caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/185178/055848_CAPACRYL_PU-Matt.png

Capacryl PU-Matt

Kvaliteetne polüuretaan-akrüülvärv sisetöödeks.

Kasutusala

Veega lahjendatav polüuretaan-akrüüllakk professionaalseks vahe- ja lõppviimistluseks sisetingimustes krunditud puitpindadele või krunditud metallile ja kõvale PVC-le.

Juhised: matid pealispinnad on tundlikud kriimustuste ja hõõrdumise suhtes. Kõrgema koorumusega pindadel ja pindadel, mida katsutakse tihti kätega (näiteks avalikes kohtades), soovitame kasutada pigem toodet Capacryl PU-Satin/Gloss.

Omadused

  • Veega lahjendatav
  • Tuhmmatt
  • Vähese lõhnaga
  • Lihtne töödeldavus
  • Värvitud pinnad ei kleepu kokku
  • Difusioonivõimeline
  • Vastupidav majapidamises kasutatavatele puhastusvahenditele

Sideaine

Polüuretaan-akrüüldispersioon

Pakendi maht

  • Valge: 375 ml, 750 ml, 25 l, 10 l
  • ColorExpress: 350 ml, 700 ml, 2,4 l, 9,6 l

Värvitoonid

Valge.
Toonitav ColorExpress süsteemis ka 3D-kollektsiooni paljudesse spetsiaalvärvitoonidesse, samuti teiste kollektsioonide paljudesse värvitoonidesse.
Kasutades Capacryl PU-Matti võib tumedate ja intensiivsete värvitoonide puhul esineda ajutist pigmendikadu.
Mitte väga hästi katvate värvitoonide nagu punase, oranži, kollase puhul soovitame eelnevalt kruntida sobivas värvitoonis. Capacryl PU-Matt, Capacryl Haftprimer ja Capacryl PU-Vorlack on toonitavad ColorExpress toonimismasinaga.

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadidel. Kinnises originaalpakendis säilib vähemalt 12 kuni 24 kuud.

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Krunditud puitehitusdetailid. Krunditud metall ja kõva PVC. Aluspind peab olema kandev, puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest osadest.

Aluspinna ettevalmistamine

Puitehitusdetailid
Puidu pealispind lihvida pikikiudu, puhastada põhjalikult ja eemaldada puidust eralduvad ained nagu nt vaik ja vaigutilgad. Kruntida isoleeriva krundiga.

Raud, teras
Raud ja teras töödelda vastavaks normitud puhtusastmele SA 2 ½ (metallteradega töötlemine) või ST 3 (masintöötlus) DIN EN ISO 12 944-4 järgi ja vajalik on korrosioonikaitse vastane krunt.

Tsink, kõva PVC
Pesta ammoniaakveega lihvimisklotsi kasutades BFS nr 5 ja 22 järgi ja kruntida nakkuvust parandava krundiga.

Alumiinium, vask
Puhastada nitrolahustiga või fosforhappega lihvimisklotsi kasutades BFS nr 6 järgi ja kruntida nakkuvust parandava krundiga.

Vanad värvikihid
Vanad värvikihid lihvida ja/või töödelda leelisega. Mittekandvad vanad värvikihid eemaldada ja vajadusel kruntida.

Pealekandmise meetod

Capacryl PU-Matt võib pinnale kanda pintsli, rulli või pihustiga. Enne kasutamist korralikult segada ning pihustamisel kanda toode pinnale lahjendamata kujul.
Sobivad pintslitüübid: Orel-Mix pintsel, Wistoba 1528 Krex, Mesko Aqua M3. Käsitsi suuremate pindade töötlemisel kasutada laki pealekandmiseks lühikeste karvadega polüamiidist (nailonist) rulliga ja koheselt peenepoorilise vahtrulli või pintsliga üle töödelda.
Töövahendite suurus valida vastavalt töödeldava pinna suurusele, et pinnad saaksid töödeldud kiirelt ja ühtlaselt (vt ka täiendavat informatsiooni veega lahjendavate lakkidega töötlemiseks „Lakkimise nõuanded professionaalidele").

Juhised pritsiga pealekandmiseks

Ø DüsePihustusrõhkÕhurõhkLahjendamine
Airless1,5–1,8 mm200 bar--
Airmix/Aircoat1,5 mm120 bar2,5 bar-

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKasutamine1)
Aluspinna ettevalmistusImpregneerimineKruntimineVahekiht3)Lõppviimistlus4)
Puit, puitmaterjalidseeslihvida/puhastadaCapacryl Holz-IsoGrund 2)Capalac AllGrund

Vajadusel Capacryl

PU-Vorlack 

1-2 kihti Capacryl

PU-Matt
Raud, terasseeseemaldada rooste/puhastadaCapalac AllGrundCapalac AllGrund
TsinkseesBFS nr 5Capacryl HaftprimerCapalac AllGrund
AlumiiniumseesBFS nr 6Capacryl HaftprimerCapalac AllGrund
Kõvad PVCseesBFS nr 22Capacryl HaftprimerCapalac AllGrund
Vanad kandvad värvikihid
seeslihvida/töödelda leelisegaCapacryl HaftprimerCapalac AllGrund
1)Kasutusalade definitsiooni vaata tehnilise infolehe nr 606 järgi.
2)Veeslahustuvaid ja värviandvaid koostisaineid sisaldavate puitdetailide kruntimiseks kasutada alati Capacryl Holz-Isogrundi, oksakohad katta 2 x.
3)aheviimistlus teha lõppviimistlusega samas värvitoonis. Väiksema kattevõimega punaste, kollaste ja oranžide värvitoonide puhul toonitakse ColorExpressi süsteemis automaatselt selline värvitoon, mis võimaldab lõppviimistlusel paremat katvust. See värvitoon erineb valitud värvitoonist lõppviimistluse kattevõime huvides.
4)Väiksema kattevõimega (nt punased, kollased, oranžid) värvitoonide korral on kohustuslik täiendav kattekiht.
Nõuanne: Pulberjate kattekihtide, coil-coating-kattekihtide ja teiste kriitiliste aluspindade puhul teha eelnevalt tingimata proovikatmine ja kontrollida nakkuvust.

Kulu

Ca 100-120 ml/m2/ühekordsel pealekandmisel.
Kulunormid on ligikaudsed väärtused, mis võivad olenevalt aluspinnast ja selle omadustest varieeruda. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinnatemperatuur võib olla min + 8 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

20 ºC ja 65 % suhteline õhuniiskuse juurestolmukuivülevärvitavtäielikult kuivanud
tundi1-210-1248

Madalamate temperatuuride ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida pihustussudu sissehingamist. Pealekandmisel pihustusmeetodil kasutada kombineeritud filtrit A2/P2. Lihvimise ajal kanda tolmufiltrit P2. Vahendi kasutamisel ja pärast seda hoolitseda piisava ventilatsiooni eest. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse või maapinnale.
Täpsemat informatsiooni vt ohutuskaardilt.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelaid materjalijääke käidelda nagu vesialuseliste värvide jääke, kuivanud materjalijääke nagu kõvastunud värve või olmejäätmeid.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

on (Kat.A/d): 130 g/l (2010). See toode sisaldab max 110 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-LW 01

Koostis

Polüuretaan/- akrülaatvaik, titaandioksiid, värvilised pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, glükoolid, glükooleetrid, lisandid, konservandid (Metüül-/ bensisotiasolinoon).

Toode sisaldab metüülisotiasolinooni, bensisotiasolinooni.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart