caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/187818/056504_Capadur_DecorLasur_2_5L.png

Capadur DecorLasur

Keskkonnasõbralik, veega vedeldatav ja polüretaan puidulasuur välis- ja sisetöödeks

Kasutusala

Mõõtuhoidvate puitehitusdetailide nagu aknad, uksed; piiratud mõõduhoidvusega puitehitusdetailide nagu nuut ja punnvooderdused, aknapiirded, väravad jne ja mitte mõõtuhoidva puitehitusdetailide, nagu voodrilauad, aiad, sindlid, rõdurinnatised, salongid jne värvimiseks ja kaitsmiseks sise- ja välistöödel.
Enne plaadikujuliste puitmaterjalide nagu nt massiivpuidust plaadid, kihiline vineer, puitlaast- ja puitkiudplaadid katmist jälgida BFS-infolehe nr. 18 lõik 2.2.3 jj juhiseid.

Capadur DecorLasurile kasutamiseks välisviimistluses võib lisada toodet Caparol-Fungizid, mille abil saab pind ajutiselt kaitstud seente ja vetikate eest.
Olenevalt bioloogilisest koormusest tuleb saastest eriti ohustatud puitehitusdetailide, nt lamekatuste räästaste, samuti plaatidena müüdavate puitmaterjalide (nt merimännist plaatide), OSB korral arvestada seente ja vetikate taastekkimisega ka enne tavapärase garantiitähtaja möödumist.
Caparol DecorLasur koos tootega Caparol-Fungizid ei sobi siseruumidesse ja kasutamiseks laste mänguasjadel.

Omadused

  • Veega vedeldatav
  • Keskkonnasõbralik
  • Ei moodusta kilet
  • Kõrge elastsusega
  • Kõrge difusioonivõimega
  • Sobib laste mänguasjade värvimiseks, vastavalt standardile EVS EN 71-3

Sideaine

Polüretaan-akrüüldispersioon

Pakend/ pakendi suurus

  • Standardvärvitoonid
750 ml: mänd, hele tamm, kreeka pähkel, pähklipuu, palisander, pöök, mahagon, eebenipuu, värvitu
2,5 ml: kõik standardtoonid
5l: valge, värvitu
375ml: värvitu

Värvitoonid

Värvitu, mänd, eebenipuu, hele tamm, mahagon, pähklipuu, palisander, pöök, kreeka pähkel, valge.
ColorExpress (Capamix) masinatega toonitav 89 värvitooni (3D värvikaart). Samuti toonitav paljude teiste värvikaartide järgi.

Tähelepanu!
Mõned värvitoonid on kasutatavad ainult välistöödel.
Info antud toonide on saadaval ColorExpress toonimissüsteemis. Capadur DecorLasuri värvitut baasi võib kasutada välistöödel ainult kruntkihina, kui pinnale kantakse toonitud lasuur või viimistluskihina, kui eelnevaks kihiks on tumeda tooniga lasuur, kuna vastasel juhul ei saavutata piisavat UV- kaitset. Ilmastikuoludele avatud pindu värvitu baasiga mitte viimistleda.

Läikeaste

Siidjasläikiv. Läikeaste võib olenevalt puitpealispinnast varieeruda.

Säilitamine

Originaalpakendis säilib vähemalt 1 aasta.

Tihedus

ca 1,05 g/ cm³

Tahkete osakeste sisaldus

ca 35 %

Sobivad aluspinnad

Mõõtuhoidvad, piiratud mõõduhoidvusega ja mittemõõtuhoidvad puitpinnad.
Aluspind peab olema puhas, pinnal ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid.
Puiduniiskus ei tohi ületada mõõtuhoidva puitpinna puhul12% ja piiratud ning mittemõõtuhoidva puitpinna puhul15%.
Jälgida konstruktiivseid puidukaitse põhimõtteid. Need on eelduseks puidukaitse pikaealisusele. Valge lasuuri puhul võib ebasoodsate tingimuste ja puidu koostisosade tõttu ilmneda kollasust.

Aluspinna ettevalmistamine

Uued puitdetailid
Siledad puitpealispinnad lihvida piki kiudu, puhastada, eemaldada põhjalikult puidust immitsevad ained, nagu nt vaik. Välistöödel impregneerida puidukaitsevahendiga Capacryl Holzschutz-Grund.

Vana töötlemata puit
Hallinenud, ilmastikust mõjutatud puitpinnad lihvitakse kahjustamata kandevõimelise puiduni ja puhastatakse. Välistöödel impregneeritakse puidukaitsevahendiga Capacryl Holzschutz-Grund.

Viimistlusmaterjalidega kaetud puit
Mittekandvad vanad kihid kuni puhta puiduni täielikult eemaldada. Välistöödel kruntida Capacryl-Holzschutzgrundiga. Kinnised vanad kihid üle lihvida, puhastada ja kontrollida Capadur DecorLasuriga sobivust.

Seente ja hallitusega kahjustatud pinnad välisviimistluses (ennetev kaitse)
Aluspinna ettevalmistus nagu eelnevatel juhtudel. Capadur DecorLasur 6 mahuprotsendi Caparol-Fungizidiga põhjalikult segada. Palume jälgida Caparol Fungizidi tehnilist informatsiooni. Seente ja hallitusega kahjustunud puitpinnad välisviimistluses:  kahjustunud pind korralikult puhtaks pesta. Pealispinnad järeltöödelda tootega Capatox. Aluspinna ettevalmistus nagu eelnevatel juhtudel. Capadur DecorLasur 6 mahuprotsendi Caparol-Fungizidiga põhjalikult segada. Palume jälgida Caparol Fungitsidi ja Capatoxi tehnilisi informatsioone.

Pealekandmise meetod

Juhend pihustamiseks:

PritsimisrõhkÕhurõhkLahjendamineØ Düüs
Airless160-180 bar0,23-0,28mm=0,009-0,11 tolli
Airmix/aircoat60-90 bar1– 2,5 bar max 5%0,23-0,28mm=0,009-0,11 tolli
Finecoat10- 25%1,3-1,8 mm (3-4)
Kõrgsurve anum/püstol2– 4 bar10- 25%1,5 mm

Kattekihtide ülesehitus

Töötlemine
Lasuuri enne kasutust segada. Peale kanda pintsli või pihustiga. Pihustamisel lahjendada veega. Capadur DecorLasuri koos Caparol-Fungizidi mitte pihustada!

Kattekihtide pealekandmine

VäljasSees
Mõõtuhoidvad ja piiratud ning
mittemõõduhoidvad puitehitusdetailid
KruntkihtCapacryl Holzschutz-GrundCapadur DecorLasur
Vahekiht2x Capadur DecorLasurreeglina pole vajalik
LõppkihtCapadur DecorLasurCapadur DecorLasur

Optimaalseks UV-kaitseks tuleks vähemalt 3 x lasuurida (toonitud toodet).

Kulu

Pintsliga siledal puitpealispinnal umbes
80-100 ml/m2

Pintsliga hööveldamata puitpealispinnal
200-250 ml/m2

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud värvi pealekandmise temperatuur:
Vähemalt + 8 ºC (materjal, aluspind ja ümbritsev õhk)

Kuivamine/kuivamisaeg

Temperatuuril + 20 ºC ja suhtelise õhuniiskuse 65% juures tolmukuiv 20-30 min pärast, nakkekindel 2-3 h pärast, läbikuivanud ja ülevärvitav 6-8 h pärast.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida pihustussudu sissehingamist. Töö ajal ja pärast seda hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega. Töövahendid puhastada koheselt pärast kasutamist vee ja seebiga. Mitte valada kanalisatsioooni, veekogudesse ega pinnasesse. Täpsemad juhised: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad anumad. Vedelaid jääke käsitleda sarnaselt vesialuselistele värvidele, kuivanud materjalijääke sarnaselt kuivanud värvidele või majapidamisjäätmetele. 

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat.A/e): 130 g/l (2010). See toode sisaldab max 30 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-KH01

Koostis

Koostisained vastavalt VdL-RL01-le
Polüretaan/polüakrülaatvaik, värvilised pigmendid, vesi, glükoolid, esteralkohol, lisandid, konservandid.

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui tegemist on aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohalike esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.