caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/187817/056503_Capacryl_Holz-IsoGrund_2_5L.png

Capacryl Holz-IsoGrund

Veega vedeldatav kruntvärv puidus sisalduvate, vees lahustuvate, pruuniks värvuvate ainete katioonseks isoleerimiseks sise- ja välistöödel

Kasutusala

Isoleeriv kruntvärv puidule ja puitmaterjalidele, mis sisaldavad vees lahustuvaid, puitu pruuniks värvivaid aineid, enne puidu järgnevat katmist Capacryl lakkide või värvidega Capalac Aqua PU-Alkyd Satin/Gloss ja Capadur Color Wetterschutzfarbe.

Omadused

  • Veega vedeldatav
  • Keskkonnasõbralik
  • Katioonne isolatsioon puidus sisalduvate, vees lahustuvate, värvi muutvate ainete vastu
  • Hea nakkuvus aluspinna ja järgnevate värvikihtidega
  • Veeauru läbilaskev
  • Sobib laste mänguasjade värvimiseks, vastavalt standardile EVS EN 71-3

Sideaine

Akrüüldispersioon

Pakendi maht

750 ml, 2,5 liitrit ja 10 liitrit

Värvitoonid

Valge

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Kinnises originaalpakendis säilib 12 kuud.

Tihedus

ca 1,2 g/cm³

Sobivad aluspinnad

Puitehitusdetailid, mis soovitakse katta veega vedeldatavate akrüülpinnakattevahenditega ja mille puhul on oht, et puidus sisalduvad vees lahustuvad ained võivad lahustuda ja muuta puidu viimistluskihi värvi. Aluspind peab olema puhas, kandev, kuiv, pinnal ei tohi olla krundi nakkumist takistavaid aineid. Puiduniiskus ei tohi ületada mõõtuhoidvatel puitehitusdetailidel 13% ja mitte mõõtuhoidvatel puitehitusdetailidel 15%. Järgida konstruktiivseid puidukaitse põhimõtteid. Need on eelduseks puidu pikaajalisele kaitsele pinnakattevahenditega.

Aluspinna ettevalmistamine

Puidu pealispind lihvida piki kiudu, puhastada põhjalikult ja eemaldada puidust eraldunud ained nagu vaik jne. Teravad servad siluda (vt ka BFS-infolehte nr 18).

Pealekandmise meetod

Capacryl Holz-IsoGrund kantakse pinnale pintsli või rulliga. Enne kasutamist hästi läbi segada ja vajadusel vedeldada kuni 5% veega. Koostisaineterikas puit võib esmasel katmisel muuta Capacryl Holz-IsoGrundi värvi. Capacryl Holz-IsoGrund seob puidus sisalduvatest ainetest tingitud värvimuutuse katioosselt, tekitades kile. Oluline on siiski kinni pidada ettenähtud, umbes 12- tunnisest kuivamisajast, enne kui alustada järgmiste katmistega.

Väga koostisainete rikkad puidud tuleks Capacryl Holz-IsoGrundiga katta kaks korda. Vajadusel tuleb teha eelnevalt proovikatmine.

Düüs RõhkLahjendamine
Õhuvaba0,011–0,015”100–130 bartarnimisviskoossus

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKasutamineAluspinna ettevalmistusImmutamineKruntVahekihtLõppviimistlus
Osalise mõõduhoidvu-sega ja mitte mõõtuhoidvad puitehitus-detailidväljasBFS nr 18Capacryl Holzschutz-GrundCapacryl
Holz-IsoGrund¹)
Capadur Color WetterschutzfarbeCapadur Color Wetterschutzfarbe
Mõõtuhoidvad puitehitus-detailidväljasBFS nr 18Capacryl Holzschutz-GrundCapacryl
Holz-IsoGrund¹)
Capacryl
PU-Vorlack või Capacryl
PU-Gloss/PU-Satin
Capacryl
PU-Gloss/PU-Satin
Puitehitus-detailidseeslihvida/
puhastada
-Capacryl Holz-IsoGrund¹)vajadusel
Capacryl PU-Vorlack
Capacryl
PU-Gloss/PU-Satin

Kulu

Keskmiselt 100–130 ml/m2 kihi kohta.

Materjalikulu on antud keskmist kulunormi arvestades, mis võib erineda sõltuvalt aluspinnast ja selle seisundist. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Materjali-, õhu- ja aluspinnatemperatuur peab olema vähemalt +8 ºC.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juurestolmukuivülevärvitavlõplikult kuiv
Tundide arv1–21248

Tööriistade puhastamine

Töövahendid pesta kohe pärast kasutamist veega. 

Tähelepanu!

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatult. Silma  sattumisel pesta kohe rohke veega ja konsulteerida arstiga. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Töövahendid tuleb kohe pärast kasutamist puhastada veega.

Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/g): 30g/l (2010). See toode sisaldab max 30 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-LW01

Koostis

Polüakrülaatvaik, alküüdvaik, titaandioksiid, tsinkoksiid, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, vesi, glükooleeter, glükoolid, lisandid, konservandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Säravvalge maa-alune kunst