caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/185594/055998_CAPACRYL_PU-Satin.png

Kasutusala

Krunditud mõõtuhoidvate puitehitusdetailide, samuti krunditud metalli ja kõva PVC kvaliteetseks vahe- ja viimistlusvärvimiseks välis- ja sisetingimustes. Küttekehade katmisel vältida valgeid toone, kolletumisoht (kasutada toodet Capacryl Heizkörperlack).

Omadused

 • Veega lahjendatav
 • Vähese lõhnaga
 • Kergesti käsitatav ja hästi vormitav
 • Värvitud pinnad ei kleepu kokku
 • Väga kriimustus- ja löögikindel
 • Difusioonivõimeline
 • Vastupidav majapidamises kasutatavatele puhastusvahenditele
 • Vastupidavus märghõõrdele DIN EN 13 300 järgi:
  1.klass (puhastuskindel DIN 53 778 järgi)
 • Sobib laste mänguasjade värvimiseks, vastavalt standardile EVS EN 71-3
 • Vastupidav desinfektsioonivahenditele

Sideaine

Polüuretaan-akrüüldispersioon

Pakendi maht

350 ml, 700 ml, 2,4l, 9,6l

Värvitoonid

Standardvärvitoon: valge
Toonitav ColorExpress süsteemis (Capamix) ka 3D-kollektsiooni paljudesse spetsiaalvärvitoonidesse, samuti teiste kollektsioonide paljudesse värvitoonidesse.
Kasutades Capacryl PU- Satini võib tumedate ja intensiivsete värvitoonide puhul esineda ajutist pigmendikadu- sisetöödel on vajalik transparentne viimistluskiht tootega Capadur Parkett- und SiegelLack.

Läikeaste

Capacryl PU-Gloss: läikiv.

Capacryl PU-Satin: siidjasmatt.

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadidel. Kinnises originaalpakendis säilib vähemalt 12 kuni 24 kuud.

Sobivad aluspinnad

Krunditud mõõtuhoidvad puitehitusdetailid. Krunditud metall ja kõva PVC. Aluspind peab olema kandev, puhas,  kuiv ja vaba nakkumist takistavatest osadest. Puidu keskmine niiskussisaldus ei tohi mõõtuhoidvatel puitehitusdetailidel ületada 13%.

Aluspinna ettevalmistamine

- Puitehitusdetailid
Puidu pealispind lihvida pikikiudu, puhastada põhjalikult ja eemaldada puidust eralduvad ained nagu nt vaik ja vaigutilgad. Teravad servad siluda (vt ka BFS- infolehte nr 18).

- Raud, teras
Raud ja teras töödelda vastavaks normitud puhtusastmele SA 2 ½ (metallteradega töötlemine) või ST 3 (masintöötlus) DIN EN ISO 12 944-4 järgi.

- Tsink, kõva PVC
Pesta ammoniaakveega lihvimisklotsi kasutades BFS nr 5 ja 22 järgi.

- Alumiinium, vask:
Puhastada nitrolahustiga või fosforhappega lihvimisklotsi kasutades BFS nr 6 järgi.

-Vanad värvikihid
Vanad värvikihid lihvida ja/või töödelda leelisega. Mittekandvad vanad värvikihid eemaldada.

Pealekandmise meetod

Capacryl PU-Glossi/PU-Satini võib peale kanda pintsli, värvirulli- või pritsiga. Enne kasutamist hästi läbi segada ja vahekihi värvimiseks lahjendada vajaduse korral max 5- 15 % veega. Pintsliga pealekandmiseks kasutada polüester- ja looduslike harjastega akrüüllaki pintslit (nt Orelmix). Rulliga pealekandmiseks kasutada lühikesekarvalist polüamiidrulli ning hiljem viimistleda peenepoorilise vahtmaterjalist rulli või pintsliga.

Juhised pritsiga pealekandmiseks
 Ø-düüsPritsimis-rõhkÕhurõhkLahjendamine
Airless0,011 - 0,015 tolli200 bar---max 5 %
Airmix/Aircoat0,011 - 0,015 tolli120 bar2,5 barmax 5 %
Madalsurve1,8 – 2,2 mm---ca 0,5 barmax 15 %
Kõrgsurve2,0 - 2,5 mm---2- 3 barmax 15 %

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKasutamineAluspinna ettevalmistusImmutamineKruntVahekihtLõppviimistlus
Puit, puitmaterjalidseeslihvida/
puhastada
__Capacryl
Holz-IsoGrund ¹)
Capacryl
PU-Vorlack 2)
Capacryl
PU-Gloss/
PU-Satin 3)
Mõõtuhoidvad puitehitusdetailidväljasBFS nr 18Capacryl
Holzschutz-Grund
Capacryl
Holz-Isogrund ¹)
Raud, terasseeseemaldada rooste/
puhastada
__Capalac AllGrund
väljaseemaldada rooste/
puhastada
__2 x Capalac AllGrund
Tsinksees/väljasBFS nr 5__Capacryl Haftprimer
Alumiinium/
vask
sees/väljasBFS nr 6__Capacryl Haftprimer
Kõva PVCsees/väljasBFS nr 22__Capacryl Haftprimer
Kandvad vanad värvikihidsees/väljaslihvida/
töödelda leelisega
Kahjustatud kohtade eeltöötlus ja kruntimine teostada vastavalt konkreetsetele aluspindadele
Vastavalt BFS-infolehele nr 18 vajavad mõõtuhoidvad puitehitusdetailid kahekordset vaheviimistlust.
¹)Veeslahustuvaid ja värviandvaid koostisaineid sisaldavate puitdetailide kruntimiseks kasutada alati Capacryl Holz-Isogrundi, oksakohad katta 2 x.
2)Vaheviimistlus teha lõppviimistlusega samas värvitoonis. Väiksema kattevõimega punaste, kollaste ja oranžide värvitoonide puhul toonitakse ColorExpressi süsteemis automaatselt selline värvitoon, mis võimaldab lõppviimistlusel paremat katvust. See värvitoon erineb valitud värvitoonist lõppviimistluse kattevõime huvides.
3)Väiksema kattevõimega (nt punased, kollased, oranžid) värvitoonide korral on kohustuslik täiendav kattekiht.

Kulu

Ca 100-120 ml/m2/ühekordsel pealekandmisel.

Kulunormid on ligikaudsed väärtused, mis võivad olenevalt aluspinnast ja selle omadustest varieeruda. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuurid
Materjali, õhu ja aluspinnatemperatuur min 8°C.

Kuivamine/kuivamisaeg

Tingimused: 20 ºC ja 65 % suhteline õhuniiskustolmukuivülevärvitavtäielikult kuivanud
tundides1 - 210 - 1248

Madalamate temperatuuride ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatult. Pealekandmisel pihustusmeetodil kanda kombifiltrit A2/P2. Lihvimise ajal kanda tolmufiltrit P2. Vahendi kasutamisel ja pärast seda hoolitseda piisava ventilatsiooni eest. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse või maapinnale.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelaid materjalijääke käidelda nagu vesialuseliste värvide jääke, kuivanud materjalijääke nagu kõvastunud värve või olmejäätmeid.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat.A/d): 130 g/l (2010). See toode sisaldab max 110 g/l LOÜ-d

Värvide ja lakkide tootekood

M-LW 01

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Borhertsi mõis, Riia

Aspāzijas bulvāris 7, Riia

Läti Rahvuslik Kunstimuuseum

Caparoli esindus Pärnus

Korterelamu Kuldne Kodu