvikataloog võimaldab valida eksklusiivseid värvitoone. Olenevalt värvitoonist toonida ColorExpressi masinates baasvärve 1, 2 või 3. ColorExpress masinates toonitud värve ei tohi kasutada õlikogumisvannide katmisel.

  Orgaanilised värvained (nt kohvis, punases veinis või puulehtedes) ning mitmesugused kemikaalid (nt desinfektsioonivahendid, happed jne) võivad põhjustada värvitooni muutusi. Pinnakatte funktsionaalseid omadusi see ei ohusta.

  Läikeaste

  Siidjasmatt

  Säilitamine

  Jahedas, kuivas, kaitsta külma eest. Kinnises originaalpakendis säilib vähemalt 2 aastat. Enne kasutamist hoida materjali ca + 20 °C juures.

  Tihedus

  ca 1,3 g/cm3

  Kuivanud kihi paksus

  ca 45 µm/100 ml/m2

  Difusioonitakistus µ (H2O)

  ca 2500

  Materjalikulu vastavalt Taber'ile (CS 10/1000 U/1000 g)

  210 mg/30 cm2

  Katkevenivus vastavalt standardile DIN 53504

  ca 40 %

  Sobivad aluspinnad

  Mineraalsed aluspinnad, nagu betoon, kivipõrand, krohv, müüritis, kõva betoonpind siseruumides ning aluspinnaga tugevalt seotud vanad värvikihid.
  Aluspind peab olema kandev, stabiilne, tugev, sellel ei tohi olla lahtisi osakesi, tolmu, õli, rasva, kummihõõrdejälgi ja teisi nakkumist takistavaid aineid. Tsementi sisaldavate ja kunstmaterjaliga parendatud tasandussegu kattevõimet tuleb kontrollida, vajadusel teha proovikatmine. Aluspinna pealispinna nakketugevus peab olema ≥ 1,0 N/mm2.
  Aluspinna niiskussisaldus peab olema stabiliseerunud:
  betoon ja tsementpind kuni 5 massiprotsenti
  anhüdriitpind kuni 1 massiprotsent
  magnesiitpind 2–4 massiprotsenti
  kivi-puitpind 4–8 massiprotsenti.
  Kõva betoonpinda võib viimistleda ainult sisetingimustes. Betoonpind peab vastama vähemalt tugevusklassile IC 15 ja ei tohi antud temperatuuri ja mehaanilise koormuse juures deformeeruda. Kõik aluspinnad peavad olema piisava kaldega, nii et vee kogunemine nendele oleks välistatud.

  Aluspinna ettevalmistamine

  Aluspind sobivat meetodit kasutades nii ette valmistada, et see vastaks eelnevalt nimetatud nõuetele. Pindadelt eemaldada lahtised või aluspinnaga nõrgalt seotud värvikihid. Mittekandvad, tugevalt määrdunud (õlised, rasvased, kummihõõrdejälgedega), tolmavad või klaasjat tsmentkivi eraldavad pealispinnad töödelda intensiivselt mehaaniliselt. Õliplekid eemaldada õlieemaldajaga.
  Kinniolevad dispersioonvärvkatted puhastada. Jäigad EP-viimistlused põhjalikult puhastada, lihvida ja matistada (kuni heledate joonteni). Pinda võib matistada ka lihvimispadjaga ja kruntida tootega Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.
  Viimistletaval pinnal ei tohi olla mistahes jääke, hooldusvahendeid jne.
  Vanade difusioonivõimeliste viimistluskihtide ületöötlemisel veenduda, et terve viimistluse jaoks on olemas piisav difusioonivõime. Aluspinnas olevad augud ja praod täita DisboCRET-PCC segudega, nii et pealispind oleks tasane.

  Materjali valmistamine

  Materjal on kasutusvalmis. Enne pealekandmist korralikult läbi segada.

  Pealekandmise meetod

  Materjali võib kanda pinnale pintsli ja rulliga või pihustustehnikat kasutades (airless-töövahendiga, düüsi suurus 0,013–0,015 tolli).

  Kattekihtide ülesehitus

  Kruntkiht (sisepinnad)
  Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe 30% veega vedeldada või CapaSol Konzentrat töölahusega (vedeldada veega mahuvahekorras 1 : 2).

  Kruntkht (välispinnad)
  CapaSol Konzentrat, vedeldada veega mahuvahekorras 1 : 2 või vedeldamata OptiGrund.

  Kattekiht
  Pragudeta aluspinnad 
  Kaks kihti Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbet vedeldamata kujul. 

  Pragudega aluspinnad
  Katta üks kord. Märja värvi sisse suruda sobiv tugevduskangas (nt firma Kobau klaasvõrkkangas Glasgitter-Gewebe 5/5, vähemalt 5 cm ülekattega), sellele kanda vahekiht. Üksikud praod võib piki pragu katta tugevdusribaga (15– 20 cm laiune). Pärast vahekihi kuivamist kanda peale lõppviimistluskiht. 

  Õlikogumisvannid
  Õlikogumisvannide värvimisel kanda pinnale vähemalt üks kruntkiht ja kaks vedeldamata kattekihti. Kinni pidada minimaalsest materjalikulust (950 ml/m2). Üksteisele järgnevad värvikihid tuleb vigade vältimiseks värvida erinevates värvitoonides. Erinevate värvikihtide eristamiseks jätta vastavalt teise ja kolmanda värvikihi pealekandmisel ülevalt äärest 1 cm värvimata, et alumine värvikiht jääks paistma. Pärast värvimise lõpetamist tuleb nähtavale kohale kinnitada silt, kuhu on märgitud andmed kasutatud värvi kohta, värvimise kuupäev ja teostaja nimi. Vastavaid silte saab tellida Caparolist.


  Alternatiivsed pealispinnaviimistlused
  Puistekate 
  Värskele värvile puistata toote DisboADD 948 Farbchips 2–4 mm helbed ning töödelda pealispind siledaks või libisemiskindlaks.
  Alternatiiviks on lisada toodet DisboADD 8255 Farbchips 1–2 mm (Fast Chips) ilma täiendava kattekihita.

  Sile pealispind
  Välistöödel kanda pinnale toode DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung, sisetöödel Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung.


  Libisemiskindel pealispind
  Välispindadel:
  DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung: 100 massiprotsenti,
  DisboADD 947 Glasperlen Rough: 10 massiprotsenti, 
  Dis­boADD 499 Verdünner PU-vaikude jaoks: 5–10 massiprotsenti.
  Sisepindadel:
  Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung: 100 massiprotsenti,
  Disbon 947 Slide­Stop Fine: 3 massiprotsenti.

  Materjale ei soovitata kasutada pindadel, millel on pidev kontakt pehmendit sisaldavate plastmaterjalidega (nt autorehvid).

  Õlikogumisvannide värvimise ametlikud eeskirjad
  Kasutusala 
  Toode sobib kogumisvannide ja –ruumide betoon-, krohvi- ja kivipindade katmiseks suletud ruumides, milles hoitakse
  • Kütteõli EL DIN 51 603-1:2011-09 järgi
  • Kasutamata sisepõlemismootori õli ja sõidukite kasutamata käigukastiõli
  • Küllastunud ja aromaatsete süsivesinike segusid aromaatide sisaldusega < 20 massiprotsenti ja leekpunktiga >55°C, nt transformaatoriõli (isoleerõli) ja hüdraulikaõli nagu Deutschen Shell AG õli Shell Diala D ja järgmised hüdraulikaõlid: NUTO H 46 (Esso AG), Shell Tellus õli 46 (Deutschen Shell AG), Aral Vitam GF 46 (Aral AG), Energol HLP-HM 46 (BP Oil Deutschland GmbH).

  Toote töölemisel kogumisvannides ja -ruumides tuleb järgida üldiseid ehitusalaseid sertifikaate. Sertifikaati küsida tootjalt.


  Ehituslikud eeltingimused
  Konstruktiivseid abinõusid rakendades (nt punnimine, tugevdamine, ankurdamine) tuleb vältida vajumisest ja kokkutõmbumisest tingitud pragude tekkimist mahutite seintes ja kogumisvannide ja –ruumide põhjas. Jälgida raskuskoormust "Vedeliku surve”. Deformatsioonivuugid ei ole kogumisvannides ja -ruumides lubatud. Betoon-, krohv- ja kivipinnad peavad olema kandvad ja ilma defektideta. Sisenurgad tuleb töödelda ümaraks. Krohv ja betoon peavad tugevalt kinnituma kandvatele ehitusosadele või mahuti seintele ja põhjale. Krohv- ja betoonpealispinda ei tohi siluda teraskelluga, vaid kasutada tuleb puithõõrutit. Hilisem tsemendiga ülepuistamine ei ole lubatud. Lubamatu on torude läbiviimine allpool kogumisvannide ja –ruumide maksimaalselt võimalikku vedelikutaset. Müüritis ja betoonpinnad, mis ei vasta eelnimetatud tingimustele, tuleb katta tugevasti nakkuva tsementkrohviga. Betoon-, krohv- ja kivipinnad peavad enne värvi pealekandmist kuivama vähemalt 28 päeva ja olema täiesti kuivad.
  Aluspindade kvaliteedi osas kehtivad järgmised normid ja direktiivid uusimas redaktsioonis:
  • Betoon: tugevusklass C20/25 standardi DIN EN 206-1/ DIN 1045-2 järgi
  • Krohv: krohvisegude rühm CS IV ja P III standardi EN 998-1/DIN V 18 550 järgi:
  • Kivipõrand: standardid DIN EN 13813: 2003-01 ja DIN 18 560-3: 2006-03, tabel 1 -tugevusklass C25/F4 koos standardiga DIN 18 560-1: 2004-04, lõik 7.5.
  Vältida tuleb vee tungimist värvkatte alla. Kui on oht, et põhjavesi, nõrgvesi ja mõni muu vesi võib tagantpoolt ehituskonstruktsiooni tungida, tuleb see vastavalt kehtivatele normidele tihendada. Järgida tuleb standardi DIN 18 195-4: 200-08 nõudeid, mis käsitlevad hoonete tihendamist ja isoleerimist pinnasest tuleva niiskuse vastu. Alles pärast eelnimetatud ehituslike eeltingimuste täitmist võib pinna katta tootega Disbon 400 BodenFinish, kuna värv täidab vaid sel juhul oma otstarvet.

  Kulu

  Põrandad
  Kruntkiht (sisepinnad)
  Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbeca 150–200 ml/m2
  30% veega lahjendada
  Kruntkiht (välispinnad)
  CapaSol Konzentratca 150–200 ml/m2
  vedeldada veega mahuvahekorras 1:2
  Kattekiht
  Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbeca 2 x 200 ml/m2
  Pealispind
  Puistekate
  DisboADD 948 Farbchips või 
  DisboADD 8255 Farbchips
  ca 30 g/m2
  ca 20 g/m2
  Sile pealispind (välispinnad)
  DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung
  ca 150 ml/m2
  Sile pealispind (sisepinnad)
  Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung
  ca 130 ml/m2
  Libisemiskindel pealispind (välispinnad)
  DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung
  Disbon 947 Glasperlen Rough
  DisboADD 499 Verdünner
  ca 150 ml/m2
  ca 15 g/m2
  ca 8–15 ml/m2
  Libisemiskindel pealispind (sisepinnad) 
  Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung
  DisboADD 947 Glasperlen Fine
  ca 130 ml/m2
  ca 4 g/m2
  Õlikogumisvannid
  Kruntkihtca 150–200 ml/m2
  30% veega lahjendada
  Vahekihtca 400 ml/m2 vedeldamata
  Kattekihtca 400 ml/m2 vedeldamata

  Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

  Töötlemistingimused

  Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt + 5 ºC, kuid ei tohi ületada + 30 °C. Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Aluspinna temperatuur peab alati olema vähemalt + 3 ºC üle kastepunkti.

  Ooteajad

  Ooteaeg erinevate tööetappide vahel peab temperatuuril + 20 ºC olema vähemalt 6 tundi. Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam temperatuur pikendab ooteaega.

  Kuivamine/kuivamisaeg

  + 20 ºC ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on pind ca 6 tunni pärast kõndimiskuiv.
  Kasutades Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbet ja Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelungi, on pind ca 6 tunni pärast ületöödeldav, kattes tootega DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung, on pind ca 1 päeva pärast ületöödeldav. Pind on mehaaniliselt koormatav ca 3 päeva pärast.
  Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega.

  Tööriistade puhastamine

  Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist ja pikemate tööpauside korral vee või sooja seebiveega.


  Sertifikaadid

  • 1-1039: Üldine ehitusjärelvalve kontrolltunnistus kütteõli kogumisvannide katmise kohta, MPA Karlsruhe

  Tähelepanu!

  Arsti poole pöördudes näidata pakendit või toote etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab: 1,2-bensisotiasoliin-3(2H)-ooni, 5-kloor-2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3 : 1) segu ja 2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilisi reaktsioone. Materjali käitlemise ja kuivamise ajal tagada korralik ventilatsioon. Söömine, joomine ja suitsetamine toote käitlemise ajal on keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Vältida kanalisatsiooni, veekogudesse ja maapinda sattumist. Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga. Lihvimistöödel kasutada tolmufiltrit P2. Pihustussudu mitte sisse hingata. Kasutada kombifiltrit A2/P2.

  Jäätmekäitlus

  Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide ja lakkide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmete või olmeprügina.

  ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

  (kat A/i): 140 g/l (2010). See toode sisaldab max 27 g/l LOÜ-d.

  Gis- kood

  BSW20

  Värvide ja lakkide tootekood

  M-LW01 (vana)

  Täpsemad andmed

  Materjali töötlemisel tuleb järgida ehitusohutuse-töötlemisjuhiseid ja Caparoli põrandate puhastus- ja hooldusjuhiseid.

  CE- märgistus

  ce-logo
  Disbon GmbH

  Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

  06

  DIS-400-001264 EN 13813:2002
  Kunstvaikkattematerjal kasutamiseks siseruumides
  EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
  TuletundlikkusEfl
  Korrodeerivate ainete eraldumineSR
  Vee läbilaskvusNPD
  Kulumiskindlus≤ AR1
  Nakkevõime≥ B1,5
  Löögikindlus≥ IR4
  Normis EVS EN 13813 "Põrandasegud, põrandamassid ja põrandad – Põrandasegud ja põrandamassid – Omadused ja nõuded (jaanuar 2003) on fikseeritud nõuded, mis esitatakse põrandasegudele, mida kasutatakse põrandakonstruktsioonide tegemiseks siseruumides.
  See norm käsitleb ka kunstvaikpinnakatteid ja –viimistluskatteid. Tooted, mis vastavad eespool nimetatud normile, tuleb varustada CE-tähistusega. 

  SIA DAW Baltica Eesti filiaal

  Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
  75312 Harjumaa
  Tel (+372) 600 0690
  Fax (+372) 600 0691
  e-mail info@daw.ee
  www.caparol.ee

  Tehniline informatsioon