caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/185051/055805_CAPACRYL_PU-Vorlack_2,5L.png

Capacryl PU-Vorlack

Veega lahjendatav polüuretaan-akrüülvärv puidule ja krunditud aluspindadele välis- ja sisetöödeks. Suurepärane lihvitavus.

Kasutusala

Täitvate ja hästi valguvate vahekihtide värvimiseks mõõtuhoidvatel puitehitusdetailidel, krunditud metallil, pahteldatud ja lihvitud pindadel, samuti kõvasti kinni olevatele vanadele värvi- ja lakikihtidele enne järgnevat värvimist Capacryl PU-Glossi, PU-Satini või Capalac Aqua PU- Alkydiga.

Omadused

 • Veega lahjendatav
 • Vähese lõhnaga
 • Kergesti käsitatav ja hästi vormitav
 • Väga hea kattevõimega
 • Hästi lihvitav
 • Difusioonivõimeline
 • Hea täitevõimega
 • Annab hea nakkuvuse järgnevatele värvikihtidele
 • Kiiresti kuivav
 • Sobib laste mänguasjadele vastavalt standardile EVS EN 71-3
 • Ülelakitav veega lahjendatavate akrüül- ja alküüdvaikvärvide ja lahustit sisaldavate alküüdvaikvärvidega

Sideaine

Polüuretaan-akrüüldispersioon

Pakend/ pakendi suurus

350 ml, 700 ml ja 2,4l, 9,6l

Värvitoonid

Valge

Teised värvitoonid toonitavad ColorExpress süsteemis (Capamix). Kattevõime huvides erineb intensiivsete värvitoonide korral saadav värvitoon värvikaardil olevast toonist.

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadidel. Kinnises originaalpakendis säilib vähemalt 12 kuud.

Tihedus

ca 1,45 g/ cm³

Sobivad aluspinnad

Krunditud mõõtuhoidvad puitehitusdetailid, metall ja kõva PVC. Aluspind peab olema puhas, kandev, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Puidu keskmine niiskussisaldus ei tohi mõõtuhoidvatel puitehitusdetailidel ületada 13%.

Aluspinna ettevalmistamine

- Puitehitusdetailid
Puidu pealispind lihvida pikikiudu, puhastada põhjalikult ja eemaldada puidust eralduvad ained nagu nt vaik ja vaigutilgad. Teravad servad siluda (vt ka BFS-i infolehte nr 18).

- Raud, teras
Raud ja teras töödelda vastavaks normitud puhtusastmele SA 2 ½ (metallteradega töötlemine) või ST 3 (masintöötlus) DIN EN ISO 12 944-4 järgi.

- Tsink, kõva PVC
Pesta ammoniaakveega lihvimisklotsi kasutades BFS nr 5 ja 22 järgi.

- Alumiinium, vask:
Puhastada nitrolahustiga või fosforhappega lihvimisklotsi kasutades BFS nr 6 järgi.

- Vanad värvikihid
Vanad värvikihid lihvida ja/või töödelda leelisega. Mittekandvad vanad värvikihid eemaldada.

Pealekandmise meetod

Capacryl PU- Vorlacki võib peale kanda pintsli, värvirulli või pritsiga. Enne kasutamist hästi läbi segada ja vajadusel lahjendada max 5- 15 % veega. Pintsliga pealekandmiseks kasutada polüester- ja looduslike harjastega akrüüllaki pintslit (nt Orelmix). Rulliga pealekandmiseks kasutada lühikesekarvalist polüamiidrulli ning hiljem viimistleda peenepoorilise vahtmaterjalist rulli või pintsliga.

Juhised pritsiga pealekandmiseks
 Ø-düüsPritsimisrõhkÕhurõhkLahjendamine
Airless0,011 - 0,015 tolli200 bar__max 5 %
Airmix/Aircoat0,011 - 0,015 tolli120 bar2,5 barmax 5 %
Madalsurve1,8 – 2,2 mm__ca 0,5 bar5- 15 %
Kõrgsurve2,0 - 2,5 mm__2- 3 bar5- 15 %

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKasutusAluspinna ettevalmistusImmutamineKruntkihtVahekihtViimistluskiht
Puit, puitmaterjalidseeslihvida/puhastada__Capacryl
Holz-IsoGrund ¹)
Capacryl
PU-Vorlack 2)
Capacryl
PU-Gloss/
PU-Satin või Capalac Aqua PU- Alkyd Gloss/Satin 3)
Mõõtuhoidvad puitehitusdetailidväljasBFS nr 18Capacryl
Holzschutz-Grund
Capacryl
Holz-Isogrund ¹)
Raud, terasseeseemaldada rooste/
puhastada
__Capacryl
AllGrund
väljaseemaldada rooste/
puhastada
__2 x Capacryl
AllGrund
Tsinksees/väljas

BFS nr 5

__Capacryl Haftprimer
Alumiinium/
vask
sees/väljasBFS nr 6__Capacryl Haftprimer
Kõva PVCsees/väljasBFS nr 22__Capacryl Haftprimer
Kandvad vanad värvikihidsees/väljaslihvida/
töödelda leelisega
Kahjustatud kohtade eeltöötlus ja kruntimine teostada vastavalt konkreetsetele aluspindadele
¹)Veeslahustuvaid ja värviandvaid koostisaineid sisaldavate puitdetailide kruntimiseks kasutada alati Capacryl Holz-Isogrundi, oksakohad katta 2 x.
2Vaheviimistlus teha lõppviimistlusega samas värvitoonis. Väiksema kattevõimega punaste, kollaste ja oranžide värvitoonide puhul toonitakse ColorExpressi süsteemis automaatselt selline värvitoon, mis võimaldab lõppviimistlusel paremat katvust. See värvitoon erineb valitud värvitoonist lõppviimistluse kattevõime huvides.
3)Väiksema kattevõimega (nt punased, kollased, oranžid) värvitoonide korral on kohustuslik täiendav kattekiht.
Nõuanne: Pulberjate kattekihtide, coil-coating-kattekihtide ja teiste kriitiliste aluspindade puhul teha eelnevalt tingimata proovikatmine ja kontrollida nakkuvust.

Kulu

Ca 100-130 ml/m2/ühekordsel pealekandmisel.

Kulunormid on ligikaudsed väärtused, mis võivad olenevalt aluspinnast ja selle omadustest varieeruda. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur

Materjali, õhu ja aluspinnatemperatuur peab olema vähemalt 8°C.

Kuivamine/kuivamisaeg

Tingimused: 20 ºC ja 65 % suhteline õhuniiskustolmukuivülevärvitavtäielikult kuivanud
tundides1 - 210 - 1248

Madalamate temperatuuride ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatult. Pritsimistehnika kasutamisel vältida pritsmeudu sissehingamist. Kasutada ainult hästi õhutatud ruumides. Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse või maapinnale.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelaid materjalijääke käidelda nagu vesialuseliste värvide jääke, kuivanud materjalijääke nagu kõvastunud värve või olmejäätmeid.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/d): 130 g/l (2010). See toode sisaldab max 130 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-LW 01

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid.

Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart