caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/194574/056883_Capadur_SilverStyle_5_L.png

Capadur SilverStyle

Veega vedeldatav efektlasuur puidupindade omapäraseks kujundamiseks sise- ja välispindadel

Kasutusala

Metalse läikega efektlasuur puitpindade kõrgekvaliteediliseks ja tagasihoidlikuks kujundamiseks. Kasutatav sise- ja välispindadel mõõtuhoidvatel puitehitusdetailidel nagu aknad ja uksed, piiratult mõõtuhoidvatel puitehitusdetailidel nagu nuut- ja punnvooderdused ja mitte mõõtuhoidvatel puitehitusdetailidel nt fassaadidel. Ei sobi pidevalt maapinnaga või veega kokkupuutuvale puidule.

Omadused

  • Suurepärane efekt tänu alumiiniumpronksile
  • Suurepärane UV-kaitse tänu peegeldavatele pigmentidele
  • Mõõtuhoidvate puitehitusdetailide kõrge niiskuskaitse
  • Suur difusioonivõime
  • Renoveerimiseks sobiv õhukesekihiline lasuur
  • Veega vedeldatav
  • Värvitud pinnad ei kleepu kokku
  • Vastab lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) direktiividele (2010)
  • Mittetilkuv konsistents

Sideaine

Alküüd-akrüüldispersioon

Pakendi maht

1 l, 5 l

Värvitoonid

  • Standardvärvitoon
Stardust

ColorExpress toonimismasinal Stardust värvitooni baasil järgmised värvitoonid: Neptun, Earth, Moon, Deep Space ja muud värvitoonid 3D, DB või pärlmuttertoonid RAL järgi.
Puitpinna omadused, samuti kattekihtide arv ja pealekantav kogus mõjutavad värvitooni ja läiget.

Läikeaste

Siidjasmatt

Säilitamine

Kuivas, jahedas ja mitte miinuskraadidel hoidmisel säilib originaalpakendis vähemalt 2 aastat.

Tihedus

ca 1,0 g/cm3

Sobivad aluspinnad

Puitehitusdetailid siseruumides. Mõõtuhoidvad, piiratult mõõtuhoidvad ja mitte mõõtuhoidvad puitehitusdetailid välitingimustes.
Aluspind peab olema puhas, kandev ja sellel ei tohi olla lahtisi osakesi.  Puiduniiskus ei tohi mõõtuhoidvate puitehitusdetailide korral ületada 13% ja 15% piiratult mõõtuhoidvate ja mitte mõõtuhoidvate puitehitusdetailide puhul. Järgida konstruktiivse puidukaitse põhimõtteid. Need on kattematerjaliga töödeldud puidu püsiva kaitse eeldused.
Enne plaadikujuliste puitmaterjalide nagu nt massiivpuidust plaadid, kihiline vineer, puitlaast- ja puitkiudplaadid katmist jälgida BFS-infolehe nr. 18 lõik 2.2.3 jj juhiseid.

Märkus töödeldud puitehitusdetailide hooldamise kohta
Üksnes korrapärane ja asjatundlik hooldus tagab värvitud puitpindade väärtuse püsiva säilimise. Märkused hoolduse ja nõutavate hoolduse intervallide kohta leiate Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz komisjoni BFS-infolehest nr. 18, lisa C.  

Aluspinna ettevalmistamine

Uued puitpinnad
Siledad, hööveldatud pealispinnad lihvitakse piki kiudu ja puhastatakse, puidust immitsevad ained nagu nt vaik eemaldatakse. Välispinnad impregneeritakse tootega Capacryl Holzschutz-Grund.

Vanad puitpinnad välistingimustes
Hallinenud, ilmastikust mõjutatud puitpinnad lihvitakse kahjustamata, kandevõimelise puiduni ja puhastatakse. Impregneeritakse tootega Capacryl Holzschutz-Grund.

Värvkattega puitpinnad
Mittekandvad vanad värvikihid eemaldatakse kuni puidu pealispinnani täielikult. Puidu pealispind impregneeritakse tootega Capacryl Holzschutz-Grund. Kandvad, kinnised vanad värvikihid puhastatakse.

Seened ja vetikad eemaldatakse pinnalt põhjalikult pestes ja pealispind desinfitseeritakse tootega Capatox. Pind krunditakse katvalt tootega Capacryl Haftprimer renoveerimis-värvitoonis (Caparol 3D/Palazzo 205). Seejärel kaetakse pind kahe- kuni kolmekordse soovitud värvitoonis Capadur SilverStyle kihiga (aaderdamistehnikas).

Materjali valmistamine

Capadur SilverStyle on kasutusvalmis, enne kasutamist segada. Pintsliga pealekandmiseks kasutada polüester- ja looduslike harjastega akrüüllaki pintslit (nt Orelmix). Rulliga pealekandmiseks kasutada lühikesekarvalist polüamiidrulli ning hiljem viimistleda pintsliga. 

Segamisvahekord

70-100 ml/m2 pealekantava kihi kohta. Välispindadel minimaalselt 200 ml/m2. Puitpinna omadused (nt karedus, imavus jt) mõjutavad materjalikulu.  Täpne materjalikulu selgitada välja eelneva proovikatmise käigus. 

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKasutamineAluspinna ettevalmistusImpregneerimineKruntimineVahekihtLõppviimistluskiht
Värvimata puitehitusdetailidväljasBFS-infoleht nr 18Capacryl Holzschutz-GrundCapadur SilverStylevajadusel Capadur SilverStyle

 Capadur SilverStyle

Värvimata puitehitusdetailidseeslihvida, puhastadaCapadur SilverStyle
Kandvate vanade
värvikihtidega puitehitusdetailid
sees ja väljaslihvida, puhastada

Capacryl Haftprimer
reoveerimis-värvitoon
(Palazzo 205)

Capadur SilverStyle

Kulu

70-100 ml/m2 pealekantava kihi kohta.
Välispindadel minimaalselt 200 ml/m2. Puitpinna omadused (nt karedus, imavus jt) mõjutavad materjalikulu. Täpne materjalikulu selgitada välja eelneva proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Materjali-, õhu- ja aluspinna temperatuur min + 8 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral pärast 2 tunni möödumist puutekindel. Järgnevad kihid kanda pinnale kõige varem pärast 4 tunni möödumist. Madalamatel temperatuuridel ja kõrgema õhuniiskuse korral, nt ehitusdetailide liiga tiheda paiknemise tõttu, kuivamisaeg pikeneb. 

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada pärast kasutamist veega. 

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lihvimistöödel kasutada P2 tolmufiltrit. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine on toote käitlemise ajal keelatud. Silma või nahale sattudes loputada koheselt rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Alumiiniumpulbri omadused on stabiliseerimise tagajärjel muutunud; seetõttu on süttimisoht vähenenud. Sisaldab järgmisi aineid: CG 22-1130 (UV- absorbeerija), bis (1,2,2,6,6-pentametüül-4-piperidüül)sebakaat. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.
Ohutuskaart elukutselistele kasutajatele järelpärimisel kättesaadav.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda üksnes täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kuivanud värvid või olmeprügi.  

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/e): 130 g/l (2010).  See toode sisaldab max 60 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-KH01

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Miljööväärtuslik korterelamu

Suurim elamusspordikeskus Baltikumis -…

Kaunis puitfassaadiga eramu