caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/186855/056300_F7-LangzeitLasur_2_5L.png

Capadur F7-LangzeitLasur

Keskmise kihipaksusega väga hea ilmastikukindlusega ja UV kiirguse eest kaitsev puidulasuur välis- ja sisetöödeks. Ei sisalda aromaatseid ühendeid.

Kasutusala

Mõõtuhoidvate puitehitusdetailide, nagu aknad ja uksed, osalise mõõduhoidvusega puitehitusdetailide, nagu sulundlaudisega vooderdised, aknaluugid, väravad, sõrestikud jne värvimiseks ning kaitseks UV-kiirguse eest sise- ja välistöödel.

Enne plaadikujuliste puitmaterjalide nagu nt massiivpuidust plaadid, kihiline vineer, puitlaast- ja puitkiudplaadid katmist jälgida BFS-infolehe nr. 18 lõik 2.2.3 juhiseid.

Omadused

 • Biotsiididevaba
 • Aromaatsete ühenditeta lahustid
 • Väga hea UV-kaitse tänu läbipaistvatele raudoksiidipigmentidele
 • Täiendav UV-kaitse tänu UV-kaitsefiltrile
 • Pikaajaline niiskuskaitse
 • Väga hea difusioonivõime
 • Mittetilkuv, värvimiseks sobiv viskoossus
 • Tänu pikale pealekandmisajale ühtlane ja jätkukohtadeta värvikiht ka suurte pindade katmisel

Sideaine

Vähese aromaatsete ühendite sisaldusega alküüdvaik.

Pakendi maht

 • Standardtoonid
375 ml: värvitu, mänd, hele tamm, pähklipuu
750 ml: ml mänd, hele tamm, kreeka pähkel, pähklipuu, palisander, tiikpuu, mahagon, eebenipuu
1 l: värvitu
2,5 l: kõik standard värvitoonid
5 l: värvitu, mänd, hele tamm, pähklipuu, kreeka pähkel
 • Eritoonid
1 l, 2,5 l, 5 l Capalax mix

Värvitoonid

 • Standardtoonid:

Värvitu, mänd, hele tamm, kreeka pähkel, pähklipuu, palisander, tiikpuu, mahagon, eebenipuu.

Kõik värvitoonid on omavahel igas vahekorras segatavad.
Toonitav  ColorExpressi masinates ka 3D värvikaardi 89 eritoonis ning samuti paljude teiste värvikaartide järgi.

Tähelepanu!

Mõned värvitoonid on ainult teatud tingimustel välistöödel kasutatavad. Sellekohast informatsiooni saab ColorExpressi toonimiskeskustest. Värvitut Capadur F7-LangzeitLasuri võib välistöödel kasutada ainult krundina värvilise lasuuri all või kattekihina tumedate lasuuride peal, vastasel korral ei ole tagatud piisav kaitse UV-kiirguse eest. Välispindadel, mis on otseste ilmastikumõjude käes, värvitut lasuuri mitte kasutada.

Läikeaste

Siidjasmatt. Läikeaste võib olenevalt puidu pealispinnast varieeruda. 

Säilitamine

Jahedas, anumaid hoida tihedalt suletuna.

Tihedus

ca 0,95 g/ cm³

Tahkete osakeste sisaldus

ca 60 massiprotsenti

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++
(–) ei sobi / (○) sobivad teatud juhutudel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Mõõtu hoidvad ja piiratud mõõduhoidvusega puitpinnad. Aluspind peab olema puhas ja kandev ning sellel ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid.
Puiduniiskus ei tohi ületada mõõtuhoidvate puitpindade puhul keskmiselt 13% ja piiratud mõõduhoidvusega puitpindade puhul keskmiselt 15%. Järgida konstruktiivseid puidukaitse põhimõtteid. Need on eelduseks puidukaitse pikaealisusele. 

Aluspinna ettevalmistamine

Uued puitehitusdetailid
Puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja puidust eralduvad substantsid, nagu vaik jms, eemaldada. Välispinnad eelnevalt impregneerida tootega Capalac Holz-Imprägniergrund.

Vana, töötlemata puit
Halliks tõmbunud, kahjustunud puidu pealispind lihvida maha kuni terve puidusüüni ja põhjalikult puhastada. Välispinnad eelnevalt impregneerida tootega Capalac Holz-Imprägniergrund.

Viimistletud puit
Mittekandvad vanad kihid eemaldada kuni kandva puidupinnani. Välispinnad eelnevalt impregneerida tootega Capalac Holz-Imprägniergrund. Kandvad vanad kihid üle lihvida ja puhastada ning kontrollida sobivust tootega Capadur F7-LangzeitLasur.

Pealekandmise meetod

Capadur F7-LangzeitLasur kanda pinnale pintsliga lahjendamata kujul. 

Kattekihtide ülesehitus

VäljasVäljasSees
Mahtu hoidvad puitehitusdetailidPiiratud mahuhoidvusega puitehitusdetailid
KruntCapalac Holz-ImprägnierungCapalac Holz-ImprägnierungCapadur F7-LangzeitLasur
Vaheviimistlus1 x Capadur LasurGel 12 x Capadur LasurGelReeglina ei ole vajalik
Pealispind2 x Capadur F7-LangzeitLasurCapadur F7-LangzeitLasurCapadur F7-LangzeitLasur

1)

Optimaalseks kaitseks UV-kiirguse eest tuleb teostada vaheviimistluskiht 2 korda. Tumedate värvitoonide korral (pähklipuu  ja tumedam) piisab ühest vaheviimistluse kihist. Värvitu toode ei oma kaitset UV-kiirguse eest ja on ennekõike toonimise baasmaterjaliks või sisepindade viimistlemiseks.


Puitehitusdetailide aaderdamistehnika välispindadel
Laigulistele puitpindadele ja pindadele, mida ei saa enam lasuurida
Toores puit impregneerida tooteha Capalac Holz-Imprägniergrund

1-2 x Capadur UniversalLasur standard värvitoonina Renovierfarbton toonis
Alternatiivina:
1-2 x Capalac Renovierweiss ColorExpressis toonituna Renovierfarbton tooni

1-2 x Capadur F7-LangzeitLasur

Kulu

ca 80-100 ml/ m2 pintsliga peale kandes

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Vedelik ja aur on süttivad. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal kuumusest/sädemetest/lahtisest tulest/kuumadest pealispindadest– mitte suitsetada! Vältida auru ja aerosooli sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale, silma ja riietele. Käidelda vabas õhus või ainult hästi ventileeritavates ruumides. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. ALLANEELAMISE KORRAL– loputada suud veega, MITTE esile kutsuda oksendamist. Hoida anumat tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas. Sisaldab bis(1,2,2,6,6-pentametüül-piperidinool)sebatsaati, 2-butanoonoksiimi– võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu tahked värvid või olmeprügi.
Täpsemad juhised vt ohutuskaardilt.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

on (Kat.A/e): max 400 g/l (2010). See toode sisaldab max 400 g/l LOÜ.

Värvide ja lakkide tootekood

M-KH02F

Koostis

Alküüdvaik, värvilised pigmendid, alifaadid, silikaadid, lisandid.  

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Informatsioon