caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/194381/056826_Capadur_Parkett_Siegellack_2_5L.png

Capadur Parkett- und SiegelLack

Ühekomponentne, läbipaistev viimistlusmaterjal parketile, puit- ja lakitud pealispindadele sisetöödeks.

Kasutusala

Puit- ja korkpõrandate läbipaistvaks viimistlemiseks eluruumides.
Sobib ka lakitud ja lasuuritud pealispindade läbipaistvaks viimistlemiseks sisetöödel.

Omadused

  • Veega vedeldatav
  • Ühekomponentne
  • Väga kulumiskindel
  • Hästi täitev
  • Kiiresti kuivav
  • Väga elastne
  • Vastupidav tavapärastele puhastusvahenditele
  • Võimaldab nähtavate jätkukohtadeta viimistlemist ka suurtel pindadel
  • Sobib lastemänguasjade viimistlemiseks vastavalt standardile EVS EN 71-3

Sideaine

Ühekomponentne polüuretaan, veega vedeldatav

Pakendi maht

750 ml, 2,5l, 10l

Värvitoonid

Transparentne. Vedelas olekus ja töötlemise ajal on lakk piimja väljanägemisega, aga kuivab täiesti värvituks (valgetel aluspindadel on nähtav kergelt kollakas alatoon).

Läikeaste

Kõrgläikiv ja siidjasmatt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Pakendit hoida tihedalt suletuna.

Tihedus

ca 1,0 g/cm³

Tahkete osakeste sisaldus

ca 30 kaaluprotsenti

Sobivad aluspinnad

Puitpõrandad, parkett, OSB-plaadid, trepid ja teised puitpealispinnad. Korkpõrandad, valmisparkett, samuti lakitud ja lasuuritud pealispinnad. Aluspind peab olema puhas, kuiv ja ilma nakkumist takistavate osakesteta. Mitte kasutada vesialuseliste peitsidega töödeldud aluspindadel. Juba varem viimistletud pindadel kindlasti teha eelnev proovikatmine ja kontrollida nakkuvust.

Aluspinna ettevalmistamine

Viimistletavad pinnad lihvida põhjalikult ja puhastada. Vanad parketilakid lihvida täielikult maha. Lakitud ja lasuuritud pealispinnad lihvida nt lihvimisfliisiga. 

Pealekandmise meetod

Töötlemine:
Capadur Parkett- und Siegellack enne kasutamist hästi läbi segada. Kruntimisel vedeldada vajadusel max 20% veega.  Capadur Parkett- und Siegellack kanda ühtlaselt pintsli või rulliga pinnale.
Töötlemata puitaluspindadele kanda lakki  vastavalt imavusele 2-3 kihti. OSB-plaatidele kanda 3-4 kihti. Valmisparketile, laminaadile ja lakitud pealispindadele kanda 1 viimistluskiht.

Kulu

Olenevalt aluspinna imavusest ja pealispinna struktuurist ca 100-150 ml/m2. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel ja kuivamisel
+ 12 °C materjal, õhk ja aluspind

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on pind ca 12 tunni pärast lihvitav ja ülevärvitav, koormust taluv ca 24- 36 tunni pärast. Vee ja õrnade puhastusvahenditega pestav ning vaiba pealepanek 1 nädala pärast.

Tähelepanu

Puhastamine ja hooldus
Capadur Parkett- und Siegellackiga viimistletud põrandat puhastada harja või tolmuimejaga. Mustus eemaldada niiske lapiga. Pesuveele võib lisada tavalist kunstmaterjalist põrandatele mõeldud puhastusvahendit. Seejuures järgida puhastusvahendi tootjapoolseid soovitusi.
Mitte kasutada abrasiivseid vahendeid ega lahusteid. Eriti käidavatel pindadel, nagu nt esik ja ukseesine, kasutada uksematti. Laua- ja toolijalgade alla panna viltjas kaitse ja kasutada pehmeid toolirattaid – bürootoolide all on soovitatav kasutada kaitsealuseid.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda piisava õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine toote käitlesmie ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada kohe veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga. Pihustussudu mitte sisse hingata- kasutada kombifiltrit A2/P2. Lihvimistöödel kasutada tolmufiltrit P2. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/i): max 140 g/l (2010). See toode sisaldab max 140 g/l LOÜ-d.

Gis- kood

W3+

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon