caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/187821/056507_ZaunLasur_2_5L.png

Capadur Zaunlasur

Avatud pooridega mittetilkuv õhukesekihiline lasuur mitte mõõtuhoidvatele puitehitusdetailidele väljas.
 • Kasutusala

  Mitte mõõtuhoidvate puitehitusdetailide kaitseks ja viimistlemiseks. Sobib aia, lehtla, voodrilaudade, lillekastide viimistlemiseks. 

  Enne täispuitplaatide, puitplastplaadi ja puidkiudplaadi viimistlemist järgida BFS infolehte nr 18, punkt 2.2.3. Ei sobi kasutamiseks sisepindadel.

  Ei sobi vee all, maapinnaga ühenduses ega staatilise koormuse all olevatele puitdetailidele.

  Omadused

  • Ei moodusta pinnale kilekihti
  • Niiskust reguleeriv
  • Avatud pooridega
  • Vesialuseline
  • Ei tilgu
  • Lihtne ja mugav töödelda
  • UV- kaitse
  • Lihtne renoveerida
  • Sisaldab looduslikke õlisid ja vahasid

  Sideaine

  Akrülaatdispersioon

  Pakendi maht

  2,5 L, 5 L

  Värvitoonid

  • Kiefer hell (hele mänd)
  • Eiche hell (hele tamm)
  • Palisander
  • Wenge
  • Nussbaum (pähklipuu)

  Läikeaste

  Siidjasmatt

  Säilitamine

  Hoida jahedas, vähemalt +8 °C juures, tihedalt suletud anumas.

  Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

  sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
  ++
  (–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

  Sobivad aluspinnad

  Imavad mitte mõõtuhoidvad puitehitusdetailid. 

  Aluspind peab olema puhas, kandev ja vaba nakkumist takistavatest osakestest. Puiduniiskus ei tohi ületada 15%. Järgida üldiseid puidukaitse põhimõtteid, mis tagavad viimistletud puidu pikaaegse kaitse.

  Aluspinna ettevalmistamine

  Uued puitehitusdetailid 

  Puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja puidust eraldunud substantsid, nagu vaik jms, eemaldada. 

  Vana, töötlemata puit

  Halliks tõmbunud, kahjustatud puidu pealispind lihvida maha kuni terve puidu süüni ja põhjalikult puhastada. 

  Viimistletud puit

  Vana värv, nagu lakk ja paksukihiline lasuur eemaldada kuni imava pinnani, õhukese kihilised lasuurid lihvida, puhastada ja proovida sobivust Capadur Zaunlasuriga.

  Pealekandmise meetod

  Capadur Zaunlasur kanda pinnale pintsliga ja lahjendamata kujul.

  Töötlemine
  Enne kasutamist korralikult läbi segada. 
  ALUSPINDIMMUTUSVAHEVIIMISTLUSLÕPPVIIMISTLUS
  mitte mõõtuhoidvad
  puitehitusdetailid
  Capacryl Holzschutzgrund1-2 x Capadur ZaunlasurCapadur Zaunlasur

  Kulu

  Pintsliga siledal puitpealispinnal 

  ca 50 – 80 ml / m2 / kihi kohta olenevalt aluspinna imavusest.

  Pintsliga hööveldamata puitpealispinnal

  ca 100 – 200 ml / m2 / kihi kohta olenevalt aluspinna imavusest.

  Kulunormid võivad sõltuvalt aluspinna olemusest muutuda. Täpne kulunorm teha kindlaks proovikatmise teel. 

  Töötlemistingimused

  Minimaalne lubatud värvi pealekandmise temperatuur:
  + 8 °C – materjal, aluspind ja ümbritsev õhk.

  Kuivamine/kuivamisaeg

  20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pind kuiv ja ülevärvitav ca 1-3 tunni pärast. Aluspinna imavus võib muuta kuivamisaega ja läikeastet.

  Puidus sisaldavate ainete tõttu vajavad mõningad puiduliigid (nt tamm) pikemat kuivamisaega.

  Tööriistade puhastamine

  Tööriistad puhastada kohe pärast töid või tööseisakute ajal vee ja seebiga.

  Tähelepanu!

  Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pihustussudu mitte sisse hingata. Kasutada kombifiltrit A2/P2. Lihvimistööde ajal kasutada tolmufiltrit P2. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Tööde ajal on keelatud söömine, joomine ja suitsetamine. Silma või nahale sattumisel pesta koheselt veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ega maapinnale. 
  Täpsemad andmed: Vt ohutuskaardilt.

  Jäätmekäitlus

  Jäätmekäitlusesse anda üksnes täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu tahked värvid või olmeprügi.

  Värvide ja lakkide tootekood

  M-KH01

  Koostis

  polüakrülaatvaik, vesi, lisandid, konservandid (metüül-/ bensisotiasolinoon).

  SIA DAW Baltica Eesti filiaal

  Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
  75312 Harjumaa
  Tel (+372) 600 0690
  Fax (+372) 600 0691
  e-mail info@daw.ee
  www.caparol.ee

  Tehniline informatsioon

  Informatsioon