caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/194573/056882_Capadur_GreyWood_5_L.png

Capadur GreyWood

Tugeva pigmendiga, veega vedeldatav puidulasuur välispindadele. Valitud hallide toonidega toetatakse puidu loomulikku hallinemist. Mõõtuhoidvatele, piiratult mõõtuhoidvatele ja mitte mõõtuhoidvatele puitehitusdetailidele.

Kasutusala

Valitud elegantsed hallid toonid tekitavad mulje looduslikust ja ühtlaselt hallinenud puidupealispinnast, mis tekib looduses soodsatel tingimustel sageli alles paljude aastate järel.
Eelistatud kasutusalaks on puitfassaadid, millele soovitakse anda loomulikku välimust. Samuti sobib Capadur GreyWood taradele, rõdupiiretele, aknaluukidele, väravatele ja teistele mitte mõõtuhoidvatele ja piiratult mõõtuhoidvatele puitehitusdetailidele, aga ka mõõtuhoidvatele ehitusdetailidele nagu aknad ja välisuksed.
Kasutamiseks ainult välispindadel! (välisakende ja -uste sisekülg loetakse väliste detailide hulka) Capadur GreyWood sisaldab kilet moodustavat konservanti, mis kaitseb kattekihi pealispinda seente- ja vetikatega saastumise eest. Kilet moodustav konservant takistab saastumist.
Sõltuvalt bioloogilisest koormusest tuleb saastest äärmiselt ohustatud puitpindade korral nagu nt lamekatuste räästad ja plaadikujulised puitmaterjalid (nt merimännist plaadid) arvestada uue saastumisohuga ka enne tavapärase kaitse tähtaja möödumist.
Ei sobi pidevalt maapinnaga või veega kokkupuutuvale puidule.

Omadused

  • Pärlmutterpigmentide elegantsed hallid värvitoonid
  • Suurepärane UV-kaitse tänu peegeldavatele pigmentidele
  • Kaitsekile hallitusseente vastu
  • Renoveerimiseks sobiv õhukesekihiline lasuur
  • Veega vedeldatav
  • Mittekleepuv
  • Vastab lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) direktiividele (2010)
  • Mittetilkuv konsistents

Sideaine

Akrüüldispersioon

Pakendi maht

1l, 5l

Värvitoonid

ColorExpress toonimissüsteemis järgmised värvitoonid: Tyrol, Toskana, Nordic, Forest, Outback, Island.
Puitpinna omadused, samuti kattekihtide arv ja pealekantav kogus mõjutavad värvitooni ja läiget. 

Läikeaste

Siidjasmatt

Säilitamine

Kuivas, jahedas ja mitte miinuskraadidel hoidmisel säilib originaalpakendis vähemalt 2 aastat. 

Tihedus

ca 1,0 g/cm3

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kandev ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Puiduniiskus ei tohi mõõtuhoidvate puitehitusdetailide korral ületada 13% ja 15% piiratult mõõtuhoidvate ja mitte mõõtuhoidvate puitehitusdetailide puhul. Järgida konstruktiivse puidukaitse põhimõtteid. Need on kattematerjaliga kaetud puidu püsiva kaitse eeldused. Enne plaadikujuliste puitmaterjalide nagu nt massiivpuidust plaadid, kihiline vineer, puitlaast- ja puitkiudplaadid katmist jälgida BFS-infolehe nr. 18 lõik 2.2.3 jj juhiseid.  

Märkus töödeldud puitehitusdetailide hooldamise kohta
Üksnes korrapärane ja asjatundlik hooldus tagab värvitud puitpindade väärtuse püsiva säilimise. Märkused hoolduse ja nõutavate hoolduse intervallide kohta leiate Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz komisjoni BFS-infolehest nr. 18, lisa C.  

Aluspinna ettevalmistamine

Uued puitpinnad
Siledad, hööveldatud pealispinnad lihvitakse piki kiudu ja puhastatakse, puidust immitsevad ained nagu nt vaik eemaldatakse. Välispinnad impregneeritakse tootega Capacryl Holzschutz-Grund.

Vanad puitpinnad
Hallinenud, ilmastikust mõjutatud puitpinnad lihvitakse kahjustamata kandevõimelise puiduni ja puhastatakse. Seened ja vetikad eemaldatakse pinnalt põhjalikult pestes ja pealispinnad desinfitseeritakse tootega Capatox. Impregneeritakse tootega Capacryl Holzschutz-Grund.

Värvkattega puitpinnad
Mittekandvad vanad värvikihid eemaldatakse kuni puidu pealispinnani täielikult. Seened ja vetikad eemaldatakse pinnalt põhjalikult pestes ja pealispind desinfitseeritakse tootega Capatox. Puidu pealispind impregneeritakse tootega Capacryl Holzschutz-Grund. Kandvad, kinnised vanad värvikihid puhastatakse ja krunditakse tootega Capacryl Haftprimer renoveerimisvärvitoonis (Caparol 3D/ Palazzo 205). Vahe- ja lõppviimistluskiht tehakse soovitud värvitoonis tootega Capadur GreyWood (aaderdamistehnikas). 

Materjali valmistamine

Capadur GreyWood on kasutusvalmis. Enne kasutamist segada. Pintsliga pealekandmiseks kasutada polüester- ja looduslike harjastega akrüüllaki pintslit (nt Orelmix). Rulliga pealekandmiseks kasutada lühikesekarvalist polüamiidrulli ning hiljem viimistleda pintsliga. Capadur GreyWood sisaldab kilejat konservanti seente ja vetikatega saastumise vastu ning seetõttu tohib seda pihustusmeetodil peale kanda üksnes kinniste seadmetega.

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKasutamineAluspinna ettevalmistusImpregneerimineKruntimineVahekihtLõppkiht
Värvimata puitehitusdetailidainult väljas1)vt ülalt ja BFS-infolehte nr. 18Capacryl Holzschutz-GrundCapadur GreyWoodCapadur GreyWood (kui nõutav)Capadur GreyWood
Kandvate vanade
värvikihtidega puitehitusdetailid
ainult väljas1)vt ülalt ja BFS-infolehte nr. 18Capacryl Haftprimer renoveerimis-värvitoon
või Palazzo 205
Capadur GreyWood

1) Välisakende ja välisuste sisekülg loetakse väliste detailide hulka

Kulu

70-100 ml/m2 pealekantava kihi kohta. Puitpinna omadused (nt karedus, imavus jt) mõjutavad materjalikulu. Täpne materjalikulu selgitada välja eelneva proovikatmise teel. 

Töötlemistingimused

Materjali-, õhu- ja aluspinna temperatuur min + 8 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures võib järgmise kihi pinnale kanda kõige varem 4 tunni pärast. Puutekindel ca 1,5 tunni pärast.  Edasiseks töötlemiseks jätta min 4 tundi kuivamisaega. Madalamatel temperatuuridel ja kõrgema õhuniiskuse korral, nt ehitusdetailide liiga tiheda paiknemise tõttu, kuivamisaeg pikeneb. 

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada pärast kasutamist veega. 

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole, sest toode võib kahjustada seedetrakti mikrofloorat. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Toote käitlemise ja kuivamise ajal hoolitseda korraliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine toote kasutamise ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega. Sisaldab CG 22- 1130 (UV- absorbent), bis (1,2,2,6,6- pentametüül-4- piperidüül) sebakaati. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda üksnes täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.  

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/e): 130 g/l (2010). See toode sisaldab max 130 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-KH01F

Koostis

Polüakrülaatvaik, mineraalsed pigmendid ja täiteained, vesi, glükooleeter, esteralkohol, konservandid, kelmekonservandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Miljööväärtuslik korterelamu

Suurim elamusspordikeskus Baltikumis -…