caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/210847/061203_DISBON_Disbo_Pur_420.png

DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium

Kahekomponentne, transparentne epoksiidvedelvaik mineraalsete põrandapindade kruntimiseks. Minimeeritud emissiooniga, Saksa Tehnilise Järelevalve Ühingu (TÜV) poolt testitud ja kontrollitud. Sobib niiskustundlikele aluspindadele.

Kasutusala

Minimeeritud emissiooni ja kahjulike ainete suhtes kontrollitud toode, mis sobib eriti hästi kõikide tundlike pindade katmiseks, nt puhkeruumides, haiglates, lasteaedades, laste päevakodudes, koolides jne kasutamiseks. Püsivalt kindel nakkumine ka suurte temperatuuri- ja niiskuskõikumiste korral, mistõttu sobib suurepäraselt kasutamiseks koos toote Disboxid 421 E.MI Coat ja teiste Caparoli kattematerjalidega. Põrandapindade mineraalsete aluspindade kruntimiseks ja katmiseks, näiteks tootmis- ja laoruumides, büroodes, puhkeruumides ja müügisaalides. Disboxid 946 Mörtelquarzi sideainena eriti kulumiskindlateks tööstuslikeks põrandakateteks, ümarate nurgaühenduste tegemiseks ja mõrade parandamiseks. Sileda või libisemiskindla kattekihina. Pragude täitmiseks. Värske betooni kaitsmiseks- takistab betooni kiiret kuivamist. Kasutatav krundina Disboxid Parkhaus-System OS 8 E.MI II-s. Kontrollitud siseruumides kasutatavate ehitustoodete LOÜ (lenduvate orgaaniliste ühendite) – emissiooni suhtes vastavalt AgBB kontrollimiskriteeriumidele. AgBB (Ehitusmaterjalide Tervislikkuse Uurimise Komitee) hindamiskontseptsiooni aluseks on keskkonna- ja tervishoiuasutuste poolt välja töötatud nõuded ehitusmaterjalide kasutamiseks tundlikes kohtades, näiteks puhkeruumides.

Omadused

  • Minimeeritud emissiooniga
  • TÜV poolt testitud ja kontrollitud
  • Saksa Ehitustehnika Instituudi poolt kasutamiseks lubatud
  • Ei sisalda bensüülalkoholi ega alküülfenoole
  • Hea imenduvus
  • Väga hea ankurdusvõime betoonaluspinnas

Sideaine

Kahekomponente epovaik, vastab Saksa ehituskeemia nõuetele.

Pakendi maht

1 kg, 5 kg, 10 kg kombipakend
25 kg pakend (mass 17,5 kg, kõvendi 7,5 kg)

Värvitoonid

Transparentne
Toonitav Disboxid 980 NEFA®POX toonimispastadega. UV-kiirguse ja ilmastikumõjude toimel võib esineda värvitoonimuutusi ja kriidistumist. Orgaanilised värvained (nt kohvis, punases veinis ja puulehtedes sisalduvad) ning mitmesugused kemikaalid (nt desinfektsioonivahendid, happed jne) võivad põhjustada värvitoonimuutusi. Pinnakatte funktsionaalseid omadusi see ei ohusta.

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas kohas, kuid mitte miinuskraadide juures. Säilivusaeg originaalpakendis vähemalt kaks aastat. Madalamate temperatuuride korral hoida materjali enne selle pealekandmist ca 20 ºC juures.

Tihedus

ca 1,1 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

ca 90 µm/100 g/m2

Materjalikulu vastavalt Taber'ile (CS 10/1000 U/1000 g)

ca 43 mg/30 cm2

Pendelseadmega määratud kõvadus Königi järgi

ca 197 s

Survetugevus

ca 89 N/mm2

Sobivad aluspinnad

Kõik mineraalsed aluspinnad. Aluspind peab olema kandev, stabiilse vormiga, kõva. Pinnal ei tohi olla lahtisi osakesi, tolmu, õli, rasva, kummihõõrdejälgi ega teisi nakkumist takistavaid aineid. Tsementi sisaldavad ja kunstmaterjaliga parandatud tasandussegu kattevõimet tuleb kontrollida. Vajadusel teha proovikatmine. Aluspinna pealispinna nakketugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm2. Väikseim väärtus ei tohi olla alla 1,0 N/mm2.

Aluspinna niiskusesisaldus peab olema stabiliseerunud:

betoon- ja tsementpind                 kuni 4 massiprotsenti
anhüdriitpind                                kuni 0,5 massiprotsenti
magnesiitpind                              2-4 massiprotsenti
kivi-puitpind                                 4-8 massiprotsenti

Niiskuse ülespoole imbumine peab olema välistatud. Anhüdriit- ja magnesiitpõrandate puhul tuleb pind  kindlasti maapinnast isoleerida.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind tuleb sobiva meetodiga ette valmistada, nt töödelda liivapritsi või freesiga, nii et see vastaks nimetatud nõuetele. Katkised ja defektsed kohad aluspinnas täita pealispinnaga tasapinnaliselt Disbocret®-PCC-mörtide või Disboxid EP-mörtidega.

Materjali valmistamine

Segu valmistamine:

Lisada põhimassile kõvendi. Segada intensiivselt aeglaselt pöörleva seguriga (max 400 pööret/min). Valada ümber teise anumasse ja veel kord põhjalikult segada. Kui toodet soovitakse toonida, lisatakse põhimassile kõigepealt toonimispastat (1 pudel Disboxid 980 NEFA®POX toonimispastat 25 kg Disboxid 420 E.MI Primer kohta) ja siis segatakse korralikult läbi.

Segamisvahekord

Põhimass: kõvendi = 7 : 3 massiosa

Pealekandmise meetod

Olenevalt kasutusalast kanda toode keskmise pikkusega karvadega rulli, siluri, harja või kummiraakli abil pinnale.

Kattekihtide ülesehitus

Kruntkiht

Segatud materjal valada pinnale ja lükata kummiraakli abil ühtlaselt laiali. Läikivad kohad töödelda vajadusel rulli või harjaga üle. Värske krunt katta vajadusel liivaga. Libisemiskindlate, rulliga pinnale kantavate kattekihtide ja segukihtide tegemiseks katta pind liivaga Disboxid 943/944 Einstreuquarz.  Järgnevate isetasanduvate, pahteldamise teel pinnale kantavate kattekihtide tegemiseks liivatada pind tootega Disboxid 942 Mischquarz.  Ilma liivata kruntkiht tuleb max 20 °C juures 16- 24 tunni jooksul katta järgmiste kattekihtidega. Kõrgema temperatuuri korral tuleb pind liivatada.

Kattekiht

Materjal kanda pinnale 1- 2 korda, nii nagu on ülemises punktis kirjeldatud. Libisemiskindla kattekihi saamiseks puistata esimesele värskele kihile vastavalt soovitud karedusastmele liiva Disboxid 943/944 Einstreuquarz või mõnda teist sobivat puistevahendit, nagu nt Durop või Silicium- Carbid.

Pahtlikiht

Tasased, kergelt karedad aluspinnad:

Pahtli valmistamiseks segada 1 massiosa Disboxid 420 E.MI Primerit ja 1,5 massiosa Disboxid 942 Mischquarzi.

Ebatasased, karedad aluspinnad:

Pahtli valmistamiseks segada 1 massiosa Disboxid 420 E.MI Primerit ja 1,5 massiosa kvartsliiva (Disboxid 942 + Disboxid 943 Einstreuquarz 1:1 segatult). Pahtel valada krunditud pinnale ja jaotada siluriga ühtlaselt laiali. Seejärel töödelda pind õhumullide eemaldamiseks ogarulliga. Valmis pahtlikiht katta vajadusel liivaga. Väga poorsed ja karedad aluspinnad kruntida enne pahteldamist Disboxid 420 E.MI Primeriga.

Segukiht

Põrandakiht kruntida, nagu on kirjeldatud 1. punktis. Segu valmistamiseks segada 1 massiosa Disboxid 420 E.MI Primerit ja 10 massiosa Disboxid 946 Mörtelquarzi. Sideaine 5 kg pakendis on ette nähtud kahele 25 kg kotile Mörtelquarzile. Mörtelquarz valada segumasinasse ja pidevalt segades lisada segatud sideaine. Segada intensiivselt 3 minutit. Segu kanda märg- märjale meetodil värskele krundile või juba kõvastunud, liivaga kaetud krundile, segu tihendada ja siluda plastist või roostevabast terasest kelluga. Pindade katmisel kasutada segu laialitõmbamiseks juhtlatte. Vedeliku- või libisemiskindla pealispinna samaiseks katta pind puntkis 2 kirjeldatud meetodil. Segukiht kruntida enne järgnevat töötlemist Disboxid 462 EP- Siegeliga, mis on segatud ca 2 massiprotsendi Disboxid 951 EP- Stellmitteliga.

Värske betooni kaitse

Vee eraldumise tõhusaks vähendamiseks ja betooni kaitsmiseks liiga kiiresti kuivamise eest tuleb materjal võimalikult kiiresti pinnale kanda: selleks on õige aeg siis, kui betoon, mille vee ja tsemendi suhe on < 0,55, on kõndimiskindel (20 °C juures juba mõne tunni pärast), nii et jalajälgi enam ei jää. Materjal kanda ainult pindadele, mida on hõõrdelaua või silumistaldrikuga hõõrutud selliselt, et pealispinnale ei ole tekkinud nakkuvust vähendavat tsemendiosakeste kihti. Enne materjali pealekandmist ei tohi pealispinnal suletud veekelmet (loike) näha olla.

Nõuanne: Betooni ei tohi töödelda betoonihõõrutiga (kopteriga).

Enne materjali pealekandmist pind terasest või plastist harjaga (Piasara) karestada, et olemasolev tsemendimuda eemaldada ja pooride avamise teel kapillaarsust parandada. Materjal kummist töövahendiga täitvalt, vastandsuunaliste tõmmetega pinnale kanda. + 20 °C juures ca 10-15 minuti pärast rulliga ristisuunalist  tõmmetega ühtlaselt laiali rullida. Olenevalt betooni kvaliteedist kanda pinnale maksimaalne aluspinna poolt vastuvõetav kogus toodet Disboxid 420 E.MI Primer. Materjal ei tohi pinnal loike („lompe”) moodustada. Kontrollida, et pinnale kantud materjalis poleks poore. Vajadusel teise tööetapiga olemasolevad poorid sulgeda. Puistata peale toodet Disboxid 943 Einstreuquarz.

Kulu

Kruntkiht

ca 200 - 400 g/m2

Viimistluskiht

ca 200 - 400 g/m2

kihi kohta

Kraapepahtli kiht

kergelt karedatele, tasastele aluspindadele

Disboxid 420 E.MI Primer

Disboxid 942 Mischquarz

ca 660 g/mm/m2

ca 1 kg/mm/m2

karedatele, ebatasastele aluspindadele

Disboxid 420 E.MI Primer

Disboxid 942 Mischquarz

Disboxid 943 Einstreuquarz

ca 660 g/mm/m2

ca 500 g/mm/m2

ca 500 g/mm/m2

Segukiht

Disboxid 420 E.MI Primer

Disboxid 946 Mörtelquarz

ca 190 g/mm/m2

ca 1,9 kg/mm/m2

Värske betooni kaitse

Disboxid 420 E.MI Primer

Disboxid 943 Einstreuquarz

ca 30 - 600 g/m2

ca 1 kg/m2

Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.
Rõdupõranda parandused on osaliselt teostatavad. Kuna EP- Mörtel ja betoon paisuvad erinevalt , siis ei saa rõdupindasid tervenisti katta- pragude tekkimise oht.

Töötlemisaeg

20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures ca 30 minutit. Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam pikendab kasutusaega.

Töötlemistingimused

Materjali-, õhu- ja aluspinna temperatuur:

Peab olema minimaalselt + 10 °C ja maksimaalselt + 30 °C. Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Aluspinna temperatuur peab olema vähemalt 3 °C kõrgem kui kastepunkti temperatuur.

Ooteajad

Erinevate tööetappide vaheline ooteaeg peaks temperatuuril 20 °C olema vähemalt 12 ja maksimaalselt 24 tundi. Ooteaja pikenemisel tuleb varem peale kantud kiht üle lihvida, kui sellele ei ole puistatud liiva. Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam pikendab ooteaega.

Kuivamine/kuivamisaeg

20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on materjal ca 12 tunni pärast käimiskindel, ca 3 päeva pärast mehaaniliselt koormatav, ca 7 päeva pärast täielikult kõvastunud. Kõvastumisaeg pikeneb madalamatel temperatuuridel. Kõvastumisprotsessi ajal (20 °C juures kestab see ca 12 tundi) tuleb pealekantud materjali niiskuse eest kaitsta, muidu võib esineda pealispinnas defekte, samuti võib nakkumine väheneda.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad kohe pärast kasutamist ja pikemate tööseisakute ajal puhastada tootega Disboxid 419 Verdünner.

Sertifikaadid

1-1244 Üldine ehitusjärelevalvealane luba puhkeruumides kasutamiseks Z-156.605-640, Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Toode on ette nähtud ainult professionaalseks kasutamiseks.

Põhimass: ärritab silmi ja nahka. Nahale sattumisel võib põhjustada ülitundlikkust. Mürgine veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.  Vältida nahale sattumist. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta kohe rohke vee ja seebiga. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silma- või näokaitset. Sisaldab epoksiidi sisaldavaid ühendeid. Järgida toote ohutuskaarti. Sisaldab: bisfenool-A-epoksüvaiku MG < 700, bisfenool-F-epoksüvaiku MG < 700, alküülglütsiidestrit, neodekaanhapeglütsiidestrit.

Kõvendi: põhjustab söövitust. Ärritab hingamiselundeid. Nahale sattumisel võib põhjustada ülitundlikkust. Aure mitte sisse hingata. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta kohe rohke vee ja seebiga. Käidelda ainult piisava ventilatsiooniga ruumis. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda näokaitset. Kanda sobivaid kaitseriideid, kaitsekindaid ja silma- või näokaitset. Hoida suletud pakendis ja lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab: polüamiini, polüoksüpropüleendiamiini, 1, 3- tsükloheksüleeni (metüülamiin).

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Materjalijäägid: põhimassil lasta koos kõvendiga kõvastuda ja utiliseerida värvijääkidena.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/j): 500 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 150 g/l LOÜ-d

Gis- kood

RE 1

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarte.

Materjali pealekandmisel järgida Caparoli ehitistekaitse nõuandeid.

CE- märgistus

EN 13813
Standardis DIN EN 13813 „Põrandasegud, põrandamassid ja põrandad – Põrandasegud ja põrandamassid – Omadused ja nõuded" on toodud nõuded põrandasegudele, mida kasutatakse põrandakonstruktsioonide tegemiseks siseruumides. See standard käsitleb ka kunstvaikpinnakatteid ja viimistluskatteid.
EN 1504-2
Standardis DIN EN 1504-2 „Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted – 2. osa Betooni pinnakaitsesüsteemid" on toodud nõuded pinnakatete kaitseks. Tooted, mis vastavad nimetatud normidele, tuleb varustada CE-tähisega. Toote kasutamiseks keskkonnas, kus on tähtis vastupidavus, kehtivad Saksamaal täiendavad standardid. Vastavust standarditele kinnitatakse pakendile märgitud Ü-tähisega. Selle tõenduseks on 2+ süsteem, millega tootja ja tunnustatud teavitatud tõendamisasutused tooteid testivad ja kontrollivad.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Suursugune Kadrioru lilleaed