caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/216872/061860_DisboXID_422_6_67_3_33.png

DisboXID 422 2K-EP-Versiegelung

Läbipaistev 2K-epoksiidvedelvaik tšipsidega kaetud kõvade EP-põrandakattekihtide viimistlemiseks. Katteviimistlus nii Disboxid ArteFloor-süsteemile kui Disboxid Multicolor-süsteemile. Minimeeritud emissiooniga, Saksa Tehnilise Järelevalve Ühingu (TÜV) poolt testitud ja kontrollitud.

Kasutusala

Minimeeritud emissiooni ja kahjulike ainete suhtes kontrollitud toode, mis sobib eriti hästi kõikide tundlike pindade katmiseks, nt puhkeruumides, haiglates, lasteaedades, laste päevakodudes, koolides jne kasutamiseks. Kõrgläikiv kaitseviimistlus kõvadele epoksiidkattekihtidele, mis on värvilised või värviliste tšipsidega kaetud. Esinduslike siseruumide kujundamiseks kasutatava  Disboxid Multicolor-süsteemi koostisosa
Disboxid ArteFloor-süsteemi koostisosa
Kontrollitud siseruumides kasutatavate ehitustoodete LOÜ (lenduvate orgaaniliste ühendite) – emissiooni suhtes vastavalt AgBB kontrollimiskriteeriumidele. AgBB (Ehitusmaterjalide Tervislikkuse Uurimise Komitee) hindamiskontseptsiooni aluseks on keskkonna- ja tervishoiuasutuste poolt välja töötatud nõuded ehitusmaterjalide kasutamiseks tundlikes kohtades, näiteks puhkeruumides.

Omadused

  • Minimeeritud emissiooniga
  • TÜV poolt testitud ja kontrollitud
  • Täiesti läbipaistev
  • Vähekolletuv
  • Muudab pinnalekantud põrandakattematerjalide värvid säravamaks
  • Vastupidav ja hõõrdekindel
  • Kohandatav libisemiskindlaks

Sideaine

Madala viskoossusastmega, 2K-epoksiidvedelvaik, A/F, lahustivaba, vastab Saksa ehituskeemia nõuetele.

Pakendi maht

10 kg kombipakend, 25 kg pakend (mass16,67 kg, kõvendi 8,33 kg)

Värvitoonid

Transparentne.
UV-kiirguse ja ilmastikumõjude toimel võib esineda värvitoonimuutusi ja kriidistumist. Orgaanilised värvained (nt kohvis, punases veinis ja puulehtedes sisalduvad) ning mitmesugused kemikaalid (nt desinfektsioonivahendid, happed jne) võivad põhjustada värvitoonimuutusi. Pinnakatte funktsionaalseid omadusi see ei ohusta.

Läikeaste

Läikiv

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas kohas, kuid mitte miinuskraadide juures. Säilivusaeg originaalpakendis vähemalt kaks aastat. Madalamate temperatuuride korral hoida materjali enne selle pealekandmist ca 20 ºC juures.

Tehnilised andmed

Põrketugevus (A/D): ca D 82

Tihedus

ca 1,1 g/cm3

Kuivanud kihi paksus

ca 95 µm/100 g/m2

Materjalikulu vastavalt Taber'ile (CS 10/1000 U/1000 g)

ca 23 mg/30 cm2

Pendelseadmega määratud kõvadus Königi järgi

 ca 175 s

Vastupidavus kemikaalidele

Kemikaalikindluse tabel standardi DIN EN ISO 2812-3:2007 järgi + 20 °C juures

7 päeva

Äädikhape, 5%

+ (V)

Soolhape, 10%

+ (V)

Väävelhape, 10%

+ (V)

Piimhape, 10%

+

Sidrunhape, 10%

+

Ammoniaagi vesilahus 25% (nuuskpiiritus)

+

Kaaliumleelis, 50%

+

Naatriumleelis, 50%

+

Destilleeritud vesi

+

Keedusoolalahus, küllastunud

+

Katserühm 1 (kütusetooted)

+

Katserühm 3 (kütteõli ja kasutamata mootoriõli)

+

Katserühm 7b (biodiisel)

+

Coca-Cola

+

Kohv

+

Punane vein

+ (V)

Märkide selgitus: + = ei muuda värvi, V = muudab värvi

Vastab DIBt-i ehitus- ja testimispõhimõtetele vedelikukindluse osas.

Sobivad aluspinnad

Kinniolevad, kõvad epoksiidvaikkihid ja -pinnakatted, mis on kantud mineraalsetele aluspindadele. Aluspind peab olema kuiv, kandev, stabiilse vormiga, kõva, pinnal ei tohi olla lahtisi osakesi, tolmu, õlisid, rasvu, kummihõõrdejälgi ega muid nakkumist takistavaid aineid. Niiskuse ülespoole imbumine peab olema välistatud.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind tuleb sobivate meetmete abil, nt põhjalikult pühkides (eriti tsipsidega kaetud pindade korral) ette valmistada nii, et see vastaks eespool nimetatud nõuetele. Vanad kattekihid lihvida. Värskelt pealekantud kattekihte, mis sisaldavad reaktsioonvaiku, tuleb järgmisel päeval viimistleda. Pikemate ooteaegade korral tuleb kattekihti peene teraga lihvimisvahendiga kergelt lihvida. Madalate temperatuuride korral tuleb arvestada pikemate kuivamis- ja ooteaegadega.

Materjali valmistamine

Segu valmistamine:

Lisada põhimassile kõvendi. Segada intensiivselt aeglaselt pöörleva seguriga (max 400 pööret/min), kuni tekib ühtlane triipudeta värvitoon. Valada ümber teise anumasse ja veel kord põhjalikult segada.

Segamisvahekord

Põhimass: kõvendi = 2 : 1 massiosa

Pealekandmise meetod

Olenevalt kasutusalast toode lühikese või keskmise pikkusega karvadega rulli või eboniidist hammasraakliga pinnale kanda. Libisemist takistava viimistluskihi puhul kanda toode pinnale PE- siluriga.

Kattekihtide ülesehitus

Katteviimistlus

Esinduslike ruumide põrandakattesüsteemide Disboxid ArteFloor-System ja Disboxid MultiColor-System kohta loe vastavat infolehte.

Sile viimistluskiht

Rulliga pealekandmine:
Valmissegatud toode Disboxid 422 E.MI ClearCoat kanda ühtlaselt keskmise pikkusega karvadega rulliga ristitõmmetega pinnale. Raakliga pealekandmine (soovitav kõrgväärtuslike pealispindade loomiseks) Valmissegatud toode Disboxid 422 E.MI ClearCoat valada juba kõvastunud pinnale ja ajada kummist hammasraakliga (kolmnurkhammastus 2 mm) ühtlaselt laiali. Oodata 10 minutit ja seejärel värske kattekiht töödelda õhumullide eemaldamiseks ogarulliga.

Nõuanne: toote hammasraakliga pealekandmisel ei taga valitud kolmnurkhambad automaatselt kulunormist kinnipidamist. Hamba suurus sõltub raakli kulumiskindlusest, temperatuurist, täituvusest ja aluspinna omadustest.

Libisemist takistav kattekiht

Disboxid 422 E.MI ClearCoat, 100 massiprotsenti
Disbon 947 SlideStop Rough, 30 massiprotsenti või
Disbon 947 SlideStop Medium, 30 massiprotsenti
PE-siluriga ühtlaselt pinnale kanda. Seejärel jämeda moltopreenrulliga (poori läbimõõt 5 mm) ristisuunaliselt üle rullida. Selleks võib pinnal naelkingadega kõndida. Pikemate tööseisakute puhul tuleb materjali vahepeal segada.

Kulu

Viimistluskiht

Sile pealispind, rulliga pealekandmine

ca 300- 400 g/m2

Sile pealispind, raakliga pealekandmine

ca 800 g/m2

Libisemiskindel pealispind

ca 150 g/m2 + ca 45 g/m2 Disbon 947 SlideStop Rough või Disbon 947 SlideStop Medium

Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemisaeg

20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures ca 60 minutit. Kõrgem temperatuur lühendab ja madalam pikendab kasutusaega.

Töötlemistingimused

Materjali-, õhu- ja aluspinna temperatuur:

Peab olema minimaalselt + 12 °C ja maksimaalselt + 30 °C. Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 80%. Aluspinna temperatuur peab olema vähemalt 3 °C kõrgem kui kastepunkti temperatuur.

Kuivamine/kuivamisaeg

20 °C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures on materjal ca 24 tunni pärast käimiskindel, ca 3 päeva pärast mehaaniliselt koormatav, ca 7 päeva pärast täielikult kõvastunud. Kõvastumisaeg pikeneb madalamatel temperatuuridel. Kõvastumisprotsessi ajal (20 °C juures kestab see ca 24 tundi) tuleb pealekantud materjali niiskuse eest kaitsta, muidu võib esineda pealispinnas defekte, samuti võib nakkumine väheneda.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad kohe pärast kasutamist ja pikemate tööseisakute ajal puhastada tootega Disboxid 419 Verdünner.

Sertifikaadid

1-1132 Libisemistakistuse kontroll R10, Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf (MultiColor- System siseruumidele koos tootega Disbon 947 SlideStop Medium)
1-1256 Libisemistakistuse kontroll R10, Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf (MultiColor- System siseruumidele koos tootega Disbon 947 SlideStop Rough)
1-1258 Libisemistakistuse kontroll R10, Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf (MultiColor- System siseruumidele koos tootega Disbon 947 SlideStop Rough)
1-1257 Libisemistakistuse kontroll R10, Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf (MultiColor- System siseruumidele koos tootega Disbon 947 SlideStop Medium)

Puhastamine ja hooldamine

Pealispinna välisilmele esitatavad kõrged nõudmised eeldavad selle korrapärast puhastamist ja hooldamist. Olenevalt koormusest peab nt tööstusruumides 1-2 korda aastas läbi viima põhjaliku puhastuse koos sellele järgneva lõppviimistlusega, et säilitada pealispinna meeldiv välisilme. Vahepeal puhastada viimistluskihiga kaetud pinda korrapäraste vaheaegade järel põrandahooldusvahendiga. Tuhmiks muutunud viimistluskihte võib vajadusel ka poleerida. See võimaldab oluliselt pikendada aega järgmise põhjaliku puhastuseni. Kõik kasutusel olevad puhastustehnikad ja põrandahooldusvahendid ei sobi antud kattekihi pealispinna puhastamiseks, seepärast on igal juhul soovitatav teha proovipuhastus väikesel pinnal. Enne pinna esmakordset kasutamist tuleks valmis kattekihile kanda sobivat hooldusvahendit (nt hooldusdispersiooni B 250 firmalt TANA-Chemie GmbH, Mainz). Muude hooldusvahendite kasutamisel võib esineda probleeme hooldusvahendi nakkumisega värskele kattekihile. Soovitatav on teha prooviviimistlus. Põhjalikuks puhastuseks sobib nt puhastusvahend GR 10 firmalt TANA-Chemie GmbH, Mainz. Korrapärast puhastust teha sobiva põrandahooldusvahendiga.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Toode on ette nähtud ainult professionaalseks kasutamiseks.

Põhimass: ärritab silmi ja nahka. Nahale sattumisel võib põhjustada ülitundlikkust. Mürgine veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.  Vältida nahale sattumist. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta kohe rohke vee ja seebiga. Mitte valada kanalisatsiooni. Toote jäätmed ja pakend anda ohtlike jäätmete kogumispunkti. Kanda sobivaid kaitsekindaid/jalatseid ja silma- või näokaitset. Sisaldab epoksiidi sisaldavaid ühendeid. Järgida tootjapoolset ohutuskaarti.

Kõvendi: kahjulik sissehingamisel, allaneelamisel ja nahale sattumisel. Põhjustab söövitust. Nahale sattumisel võib põhjustada ülitundlikkust. Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekoeskkonda kahjustavat toimet. Aure mitte sisse hingata. Hoida lukustatud kapis lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta kohe rohke vee ja seebiga. Mitte valada kanalisatsiooni. Toote jäätmed ja pakend anda ohtlike jäätmete kogumispunkti. Kanda sobivaid kaitsekindaid/jalatseid ja silma- või näokaitset. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti. Sisaldab 3-aminometüül-3,5,5-trimetüültsükloheksüülamiin, bensüülalkohol, polüoksüpropüleendiamiin. Täpsem informatsioon: vt toote ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Materjalijäägid: põhimassil lasta koos kõvendiga kõvastuda ja utiliseerida värvijääkidena.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat A/j): 500 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 130 g/l LOÜ-d

Gis- kood

RE 1

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarte.
Materjali pealekandmisel järgida Caparoli ehitistekaitse nõuandeid.

CE- märgistus

EN 13813

Standardis DIN EN 13813 „Põrandasegud, põrandamassid ja põrandad – Põrandasegud ja põrandamassid – Omadused ja nõuded" (jaanuar 2003) on toodud nõuded põrandasegudele, mida kasutatakse põrandakonstruktsioonide tegemiseks siseruumides. See standard käsitleb ka kunstvaikpinnakatteid ja -viimistluskatteid. Tooted, mis vastavad nimetatud normidele, tuleb varustada CE-tähisega.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee