caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/216144/061728_Disbon_ELF_404_Bodensiegel_12_5L_BE_NL.png

Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel

Ühekomponentne, polüuretaaniga tugevdatud, emissiooni- ja lahustivaba akrülaatviimistlus põrandapindadele sise- ja välistingimustes.

Kasutusala

Kaitsekihina mineraalsetele põrandapindadele nii sise- kui välistingimustes, samuti kõvadele normaalse käidavusega betoonpindadele sisetingimustes.

Omadused

 • Minimeeritud emissiooniga, lahustivaba ja ilma plastifikaatoriteta (E.L.F)
 • Vastab AgBB kontrollimiskriteeriumidele
 • Sobib DGNB (Saksa keskkonnamõjude hindamismeetod) kvaliteeditasemetele 1–4
 • Polüuretaaniga tugevdatud
 • Ilmastiku- ja UV-kindel
 • Väga hästi puhastatav
 • Väga hõõrdumiskindel
 • Kulumiskindel
 • Elastne
Kontrollitud siseruumides kasutatavate ehitustoodete LOÜ (lenduvate orgaaniliste ühendite) emissiooni suhtes vastavalt AgBB kontrollimiskriteeriumidele. AgBB (Ehitusmaterjalide Tervislikkuse Uurimise Komitee) hindamiskontseptsiooni aluseks on keskkonna- ja tervishoiuasutuste poolt väljatöötatud nõuded ehitusmaterjalide kasutamiseks tundlikes kohtades, näiteks puhkeruumides.

Sideaine

Polüuretaaniga tugevdatud metakrülaat-dispersioon

Pakendi maht

 • Standard:
  2,5 l, 5 l, 12,5 l plastikanum
 • ColorExpress:
  2,5 l, 7,5 l, 12,5 l plastikanum

Värvitoonid

 • Standard:
  12,5 l plastikanum: betoonihall (ca RAL 7023), kivihall (ca RAL 7030), ränihall (ca RAL 7032), ahhaat hall (ca RAL 7038)
 • 2,5 l, 5 l plastikanum: kivihall (ca RAL 7030), ränihall (ca RAL 7032), ahhaat hall (ca RAL 7038)

Eritoonid tellimisel.

 • ColorExpress:
  Kohapeal toonitav ColorExpressi toonimismasinates rohkem kui 28 000 värvitoonis. FloorColor plus värvikataloog võimaldab valida eksklusiivseid värvitoone. Olenevalt värvitoonist toonida ColorExpressi masinates baasvärve 1, 2 või 3. 

UV-kiirguse ning ilmastikumõjude toimel võib esineda värvitoonimuutusi ning kriidistumist. Orgaanilised värvained (nt kohvis, punases veinis või puulehtedes) ning mitmesugused kemikaalid (nt desinfektsioonivahendid, happed jne) võivad põhjustada värvitooni muutusi. Pinnakatte funktsionaalseid omadusi see ei ohusta.

Läikeaste

Siidjasmatt

Säilitamine

Hoidas jahedas ja kuivas, kaitsta külma eest.
Suletud originaalanumas säilib vähemalt 2 aastat. Madalamate temperatuuride korral hoida materjali ca +20 °C juures.

Tihedus

ca 1,3 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

ca 45 µm/100 ml/m2

Materjalikulu vastavalt Taber'ile (CS 10/1000 U/1000 g)

ca 160 mg/30 cm2

Katkevenivus vastavalt standardile DIN 53504

ca 45%

Sobivad aluspinnad

Mineraalsed aluspinnad, nagu betoon, kivipõrand, krohv, müüritis, kõva betoonpind siseruumides ning aluspinnaga tugevalt seotud vanad värvikihid.
Aluspind peab olema kandev, stabiilne, tugev, sellel ei tohi olla lahtisi osakesi, tolmu, õli, rasva, kummihõõrdejälgi ja teisi nakkumist takistavaid aineid. Tsementi sisaldavate ja kunstmaterjaliga parendatud tasandussegu kattevõimet tuleb kontrollida, vajadusel teha proovikatmine. Aluspinna pealispinna nakketugevus peab olema ≥ 1,0 N/mm2
Aluspinna niiskussisaldus peab olema stabiliseerunud: 
betoon ja tsementpind kuni 5 massiprotsenti 
anhüdriitpind kuni 1 massiprotsent 
magnesiitpind 2–4 massiprotsenti 
kivi-puitpind 4–8 massiprotsenti 
Betoonpind peab vastama vähemalt tugevusklassile IC 15 ja ei tohi antud temperatuuri ja mehaanilise koormuse juures deformeeruda. Kõik aluspinnad peavad olema piisava kaldega, nii et vee kogunemine nendele oleks välistatud.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind sobivat meetodit kasutades nii ette valmistada, et see vastaks eelnevalt nimetatud nõuetele. Kaetud pindadelt eemaldada lahtised või aluspinnaga nõrgalt seotud värvikihid. Mittekandvad, tugevalt määrdunud (õlised, rasvased, kummihõõrdejälgedega), tolmavad või klaasjat tsmentkivi eraldavad pealispinnad töödelda intensiivselt mehaaniliselt. Õliplekid eemaldada õlieemaldajaga.
Kinniolevad dispersioonvärvkatted puhastada. Jäigad EP-viimistlused põhjalikult puhastada, lihvida ja matistada (kuni heledate joonteni). Pinda võib matistada ka lihvimispadjaga ja kruntida tootega Disbon 481 EP-Uniprimer.
Viimistletaval pinnal ei tohi olla mistahes jääke, hooldusvahendeid jne. 
Vanade difusioonivõimeliste viimistluskihtide ületöötlemisel veenduda, et terve viimistluse jaoks on olemas piisav difusioonivõime. Aluspinnas olevad augud ja praod täita DisboCRET-PCC segudega, nii et pealispind oleks tasane.

Materjali valmistamine

Materjal on kasutusvalmis. Enne pealekandmist korralikult läbi segada.

Pealekandmise meetod

Materjali võib kanda pinnale pintsliga, rulliga või pihustustehnikat kasutades (airless-töövahendiga, ilma filtrita, düüsi suurus 0,013–0,015 tolli).

Kattekihtide ülesehitus

Mineraalsed aluspinnad

Kruntkiht (välispinnad)
CapaSol LF Konzentrat, vedeldatuna veega mahuvahekorras 1 : 2 või OptiGrund E.L.F., vedeldamata.

Kruntkiht (sisepinnad)

Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel, vedeldatuna 30% veega või CapaSol LF Konzentrat, vedeldatuna veega mahuvahekorras 1 : 2.

Kõvade betoonpindade korral ei ole kruntkiht vajalik. 

Kattekiht
Pragudeta aluspinnad
Katta kaks korda tootega Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel, mitte vedeldada. 
Libisemiskindluse suurendamiseks lisada viimasesse kihti 3 mahuprotsenti toodet DisboADD 947 Glasperlen fine.

Pragudega aluspinnad
Katta üks kord. Märja värvi sisse suruda sobiv tugevduskangas (nt firma Kobau klaasvõrkkangas Glasgitter-Gewebe 5/5, vähemalt 5 cm ülekattega), sellele kanda vahekiht. Üksikud praod võib piki pragu katta tugevdusribaga (15–20 cm laiune). Pärast vahekihi kuivamist kanda peale lõppviimistluskiht. 

Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel ei sobi õlikogumisvannide viimistlemiseks.

Alternatiivsed pealispinnaviimistlused
Puistekate
Värskele värvile puistata toote DisboADD 948 Farbchips 2–4 mm helbed ning töödelda pealispind siledaks või libisemiskindlaks.
Alternatiiviks on lisada toodet DisboADD 8255 Farbchips 1–2 mm (Fast Chips) ilma täiendava kattekihita.

Sile pealispind
Välistöödel kanda pinnale toode DisboTHAN 446, sisetöödel Disbon 405.

Libisemiskindel pealispind välistöödel
Dis­boTHAN 446: 100 massiprotsenti,
DisboADD 947 Glasperlen rough: 10 massiprotsenti,
Dis­boADD 499 Verdünner/Reiniger: 5–10 massiprotsenti.

Materjale ei soovitata kasutada pindadel, millel on pidev kontakt pehmendit sisaldavate plastmaterjalidega (nt autorehvid). Mitte kasutada seisva veega ning pidevalt niisketel pindadel.

Kulu

Põrandad
Kruntkiht välispinnad/sisepinnad
CapaSol LF Konzentratca 150–200 ml/m2
1 : 2 veega vedeldada
Kruntkiht sisepinnad
Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel 30 % veega lahjendadaca 150–200 ml/m2
Kattekiht
Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel
Libisemiskindluse suurendamiseks lisada viimasesse kihti 3 mahuprotsenti toodet Disbon SlideStop Fine
ca 2 x 150 ml/m2
Pealispinnaviimistlused
Puistekate
DisboADD 948 Farbchips 2–4 mm
DisboADD 8255 Farbchips 1–2 mm (Fast Chips)
ca 30 g/m2
ca 20 g/m2
Sile pealispind (välispinnad)
DisboTHAN 446
ca 150 ml/m2
Sile pealispind (sisepinnad)
Disbon 405
ca 130 ml/m2
Libisemiskindel pealispind (välispinnad)
DisboTHAN 446 PU-Klarschicht
DisboADD 947 Glasperlen, rough
ca 150 ml/m2
ca 15 g/m2
Libisemiskindel pealispind (sisepinnad) 
Disbon 405 
DisboADD 947 Glasperlen, fine
ca 130 ml/m2
ca 4 g/m2

Täpne kulunorm teha kindlaks proovikatmise teel. Tugevduskanga kasutamisel kulu suureneb.

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur:
Min +5 °C, max +30 °C.
Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Aluspinna temperatuur peab alati olema vähemalt +3 ºC üle kastepunkti.

Ooteajad

Ooteaeg erinevate tööetappide vahel peab temperatuuril +20 ºC olema vähemalt 5 tundi. Pindasid võib üle töödelda tootega Disbon 404 ELF Acryl-BodenSie­gel ja Disbon 405 ca 5 tunni ning tootega DisboTHAN 446 ca 1 ööpäeva pärast.
Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam temperatuur pikendab ooteaega.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 ºC ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on pind keskmiselt 5 tunni pärast kõndimiskuiv. Keskmiselt 3 päeva pärast on pind mehaaniliselt koormatav. Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist ja pikemate tööpauside korral vee või sooja seebiveega.

Sertifikaadid

Sertifikaadid väljastatakse taotluse korral.

Tähelepanu!

Arsti poole pöördudes näidata pakendit või toote etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ohutuskaart väljastatakse taotluse korral.


Sisaldab: 1,2-bensisotiasoliin-3(2H)-ooni,  5-kloor-2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3 : 1) segu ja 2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilisi reaktsioone. Materjali käitlemise ja kuivamise ajal tagada korralik ventilatsioon. Söömine, joomine ja suitsetamine toote käitlemise ajal on keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Vältida kanalisatsiooni, veekogudesse ja maapinda sattumist. Pihustussudu mitte sisse hingata.

Jäätmekäitlus

Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide ja lakkide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmete või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat A/i): 140 g/l (2010). See toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d.

Gis- kood

BSW20

Värvide ja lakkide tootekood

M-LW01 (vananenud)

Täpsemad andmed

Materjali töötlemisel tuleb järgida ehitusohutuse-töötlemisjuhiseid ja Caparoli põrandate puhastus- ja hooldusjuhiseid.

CE- märgistus

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

18

DIS-404 ELF -001263
EN 13813:2002 

Kunstvaikkattematerjal kasutamiseks siseruumides

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
TuletundlikkusEfl
Korrodeerivate ainete eraldumineSR
Vee läbilaskvusNPD
Kulumiskindlus≤ AR1
Nakkevõime≥ B1,5
Löögikindlus≥ IR4

Normis EVS EN 13813 "Tasandusmördid ja põrandate tasanduskiht. Tasandusmördid. Omadused ja nõuded" on fikseeritud nõuded, mis esitatakse põrandasegudele, mida kasutatakse põrandakonstruktsioonide tegemiseks siseruumides.
See norm käsitleb ka kunstvaikpinnakatteid ja -viimistluskatteid.
Tooted, mis vastavad eespool nimetatud normile, tuleb varustada CE-tähistusega. CE-märgistus peab olema pakendil ning kättesaadav toimivusdeklaratsioonis aadressil www.disbon.de.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon