caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/233143/064132_DisboPOX_W_442_10kg.png

DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel

Vesialuseline, süsinikkiuga tugevdatud kahekomponentne epoksiidvaikpinnakate garaažide, lao- ja keldriruumide põrandatele.

Kasutusala

Väikese kuni keskmise koormusega mineraalsetele põrandapindadele ja kõvadele betoonpindadele era-, tööstus- ja äripindadel siseruumides. Garaažide, jalgrattahoiuruumide, pesu- ja sanitaarruumide põrandatele.
Minimaalse emissiooniga, Saksa Tehnilise Järelevalve Ühingu (TÜV) poolt testitud ja kontrollitud. Sobib puhkeruumidesse, lasteaedadesse, päevahoidudesse ja koolidesse.

Omadused

 • väga löögikindel
 • väga hästi puhastatav
 • väga hõõrdumiskindel
 • kulumiskindel
 • veeauru difusioonivõimeline.
 • rehvikindel – ei esine plastifikaatori migratsiooni
 • minimaalse emissiooniga, testitud ja kontrollitud kahjulike ainete suhtes
 • Saksa Tehnilise Järelevalve Ühingu (TÜV) poolt müüki lubatud

Kontrollitud siseruumides kasutatavate ehitustoodete LOÜ (lenduvate orgaaniliste ühendite) –emissiooni suhtes vastavalt AgBB kontrollimiskriteeriumidele. 
AgBB (Ehitusmaterjalide Tervislikkuse Uurimise Komitee) hindamiskontseptsiooni aluseks on keskkonna- ja tervishoiuasutuste poolt väljatöötatud nõuded ehitusmaterjalide kasutamiseks tundlikes valdkondades, nt puhkeruumides.

Sideaine

Vesialuseline kahekomponentne epoksiidvaik.

Pakendi maht

 • Standard:
  5 kg, 10 kg plastist kombipakend
 • ColorExpress:
  5 kg, 10 kg plastist kombipakend

Värvitoonid

 • Standard:
  10 kg Gebinde: ränihall, betoonhall, keskmine hall
  5 kg Gebinde: ränihall, betoonhall
  Eritoonid saadaval järelpärimisel.
 • ColorExpress:
  Kohapeal toonitav ColorExpressi toonimismasinates rohkem kui 25 000 värvitoonis.
  FloorColor värvikataloog võimaldab valida eksklusiivseid värvitoone.
  Olenevalt värvitoonist toonida ColorExpressi masinates baasvärve 1, 2 või 3.

UV-kiirguse ning ilmastikumõjude toimel võib esineda värvitoonimuutusi ning kriidistumist. Orgaanilised värvained (nt kohvis, punases veinis või puulehtedes) ning mitmesugused kemikaalid (nt desinfektsioonivahendid, happed jne) võivad põhjustada värvitooni muutusi. Pinna hõõrumine võib katte pealispinda kriimustada. Pinnakatte funktsionaalseid omadusi see ei ohusta.

Läikeaste

läikiv

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas, kuid mitte miinustemperatuuridel. Kinnises originaalpakendis säilib toode vähemalt 2 aastat. Madalamate temperatuuride korral hoida materjali enne kasutamist ca +20 ºC juures.

Tihedus

ca 1,4 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

ca 35 µm/100 g/m2

Difusioonitakistus µ (H2O)

ca 20.000

Materjalikulu vastavalt Taber'ile (CS 10/1000 U/1000 g)

66 mg/30 cm2

Vastupidavus kemikaalidele

Kemikaalikindluse tabel standardi EVS-EN ISO 2812 järgi temperatuuril 20 ºC 
7 päeva
5% äädikhape + (V)
20% väävelhape + (V)
10% lämmastikhape + (V)
10% soolhape+ (V)
25% ammoniaagi vesilahus+
Ksülool +
Kontrollvedelik grupp 5
mono- ja polüvalentsed alkoholid (max 48 mahuprotsenti metanooli), glükooleeter
+
Antifriis +
Bensiin DIN 51600+
Kontrollvedelik grupp 4
Kõik süsivesinikud, samuti bensooli sisaldavad segud, max 5 mahuprotsenti bensooli
+
Sküdrool (hüdraulikaõli)+
Shell Diala õli (trafoõli) +

Märkide selgitus: += vastupidav, (V) = muudab värvi

 vastab Saksa Ehitustehnika Instituudi (DiBt) ehituse ja kontrollipõhimõtetele veekogude kaitse alal. 

Sobivad aluspinnad

Kõik mineraalsed aluspinnad (nt betoon-, tsement-, anhüdriit-, magnesiitpinnad) ja kõvad betoonpinnad siseruumides. Aluspind peab olema kandev, stabiilne, tugev, sellel ei tohi olla lahtisi osakesi, tolmu, õli, rasva, kummihõõrdejälgi ja teisi nakkumist takistavaid aineid.
Tsementi sisaldavate ja kunstmaterjaliga parendatud tasandussegu kattevõimet tuleb kontrollida, vajadusel teha proovikatmine. Aluspinna pealispinna nakketugevus peab olema ≥ 1,5 N/mm2. Aluspinna niiskussisaldus peab olema stabiliseerunud:
betoon ja tsementpind kuni max 5 massiprotsenti
anhüdriitpind kuni 1,0 massiprotsent
magnesiitpind 2 - 4 massiprotsenti
kivi-puitpind 4 - 8 massiprotsenti

Betoonpind peab vastama vähemalt tugevusklassile IC 15 ja ei tohi antud temperatuuri ja mehaanilise koormuse juures deformeeruda.

Teiste aluspindade kohta uuri Caparoli esindajalt.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind sobivat meetodit kasutades, nt liivapritsi või freesimise abil nii ette valmistada, et see vastaks eelnevalt nimetatud nõuetele. Mittekandvad, tugevalt määrdunud pealispinnad, mis on saastunud näiteks õlide või rasvadega, millel on kummihõõrdejälgi jms või millel on näha tolmavat või klaasjat tsemendikivi, tuleb eelnevalt mehaaniliselt puhastada. Väiksemad pinnad võib ette valmistada käsitsi, kasutades klompimishaamrit, hüdrovasarat või naelapüstolit. Suuremad pinnad valmistada ette liivapritsiga töödeldes või mõnel muul sarnasel moel. Eelkõige kehtib see kasutuses olevatel garaažipõrandatel sõiduki seismisest või sõitmisest tekkinud jälgede kohta. Õlilaike võib töödelda tavalise kaubandusest kättesaadava õlieemaldajaga.
Kõvade betoonpindade täiteaine peab pärast pinna ettevalmistamist olema nähtav vähemalt 75% ulatuses.
Vanad ühekomponentsed ja lahtised kahekomponentsed kattekihid tuleb põhimõtteliselt eemaldada.
Klaasjad pealispinnad ja jäigad kahekomponentsed kattekihid puhastada, lihvida või matistada liivapritsiga või kruntida tootega Disbon 481 EP-Uniprimer.
Aluspinnas olevad augud ja praod täita Disbocret ®-PCC või Disboxid EP segudega, nii et pealispind oleks tasane.

Materjali valmistamine

Põhimassile lisada kõvendi.
Aeglaselt pöörleva seguriga (kuni 400 pööret/min) intensiivselt segada, kuni tekib ühtlane triipudeta värvitoon. Värv puhtasse anumasse ümber valada ja veelkord intensiivselt läbi segada. Vahe- ja kattekihiks kasutatavat materjali ei tohi vedeldada.

Segamisvahekord

Põhimass: kõvendi = 84 : 16 massiosa

Pealekandmise meetod

Materjali võib pinnale kanda pintsliga, rulliga või pihustustehnikat kasutades
(airless-töövahendiga, ilma filtrita, minimaalselt 50 baari, düüsi suurus 0,015 - 0,017 tolli, pihustusnurk 45º, seejärel rulliga töödelda).

Ühtlase tulemuse saavutamiseks kasutada ainult värsket materjali. Rulli abil kanda materjal ühtlaselt pinnale (jälgida etteantud kulu) ja ristitõmmetega üle rullida. Suurte pindade puhul tööta mitmekesi. Teineteisega kokkupuutuvatel aladel kasutada ainult ühe ja sama partii toodet. 

Kattekihtide ülesehitus

Krunt
Mineraalsete aluspindade optimaalse nakkuvuse saavutamiseks kruntida neid tootega Disbopox 443 EP-Imprägnierung. Krunt tuleb harjaga tugevasti pinna sisse hõõruda.
Kõvad betoonpinnad võib kruntida tootega Disbopox 442 GaragenSiegel, lahjendatult 5 – 10% veega. 

Kraapepahteldus 
Tasased, veidi karedad mineraalsed aluspinnad:
Pahtlimassi valmistamiseks võtta:
1 massiprotsent Disbopox 442 GaragenSiegel
1 massiprotsent Disboxid 942 Mischquarz.
Pahtlimass kallata krunditud aluspinnale. Silumiskelluga ühtlaselt pinnale laiali ajada ja tõmmata terasuuruseni maha. Maksimaalne kihi paksus kraapepahteldusel on 2 mm. Valmis kraapepahteldus liivatada ülemäärases koguses võetud tootega Disboxid 942 Mischquarz.
Pahtlimass valada krunditud pinnale ja kelluga ühtlaselt laiali jaotada. Tõmmata tugevalt kelluga üle terade.

Kattekiht
Vahe- ja lõppkiht kanda pinnale lahjendamata kujul. Puistega aluspindadel tuleb vahekiht 5% veega lahjendada. Eriti äärmusliku värvitooni vaheldumise ja väga intensiivsete värvitoonide kasutamise korral (nt ColorExpress baasvärv 3) võib pealispinna optilistele omadustele esitatud kõrgete nõuete korral osutuda vajalikuks kolmanda kihi pealekandmine.

Pealispind
Värskele viimistlusele puistata Disboxid 948 Color-Chips helbed ja pärast kuivamist töödelda pind siledaks tootega Disbopur 458 PU-AquaSiegel või lisada sellele 3 massiprotsenti toodet Disbon 947 Slidestop, kui soovitakse libisemiskindlat pinda.

Kulu

Krunt
Mineraalsed aluspinnad
või Disbopox 443 EP-Imprägnierung
ca 200 g/m2
Kõvad betoonpinnad
Disbopox 442 GaragenSiegel
5–10 % veega lahjendatult
ca 200 g/m2
Kraapepahteldus
Väikesed defektsed pinnad:
Disbopox 442 GaragenSiegel
Disboxid 942 Mischquarz
Libisemisvastane puistekate 
Disboxid 942 Mischquarz
ca 1,1kg/m2/mm
ca 1,1kg/m2/mm


ca 1,5–2 kg/m2
Poorsed ja karedad pinnad:
Disbopox 453 Verlaufschicht
Disboxid 942 Mischquarz
ca 1.040–1.200 g/mm/m2
ca 210–240 g/mm/m2
Kattekiht
Disbopox 442 GaragenSiegel

ca 230–250 g/m2 kihi kohta
Pealispind
Puistekate
(R10)

Disbon 8255 FastChips
ca 30 g/m2
Puistekate
Disboxid 948 Color-Chips
ca 30 g/m2
Puistekate (R9)
Disbopur 458 PU-AquaSiegel
ca 130 g/m2
Libisemiskindel puistekate (R11)
Disbopur 458 PU-AquaSiegel
Disbon 947 SlideStop Fine
ca 130 g/m2
ca 4 g/m2
Täpse materjalikulu kindlaksmääramiseks teha proovikatmine. 
Puistekatte kulu varieerub temperatuuri, pealekandmisviisi, tööriistade ja puistematerjalide tõttu. 
Kokkupuutel autorehvide jms võivad esineda värvimuutused.

Töötlemisaeg

Temperatuuril 20 ºC ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on töötlemisaeg ca 90 min. Ooteaja lõpp on äratuntav viskoossuse muutusena. 
Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam temperatuur pikendab ooteaega.

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur:
min 10 °C, max 30 °C
Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Aluspinna temperatuur peab alati olema vähemalt +3 ºC üle kastepunkti. 
Kuivamise ajal hoolitseda korraliku ventilatsiooni eest, kuna vee aurustumise tõttu võib ruumis tõusta õhuniiskus liiga kõrgele. Vältida tuuletõmmet!


Ooteajad

Ooteaeg erinevate tööetappide vahel peab temperatuuril 20 ºC olema vähemalt 16 tundi ja ei tohi ületada 48 tundi. Ooteaja pikenemisel tuleb eelnevalt pealekantud kiht üle lihvida. Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam temperatuur pikendab ooteaega.

Kuivamine/kuivamisaeg

20 ºC ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on pind keskmiselt 16 h pärast kõndimiskuiv, ca 7 päeva pärast täielikult kivistunud. Madalam temperatuur pikendab kuivamisaega.
Kivistumisprotsessi kestel (ca 24 tundi temperatuuril 20 ºC) tuleb pinda kaitsta niiskuse eest, vastasel korral võivad tekkida pealispinnadefektid ning võib väheneda nakkumine.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist ja pikemate tööpauside korral vee või sooja seebiveega.

Sertifikaadid

Küsige aktuaalseid sertifikaate tootja esindajalt

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks.

Põhimass: Silmade kahjustamise tõsine oht. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade ja näokaitset. Hoida lastele kättesaamatult. Käidelda hästi ventileeritavas kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Vältida auru/udu sissehingamist. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda asjakohast hingamisteede kaitsevahendit.
Kõvendi: Ärritab silmi ja nahka. Nahale sattudes võib põhjustada ülitundlikkust. Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Vältida nahale sattumist. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta kohe rohke vee ja seebiga. Vältida kanalisatsiooni / veekogudesse ja maapinda sattumist. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade ja näokaitset. Vältida auru/udu sissehingamist.
Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda asjakohast hingamisteede kaitsevahendit. Sisaldab epoksiide sisaldavaid ühendeid. Järgida tootja poolt antud juhiseid (vt ohutuskaarti).

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid.
Materjalijäägid: Põhimassil koos kõvendiga lasta kõvastuda ja utiliseerida nagu värvijäätmeid.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/j) 140 g/l (2010). See toode sisaldab max 20 g/l LOÜ-d.

Gis- kood

 • RE 1

Täpsemad andmed

Vaata ohutuskaarti.
Materjali pealekandmisel tuleb järgida nõuandeid ehitiste kaitsevahendite sarja Disbon kuuluvate toodete pealekandmisel.

CE- märgistus

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50,
64372 Ober-Ramstadt 
08
DIS-442-001266
 EN 13813:2002
Hoonete siseruumides kasutatav kunstvaikpõrand/-pinnakate (Kattekihtide ülesehitus vastavalt tehnilisele informatsioonile) 
EN 13813:SR-Bfl-s1-B1,5-AR1-IR4
TuleohutusBfl-s1
Korrosiivsete ainete eraldumineSR
Vee läbilaskvusNPD
Kulumiskindlus≤ AR1
Nakketugevus≥ B1,5
Löögikindlus≥ IR4

Normis EVS EN 13 813 "Põrandasegud, põrandamassid ja põrandad – Põrandasegud ja põrandamassid – Omadused ja nõuded (jaanuar 2003) on fikseeritud nõuded, mis esitatakse põrandasegudele, mida kasutatakse põrandakonstruktsioonide tegemiseks siseruumides. See norm käsitleb ka kunstvaikpinnakatteid ja –viimistluskatteid. Tooted, mis vastavad eespool nimetatud normile, tuleb varustada CE-tähistusega.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Lillad seinad, kuldsed uksed