caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/186032/056074_CAPACRYL_Heizkoerper-Lack_2,5L.png

Capacryl Heizkörper-Lack

Läikiv veega lahjendatav akrüüllakk radiaatorite värvimiseks.

Kasutusala

Radiaatorite viimistlusvahend läikiva pealispinna saavutamiseks.

Omadused

  • Veega lahjendatav
  • Vähese lõhnaga
  • Kuumakindel kuni 125 °C
  • < 60 °C kraadide juures ei muutu pind kollaseks
  • Elastne
  • Hea katvusega 
  • Pestav tavapäraste puhastusvahenditega
  • Kuivab kiiresti

Sideaine

Akrüüldispersioon

Pakendi maht

750 ml, 2,5 l

Värvitoonid

Valge.
Kuumuste 5 - max 80 °C puhul soovitame kasutada toodet Capacryl PU-Satin/Gloss (mitte kasutada valgeid värvitoone! Võivad muutuda kollaseks).

Läikeaste

Läikiv

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitstuna miinuskraadide eest.
Originaalanumas säilib 12 kuud.

Tihedus

ca 1,2 g/cm2

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Krunditud või lakitud radiaatorid või küttetorustik. Aluspind peab olema puhas, kuiv ja sellel ei tohi olla nakkuvust takistavaid aineid või osakesi.

Aluspinna ettevalmistamine

Viimistlemata radiaatorid
Metallpind puhatada põhjalikult, roostetanud pinnad puhtusastmeni SA 21/2 (metallteradega töötlemine) või ST3 (masintöötlus) DIN EN ISO 12944-4 järgi.

Tehases viimistletud radiaatorid
Lihvida ja puhastada.

Vanad kandvad värvikihid radiaatoril
Vana värvikiht lihvida ja/või töödelda leelisega. Mittekandvad värvikihid eemaldada.

Pealekandmise meetod

Juhised pihustiga pinnalekandmisel:

Ø düüsPihustusrõhkÕhurõhkLahjendamine
Airless0,011-0,015 ''200 bar-max 5%
Airmix/Aircode0,011''120 bar2,5 bar-
Finecoat1,8 - 2,2 mm-ca 0,5 barmax 5%
Kõrgsurve2,0 - 2,5 mm-5,0 barmax 5%

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKasutusalaAluspinna ettevalmistusKruntimineVahekihtLõppviimistlus
viimistlemata radiaatorid ja küttetorustikseeseemaldada rooste/puhastadaCapalac AllGrundCapacryl Heizkörper-Lack 1)Capacryl Heizkörper-Lack 1)
tehases viimistletud radiaatoridseeslihvida/puhastadaDispon 481 EP-Unprimer-
Vanad kandvad värvikihidseeslihvida/puhastada 2)Capacryl Heizkörper-Lack -

1) Värvitoonid Capacry Haus-Lack 2000 järgi.
2) kahjustunud kohad vanadel värvikihtidel töödelda vastavalt aluspinnale.

Töötlemine
Capacryl Heizkörper-Lack kanda pinnale pintsli, rulli või pihustiga. Enne kasutamist hoolikalt segada ja vajadusel lahjendada max 5% veega.

Kulu

ca 100-130 ml/mkihi kohta. 
Kulunormid on ligikaudsed väärtused, mis võivad olenevalt aluspinnast ja selle omadustest varieeruda. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Materjali-, õhu- ja aluspinnatemperatuur peab olema vähemalt + 8 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korraltolmukuivülevärvitavtäiesti kuiv
tundides1,210-1248

Madalamate temperatuuride ja suurema õhuniiskuse korral on kuivamisajad pikemad.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida pihustussudu sissehingamist. Kasutada filtrit A2/P2. Lihvimistöödel kasutada tolmufiltrit P2. Töötlemise ja kuivamise ajal tagada põhjalik õhutus. Söömine, joomine ja suitsetamine on tööde ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt veega. Toodet mitte valda kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Täpsemad juhised vt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad anumad. Vedelaid materjalijääke käidelda nagu vesialuseliste värvide jääke, kuivanud materjalijäägid nagu ehitus- ja lammutusprügi või olmejäätmed.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/i): 150 g/l (2010). See toode sisaldab max 110 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-LW01

Koostis

Polüakrülaatvaik, titaandioksiid, silikaadid, vesi, glükoolid, glükooleeter, lisandid, konservandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon