caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/185056/055810_CAPALAC_Haftprimer_2,5L.png

Capacryl Haftprimer

Nakkuvust parandav, veega vedeldatav akrüülkrunt välis- ja sisepindadele

Kasutusala

Nakkuvust parandav kruntimisvahend vanadele viimistluspindadele, lakkpindandele, puidule,  tsingile, kõvale PVC-le, alumiiniumile, vasele ja paljudele teistele kriitilistele aluspindadele akrüüllakkide või alküüdvaiklakkide järgnevaks värvimiseks ning viimistlemiseks.

Omadused

  • Veega lahjendatav
  • Keskkonnasäästlik
  • Meeldiva lõhnaga
  • Suurepäraselt nakkuv
  • Kiiresti kuivav
  • Difusioonivõimeline
  • Hästi lihvitav
  • Sobib laste mänguasjade värvimiseks, vastavalt standardile EVS EN 71-3

Sideaine

Akrüüldispersioon

Värvitoonid

Valge, punakaspruun, pähklipruun RAL 8011, reseedaroheline ca RAL 6011, hõbehall ca RAL 7001, must ca RAL 9005
Pastelsed toonid toonitavad ColorExpressiga.
Väiksema kattevõimega (nt punased, kollased, oranžid) värvitoonide korral on kohustuslik täiendav kattekiht.

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Originaalpakendis säilib stabiilsena 12 kuud.

Tihedus

ca 1,5 g/ m³

Sobivad aluspinnad

Puit, puitmaterjalid, tsink, alumiinium, vask, kõva PVC, kandvad vanad viimistluskihid. Ei sobi elkokseeritud alumiiniumile. Aluspind peab olema puhas, kandev, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest osadest.
Puidu niiskus ei tohi ületada mõõtuhoidvate puitehitusdetailide puhul 13% ja piiratud ning mitte mõõtuhoidvate puitehitusdetailide puhul 15%. 

Aluspinna ettevalmistamine

Puitehitusdetailid
Puidu pealispinnad lihvida piki kiudu, puhastada põhjalikult ja eemaldada eraldunud vaigutükid. Teravad servad maha lihvida (vt ka BFS infolehte nr 18).

Tsink, kõva PVC
Pesta ammoniaaki sisaldava immutusvahendiga (BFS nr 5 ja 22).

Alumiinium, vask
Puhastada nitrovedeldajaga või fosforhappega (BFS nr. 6).

Vanad viimistluskihid
Vanad viimistluskihid üle lihvida ja /või leellislahusega töödelda. Mittekandvad viimistluskihid eemaldada.

Pealekandmise meetod

Juhised pihustiga töötamiseks:

Ø DüüsRõhkLahjendamine
Airless0,011-0,015 tolli100-130 barmax 5%


Capacryl Haftprimer on pinnalekantav pintsli, rulli või pritsiga. Capacryl Haftprimer on kasutamisvalmis.
Enne kasutamist korralikult läbi segada ja  vajadusel max 5% veega lahjendada.

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKasutamineAluspinna ettevalmistamineImpregneerimineKruntkihtVahekihtLõppviimistlus
Piiratud ning mittemõõtuhoidvad
puitehitusdetailid
väljasBFS nr 18Capacryl Holzschutz-Grund

Capacryl Haftprimer või

Capacryl Holz-IsoGrund 1)

Capadur ColorCapadur Color 3)
Puitehitusdetailidseeslihvida/puhastada

Capacryl Haftprimer või

Capacryl Holz-IsoGrund 1)

Capacryl PU-Vorlack või
Capacryl PU-Gloss/PU-Satin

Capacryl

PU-Gloss/PU-Satin 3)

Mõõtuhoidvad puitehitusdetailidväljasBFS nr 18Capacryl Holzschutz-Grund

Capacryl Haftprimer või

Capacryl Holz-IsoGrund 1)

Capacryl PU-Vorlack või
Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
Tsinksees/väljasBFS nr 5Capacryl Haftprimer

Vajadusel Capacryl PU-Vorlack  või Capacryl

PU-Gloss/PU-Satin

Alumiinium/vasksees/väljasBFS nr 6Capacryl Haftprimer
Kõva PVCsees/väljasBFS nr 22Capacryl Haftprimer
Vanada kandvad viimistluskihid 1)
sees/väljaslihvida/puhastada— 2)Capacryl Haftprimer 2)

Vastavalt BFS-infolehele nr 18 vajavad mõõtuhoidvad puitehitusdetailid kahekordset vaheviimistlust.
¹)Veega vedeldavate värvimuutvate koostisosadega puitude puhul kasutada alati Capacryl Holz-IsoGrundi, oksakohad katta 2 x.
²) Kahjustatud kohad vanadel viimistluskihtidel valmistada ette vastavalt aluspinna omadustele.
3) Väiksema kattevõimega (nt punased, kollased, oranžid) värvitoonide korral on kohustuslik täiendav kattekiht.
Nõuanne: pulberjate kattekihtide, coil-coating-kattekihtide ja teiste kriitiliste aluspindade puhul teha eelnevalt tingimata proovikatmine ja kontrollida nakkuvust.

Kulu

Ca 100-130 ml/m2/kihi kohta.
Materjali kulu on antud keskmist kulu arvestades ja sõltuvad aluspinnast ja selle omadustest. Täpsema kulu määramiseks teha proovikatmine.

Töötlemistingimused

Materjali, ümbritseval õhu ja aluspinna puhul on nõutav temperatuur vähemalt + 8 ºC.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse korraltolmukuivpuutekindelülevärvitav
akrüüllakiga
ülevärvitav
akrüülvaiklakiga
tundides1- 210- 1212- 1648

Madalamate temperatuuride ja kõrgema õhuniiskuse korral on kuivamisajad vastavalt pikemad.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada koheselt pärast kasutamist veega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pihustamisel kanda A2/P2 kombifiltrit. Lihvimistöödel kasutada tolmufiltrit P2. Töötlemise ajal ja pärast seda hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine toote kasutamise ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Täpsemad andmed: vt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad anumad. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu veebaasil värvid, kuivanud jäägid tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/i): 140 g/l (2010). See toode sisaldab max 140 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-LW01

Koostis

Polüakrülaatvaik, titaandioksiid, värivilised pigmendid, silikaadid, kaltsiumkarbonaat, vesi, glükoolid, glükooleeter, testbensiin, lisandid, konservandid. Toode sisaldab ka metüülisotiasolinooni ja bensisotiasolinooni.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Äripäeva maja erkpunane fassaad

Ülemiste tüdruk

Täis elurõõmu

Kremli peahoone