caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/213554/061527_DisboXID_421_8_4.png

DisboXID 421 2K-EP-Beschichtung Premium

Universaalne, kahekomponentne, minimeeritud emissiooniga, pigmenteeritud epovaigust pinnakate. Saksa Tehnilise Järelevalve Ühingu (TÜV) poolt testitud ja kontrollitud. Ei sisalda bensüülalkoholi ega alküülfenooli.

Kasutusala

Minimeeritud emissiooni ja kahjulike ainete suhtes kontrollitud toode, mis sobib eriti hästi kõikide tundlike pindade katmiseks, nt puhkeruumides, haiglates, lasteaedades, laste päevakodudes, koolides jne kasutamiseks. Väikese kuni väga suure mehaanilise koormusega mineraalsete põrandapindade katmiseks, näiteks puhkeruumides ja sööklates, tootmis- ja laoruumides, kus kasutatakse harklaadureid, büroodes ja haldusasutustes, koridorides, ladudes, müügisaalides,  joogi- ja konservitööstuses, suurköökides ja külmruumides, liha-, pagari-, piima- ja juustutööstuses, tapamajades jne. Pigmenteeritud pinnakate, kasutatav Disboxid Parkhaus-System OS 8 E.MI II osana. Kontrollitud siseruumides kasutatavate ehitustoodete LOÜ (lenduvate orgaaniliste ühendite) – emissiooni suhtes vastavalt AgBB kontrollimiskriteeriumidele. AgBB (Ehitusmaterjalide Tervislikkuse Uurimise Komitee) hindamiskontseptsiooni aluseks on keskkonna- ja tervishoiuasutuste poolt välja töötatud nõuded ehitusmaterjalide kasutamiseks tundlikes kohtades, näiteks puhkeruumides.

Omadused

 • Minimeeritud emissiooniga
 • TÜV poolt testitud ja kontrollitud
 • Saksa Ehitustehnika Instituudi poolt kasutamiseks lubatud
 • Ei sisalda bensüülalkoholi ega alküülfenoole
 • Võib pinnale kanda rulliga ja valguvkattena, valguvmördina ja puistekattematerjalina
 • Mehaanilisele koormusele kohandatav
 • Kemikaalikindel
 • Ilmastikukindel
 • Lubatud kasutada toiduainetega tegelevates ettevõtetes
 • Täidetav kvartsliivaga
 • Talub kuivalt kuni 150 °C ja märjalt kuni 40 °C temperatuuri, lühikest aega ka kõrgemat temperatuuri (nt kuuma auruga puhastamisel)

Sideaine

Kahekomponente epovaik, vastab Saksa ehituskeemia nõuetele.

Pakendi maht

 • Standard:

3 kg, 10 kg plekist kombipakend, 30 kg pakend (mass 25,2 kg, plekist anum, kõvendi 4,8 kg)

 • ColorExpress

10 kg plekist kombipakend, 30 kg pakend (mass 25,2 kg, plekist anum, kõvendi 4,8 kg)

Värvitoonid

 • Standard:

30 kg pakend: ränihall, kivihall, helehall
10 kg pakend: ränihall, kivihall
3 kg pakend: ränihall
Teised värvitoonid tellimisel.

 • ColorExpress

Toonitakse kohapeal ColorExpressi toonimismasinates. Rohkem kui 3800 värvitooni. FloorColor värvikataloog võimaldab valida eksklusiivseid värvitoone. Olenevalt värvitoonist saab ColorExpressi masinates toonida valget või läbipaistvat baasvärvi.

UV-kiirguse ja ilmastikumõjude toimel võib esineda värvitoonimuutusi ja kriidistumist. Orgaanilised värvained (nt kohvis, punases veinis ja puulehtedes sisalduvad) ning mitmesugused kemikaalid (nt desinfektsioonivahendid, happed jne) võivad põhjustada värvitoonimuutusi. Pinnakatte funktsionaalseid omadusi see ei ohusta.

Läikeaste

Läikiv

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas kohas, kuid mitte miinuskraadide juures. Säilivusaeg originaalpakendis vähemalt kaks aastat. Madalamate temperatuuride korral hoida materjali enne selle pealekandmist ca 20 ºC juures.

Tihedus

¢  ca 1,6 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

ca 62 µm/100 g/m2

Materjalikulu vastavalt Taber'ile (CS 10/1000 U/1000 g)

ca 26 mg/30 cm2

Pendelseadmega määratud kõvadus Königi järgi

ca 192 s

Survetugevus

ca 94 N/mm2

Vastupidavus kemikaalidele

Kemikaalikindluse tabel standardi DIN EN ISO 2812-3:2007 järgi + 20 °C juures

7 päeva

Äädikhape, 5%

+ (V)

Äädikhape, 10%

+ (V)

Soolhape, 10%

+ (V)

Väävelhape, < 10%

+ (V)

Väävelhape, 20%

+ (V)

Sidrunhape, 10%

+

Ammoniaagi vesilahus 25% (nuuskpiiritus)

+

Kaltsiumhüdroksiid

+

Kaaliumleelis, 50%

+

Naatriumleelis, 50%

+

Raud III kloriidilahus, küllastunud

+ (V)

Lüsoformilahus, 2%

+ (V)

Magneesiumkloriidilahus, 35%

+

Destilleeritud vesi

+

Keedusoolalahus, küllastunud

+

Lakibensiin (tärpentini asendaja)

+

Pesubensiin

+

Ksülool

+ (V)

Etanool

+ (V)

Bensiin DIN 51 600

+ (V)

Superbensiin

+ (V)

Kerosiin

+ (V)

Kütte- ja diisliõli

+

Mootoriõli

+

Coca-Cola

+ (V)

Kohv

+ (V)

Punane vein

+ (V)

Sküdrool (hüdraulikavedelik)

+

Trafojaotusvedelikud

+

Märkide selgitus: + = ei muuda värvi, V = muudab värvi

Disboxid Parkhaus System OS 8 E.MI osana kasutamisel järgida süsteemi infolehte.

Sobivad aluspinnad

Kõik mineraalsed aluspinnad.
Aluspind peab olema kandev, stabiilse vormiga, kõva. Pinnal ei tohi olla lahtisi osakesi, tolmu, õli, rasva, kummihõõrdejälgi ega teisi nakkumist takistavaid aineid. Tsementi sisaldavad ja kunstmaterjaliga parandatud tasandussegu kattevõimet tuleb kontrollida. Vajadusel teha proovikatmine. Aluspinna pealispinna nakketugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm2. Väikseim väärtus ei tohi olla alla 1,0 N/mm2.
Aluspinna niiskussisaldus peab olema stabiliseerunud:
betoon- ja tsementpind                     kuni 4 massiprotsenti
anhüdriitpind                                    kuni 0,5 massiprotsenti
magnesiitpind                                   2-4 massiprotsenti
kivi-puitpind                                      4-8 massiprotsenti

Niiskuse ülespoole imbumine peab olema välistatud. Anhüdriit- ja magnesiitpõrandate puhul tuleb pind  kindlasti maapinnast isoleerida.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind tuleb sobiva meetodiga ette valmistada, nt töödelda liivapritsi või freesiga, nii et see vastaks nimetatud nõuetele. Vanad ühekomponentsed ja lahtised kahekomponentsed kattekihid eemaldada. Klaasjad pealispinnad ja jäigad kahekomponentsed kattekihid puhastada, lihvida, liivapritsiga matistada või kruntida tootega Disbon 481 EP-Uniprimer. Katkised ja defektsed kohad aluspinnas täita pealispinnaga tasapinnaliselt Disbocret®-PCC-mörtide või Disboxid EP-mörtidega.

Materjali valmistamine

Segu valmistamine:

Lisada põhimassile kõvendi. Segada intensiivselt aeglaselt pöörleva seguriga (max 400 pööret/min), kuni tekib ühtlane triipudeta värvitoon. Valada ümber teise anumasse ja veel kord põhjalikult segada.

Segamisvahekord

Põhimass: kõvendi = 84 : 16 massiosa

Pealekandmise meetod

Olenevalt kasutusalast kanda toode lühikese või keskmise pikkusega karvadega rulli, silumiskellu või sobiva raakli abil (nt eboniidist hammasraakel) pinnale.
Nõuanne: toote hammasraakliga pealekandmisel ei taga valitud kolmnurkhambad automaatselt kulunormist kinnipidamist.

Kattekihtide ülesehitus

Kruntkiht

Mineraalsed aluspinnad kruntida pooride täitmiseks tootega Disboxid 420 E.MI Primer. Karedad aluspinnad tasandada lisaks kraapepahtliga (krunt segatud kvartsliivaga). Täpsemat teavet saab tehnilisest informatsioonist nr 420. Vastavalt vajadusele võib alternatiivina kasutada ka järgmisi tooteid:
Disboxid 461 EP-Grund TS
Disboxid 463 EP-Grund SR
Disboxid 961 EP-Grund.

Täpsemat teavet saab vastava toote tehnilisest informatsioonist. Kui kasutate kruntimiseks alternatiivseid vahendeid, ei ole täielik süsteemi ülesehitus AgBB kontrollimiskriteeriumide järgi võimalik.

Kattekiht

Pealekandmine rulliga

Sile pealispind

Disboxid 421 E.MI Coat kanda keskmise karvapikkusega rulli abil ühtlaselt pinnale. Olenevalt pinna koormatusest ja vajalikust kattekihipaksusest katta pinda 1-2 korda. Paksem kiht (2 kattekihi paksus) on võimalik saavutada ka ühe korraga. Selleks valada materjal pinnale, ajada sileda eboniidist raakliga ühtlaselt laiali ja rullida keskmise pikkusega karvadega rulli abil üle.

Libisemiskindel pealispind (vt ka libisemiskontrolli ülesehitusvariante)

Tootega Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4-0,8 mm) või Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7-1,2 mm) kaetud kruntkihile valada Disboxid 421 E.MI Coat, ajada sileda eboniidist raakliga ühtlaselt laiali ja rullida pind keskmise pikkusega karvadega rulli abil horisontaalselt ja vertikaalselt üle.

Siledapinnaline valguvkate

Disboxid 421 E.MI Coat valada liivaga Disboxid 942 Mischquarz (0,1–0,4 mm) kaetud kruntkihile ja eboniidist hammasraakli abil ühtlaselt laiali ajada. Kummiraakel pöörata peos teistpidi ja tõmmata selle sileda poolega üle pinna. Lasta umbes 10 minutit seista ja seejärel töödelda pinda õhumullide eemaldamiseks ogarulliga.

Siledapinnaline valguvmört

Pärast teise anumasse ümbervalamist lisada materjalile segades juurde 50 massiprotsenti toodet Disboxid 942 Mischquarz (0,1–0,4 mm) või tulega kuivatatud toodet Quarzsand 0,06–0,2 mm (Geba). Valguvmört võib sisaldada kuni 70% toodet Disboxid 942 Mischquarz (0,1–0,4 mm) või tulega kuivatatud toodet Quarzsand 0,06–0,2 mm (Geba). Materjali, õhu ja pealispinna temperatuur peab olema vähemalt + 20 °C, vastasel juhul võivad valgumisjäljed näha jääda. Valguvmört kallata tootega Disboxid 942 Mischquarz kaetud kruntkihile ja töödelda punktis 2 kirjeldatud viisil.

Nõuanne: eritoonide kasutamisel tuleb kontrollida suurimat lubatavat liivasisalduse hulka, kuna olenevalt värvitoonist võib see olla madalam kui 50 massiprotsenti.

Puistekate

Pärast teise anumasse ümbervalamist lisada materjalile segades juurde 30 massiprotsenti toodet Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4–0,8 mm). Valguvmört kallata puistekihina tootega Disboxid 942 Mischquarz kaetud kruntkihile ja eboniidist hammasraakliga ühtlaselt laiali ajada. Värske segukiht katta kogu pinna ulatuses liivaga Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4–0,8 mm) või Disboxid 944 Einstreuquarz (0,7–1,2 mm). Pärast puistekatte kõvastumist pühkida üleliigne kvartsliiv pinnalt ära. Seejärel pind viimistleda.

Sile pealispind

Puistekihile valada valguvmört, mis koosneb järgmistest komponentidest:

Disboxid 421 E.MI Coat: 100 massiprotsenti
Disboxid 942 Mischquarz: 50 massiprotsenti
ning lükata mört silumiskellu või eboniidist raakliga ühtlaselt laiali. Seejärel töödelda pinda õhumullide eemaldamiseks ogarulliga.

Libisemiskindel pealispind (vt ka libisemiskontrolli ülesehitusvariante)
Mört kanda rulli abil puistekihile punktis 1.2 kirjeldatud viisil.

Kulu

Rulliga pealekandmine

Sile pealispind

ca 350 g/m2 iga korra kohta

Libisemiskindel pealispind

ca 450–700 g/m2

Siledapinnaline valguvkate

Kihi paksus ca 1 mm (3 mm kolmnurkhambad)

ca 1,5 kg/m2

Kihi paksus ca 1,5 mm (4 mm kolmnurkhambad)

ca 2,3 kg/m2

Siledapinnaline valguvmört, 50% täidetud

Kihi paksus ca 2 mm (5 mm kolmnurkhambad)

Disboxid 421 E.MI Coat

Disboxid 942 Mischquarz

ca 2,2 kg/m2

ca 1,1 kg/m2

Kihi paksus ca 3 mm (7 mm kolmnurkhambad)

Disboxid 421 E.MI Coat

Disboxid 942 Mischquarz

ca 3,3 kg/m2

ca 1,7 kg/m2

Kihi paksus ca 4 mm (9 mm kolmnurkhambad)

Disboxid 421 E.MI Coat

Disboxid 942 Mischquarz

ca 4,4 kg/m2

ca 2,2 kg/m2

70% täidetud

Kihi paksus ca 3 mm (7 mm kolmnurkhambad)

Disboxid 421 E.MI Coat

Disboxid 942 Mischquarz

ca 3,0 kg/m2

ca 2,1 kg/m2

Puistekate

Puistekiht

Disboxid 421 E.MI Coat

Disboxid 943 Einstreuquarz

ca 2,1 kg/m2

ca 0,7 kg/m2

Liivakiht

Disboxid 943 või 944 Einstreuquarz

ca 4–4,5 kg/m2

Sile pealispind

Disboxid 421 E.MI Coat

Disboxid 942 Mischquarz

ca 1,6 kg/m2

ca 0,8 kg/m2

Libisemiskindel pealispind

Disboxid 421 E.MI Coat

ca 750–1300 g/m2

Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel. Materjalikulu sõltub täituvusest, aluspinna omadustest, temperatuurist, pealekandmise viisist, tööriistadest ja kasutatavast puistematerjalist.

Töötlemisaeg

20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures ca 35 minutit. Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam pikendab kasutusaega.

Töötlemistingimused

Materjali-, õhu- ja aluspinna temperatuur:

Peab olema minimaalselt + 10 °C ja maksimaalselt + 30 °C. Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Aluspinna temperatuur peab olema vähemalt 3 °C kõrgem kui kastepunkti temperatuur.

Ooteajad

Erinevate tööetappide vaheline ooteaeg peaks temperatuuril 20 °C olema vähemalt 16 ja maksimaalselt 24 tundi. Ooteaja pikenemisel tuleb varem peale kantud kiht üle lihvida, kui sellele ei ole puistatud liiva. Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam pikendab ooteaega.

Kuivamine/kuivamisaeg

20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on materjal ca 16 tunni pärast käimiskindel, ca 3 päeva pärast mehaaniliselt koormatav, ca 7 päeva pärast täielikult kõvastunud. Kõvastumisaeg pikeneb madalamatel temperatuuridel. Kõvastumisprotsessi ajal (20 °C juures kestab see ca 16 tundi) tuleb pealekantud materjali niiskuse eest kaitsta, muidu võib esineda pealispinnas defekte, samuti võib nakkumine väheneda.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad kohe pärast kasutamist ja pikemate tööseisakute ajal puhastada tootega Disboxid 419 Verdünner.

Sertifikaadid

 • 1-1096 Hinnang kasutamise kohta toiduainetega tegelevates ettevõtetes Hygiene-Institut Gelsenkirchen
 • 1-1212 Sertifikaat kahjulike ainete suhtes kontrollimise kohta, TÜV Nord
 • 1218 Libisemiskindluse kontroll R 12 V4 (kaetud liivaga Quarzsand 0,3–0,8 mm) Material-Prüfinstitut Hellberg, Aldendorf
 • 1-1219 Libisemiskindluse kontroll R 12 Material-Prüfinstitut Hellberg, Aldendorf
 • 1-1220 Libisemiskindluse kontroll R 10 Material-Prüfinstitut Hellberg, Aldendorf
 • 1-1221 Libisemiskindluse kontroll R 12 V4 (kaetud liivaga Quarzsand 0,7–1,2 mm) Material-Prüfinstitut Hellberg, Aldendorf
 • 1-1223 Libisemiskindluse kontroll R 11 V4 Material-Prüfinstitut Hellberg, Aldendorf
 • 1-1224 Libisemiskindluse kontroll R 9 Material-Prüfinstitut Hellberg, Aldendorf
 • 1-1225 Libisemiskindluse kontroll R 12 V4 (kaetud graniitkillustikuga 0,5–1,0 mm) Material-Prüfinstitut Hellberg, Aldendorf
 • 1-1226 Libisemiskindluse kontroll R 12 V4 (pealekandmine rulliga) Material-Prüfinstitut Hellberg, Aldendorf
 • 1-1227 Libisemiskindluse kontroll R 12 (kahekordne kattekiht Material-Prüfinstitut Hellberg, Aldendorf
 • 1-1228 Libisemiskindluse kontroll R 13 (pealekandmine rulliga) Material-Prüfinstitut Hellberg, Aldendorf
 • 1-1229 Libisemiskindluse kontroll R 12 V6 (kaetud liivaga Quarzsand 0,7–1,2 mm, pealekandmine rulliga) Material-Prüfinstitut Hellberg, Aldendorf
 • 1-1230 Libisemiskindluse kontroll R 12 V4 (kruntpahteldusega) Material-Prüfinstitut Hellberg, Aldendorf
 • 1-1233 OS 8 kattesüsteemi kontroll Polymer-Institut, Flörsheim
 • 1-1236 Dekontaminatsioon vastavalt DIN 25415, 1. osa Kernforschungszentrum Karlsruhe
 • 1-1244 Üldine ehitusjärelevalvealane luba puhkeruumides kasutamiseks Z-156.605-640, Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Puhastamine ja hooldamine

Järgida Caparoli põrandakatete üldisi puhastamis- ja hooldamisnõuandeid. Konkreetse põrandakatte hooldamisnõuannete saamiseks pöörduda Caparoli kohalike esindajate poole.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Toode on ette nähtud ainult professionaalseks kasutamiseks.

Põhimass: ärritab silmi ja nahka. Nahale sattumisel võib põhjustada ülitundlikkust. Mürgine veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.  Vältida nahale sattumist. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta kohe rohke vee ja seebiga. Mitte valada kanalisatsiooni. Toote jäätmed ja pakend anda ohtlike jäätmete kogumispunkti. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silma- või näokaitset. Sisaldab epoksiidi sisaldavaid ühendeid.

Kõvendi: põhjustab söövitust. Ärritab hingamiselundeid. Nahale sattumisel võib põhjustada ülitundlikkust. Aure mitte sisse hingata. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta kohe rohke vee ja seebiga. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda näokaitset. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silma- või näokaitset. Kasutada ainult hea ventilatsiooniga ruumides. Hoida suletud pakendis ja lastele kättesaamatult.

Tähelepanu!

Vaigu ja kõvendiga töötamisel jälgida tootja juhiseid ohutuskaartidel.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Materjalijäägid: põhimassil lasta koos kõvendiga kõvastuda ja utiliseerida värvijääkidena.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/j): 500 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 150 g/l LOÜ-d

Gis- kood

RE 1

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarte.
Materjali pealekandmisel järgida Caparoli ehitistekaitse nõuandeid.

CE- märgistus

EN 13813

Standardis DIN EN 13813 „Põrandasegud, põrandamassid ja põrandad – Põrandasegud ja põrandamassid – Omadused ja nõuded" on toodud nõuded põrandasegudele, mida kasutatakse põrandakonstruktsioonide tegemiseks siseruumides. See standard käsitleb ka kunstvaikpinnakatteid ja -viimistluskatteid.

EN 1504-2

Standardis DIN EN 1504-2 „Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted – 2. osa Betooni pinnakaitsesüsteemid" on toodud nõuded pinnakatete kaitseks. Tooted, mis vastavad nimetatud normidele, tuleb varustada CE-tähisega. CE- tähis peab olema pakendil, samuti kättesaadav vastavas dokumendis aadressil www.caparol.de. Toote kasutamiseks keskkonnas, kus on tähtis vastupidavus, kehtivad Saksamaal täiendavad standardid. Vastavust standarditele kinnitatakse pakendile märgitud Ü-tähisega. Selle tõenduseks on 2+ süsteem, millega tootja ja tunnustatud teavitatud tõendamisasutused tooteid testivad ja kontrollivad.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee