caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/110206/039808_RepairFK_Kiefer_Gebinde.png

Capadur Repair FK

Elastne ja ülevärvitav parandusmass puit- ja alumiiniumakendele.

Kasutusala

Elastne tihend klaasi kinnitamiseks puit ja alumiiniumakendele.

Omadused

Lahustivaba

Püsivalt elastne

Niiskuse- ja UV kindel

Ülevärvitav

Sideaine

Polüsiloksaan

Pakendi maht

300 ml

Värvitoonid

Vanavalge, beež (mänd), pähklipuu

Säilitamine

Hoida jahedas. Kinnises orginaaltuubis säilib 12 kuud.

Tihedus

ca 1,2 g/cm³

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Klaas, krunditud puit ja krunditud teras (aknad).

Puiduniiskus ei tohi ületada 15 %.

Aluspinna ettevalmistamine

Vanad parandussegud täielikult eemaldada. Klaaspinnad põhjalikult puhastada.
Puidupind lihvida, puhastada ja sobiva immutuse ja krundiga eeltöödelda. 
Teraspindadelt eemaldada rooste, puhastada ja kruntida kaks korda tootega Capalac AllGrund. 

Pealekandmise meetod

Capadur Repair FK parandussegu mullivabalt vuugile kanda ja tugevalt kinni suruda. Sirgjoonelise serva tegemisel kasutada spetsiaalset teipi. Teip eemaldada koheselt pärast parandusmassi peale kandmist. Mitte kasutada silumisvahendeid (nt seebivett)!

Kattekihtide ülesehitus

Capadur Repair FK võib pärast täielikku kuivamist kruntida Capalac Allgrund või Capacryl Haftprimeriga ja järgnevalt värvida.

Võimalikud viimistlussüsteemid:

Lahusti baasil
Krunt: Capalac AllGrund. 
Viimistlus: Capalac Venti või Capalac BaseTop.

Vesialuseline
Krunt: Capacyl Haftprimer.
Viimistlus: Capacryl PU-Satin/Gloss või Capalac Aqua PU-Alkyd Satin/Gloss

Tähelepanu: Et vältida nakkumisprobleeme, tuleb aknaraamid täies ulatuses kruntida.

Capadur Repair FK lasuuridega viimistlemiseks ei sobi! Eelnevalt lasuuritud akende puhul kanda Capadur Repair FK pinnale alles viimistluskihti ja mitte üle värvida (värvitoon pähklipuu).

Kulu

Kolmnurkvuugi puhul, mille sügavus ja kõrgus on 10 mm, on kulu ca 50 ml/m.

Töötlemistingimused

Minimaalselt +5 °C , maksimaalselt +35 °C õhu-, materjali- ja aluspinna temperatuur. Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 85%.

Kuivamine/kuivamisaeg

Läbinisti kuivanud ca 3 mm/24 tunni jooksul.

Ülevärvitav mitte varem kui 24 tunni möödudes. Sõltub pealekantud kihi paksusest

(Kuivamisajad on toodud +20 °C õhutemperatuuri ja 60 % suhtelise õhuniiskuse juures) 

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada tootega Disboxid 419 Verdünner

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISEL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISEL: mõne minuti jooksul loputada voolava vee all. Vajadusel eemaldada kontaktläätsed ja edasi loputada.
Täpsemad juhised vt ohutuskaardilt.  

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse viia ainult täielikult tühjendatud anumad. Tootejäägid: põhimass kivistuda lasta ja utiliseerida nagu värvijäätmed.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise
tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge
meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades
konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee