caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/187819/056505_Capadur_Holz_Oel_2_5L.png

Capadur Holz-Öl

Sügavale puitu imenduv toonitud Premium klassi puiduõli välistöödeks.

 • Kasutusala

  Mitte mõõtuhoidvate puitehitusdetailide, nagu puitterrassid/rõdurinnatised, samuti aiad, lehtlad, laudised, ronitaimede toed ja aiamööbel värvimiseks ja kaitsmiseks.
  Enne plaadikujuliste puitmaterjalide nagu nt massiivpuidust plaadid, kihiline vineer, puitlaast- ja puitkiudplaadid katmist jälgida BFS-infolehe nr. 18 lõik 2.2.3 jj juhiseid. Mitte kasutada puitdetailidel, mis asuvad vees, on otseses kontaktis maapinnasega või staatilise koormuse all.

  Omadused

  • Vett tõrjuv
  • Niiskust reguleeriv
  • Avatud pooridega
  • Käepärase, kerge töödeldavusega
  • Kõrge UV- kaitsega

  Sideaine

  Linaõli ja akrüülvaik-hübriid sideaine

  Pakendi maht

  2,5 l

  Värvitoonid

  • Teak
  • Bangkirai
  • Douglasie

  Läikeaste

  Siidjasmatt

  Säilitamine

  Jahedas, temperatuuril vähemalt + 5 °C. Hoida anumaid tihedalt suletuna.

  Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

  sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
  ---++
  (–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

  Sobivad aluspinnad

  Imavad piiratud mõõduhoidvusega ja mitte mõõtuhoidvad puitpinnad eelistatult Bangkirai (indoneesia puit), Douglasie (Kanada) ja tiikpuu. Veel sobivad robiinia ja seeder. Aluspind peab olema puhas, kandev, sellel ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Puiduniiskus ei tohi ületada mitte mõõtuhoidvate puitpindade (lehtpuidu puhul 12%, okaspuidu puhul 15%). Järgida konstruktiivseid puidukaitse põhimõtteid. Need on eelduseks puidukaitse pikaealisusele (vt ka BFS infolehte nr 18).

  Aluspinna ettevalmistamine

  Uued puitehitusdetailid
  Puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja puidust eralduvad substantsid, nagu vaik jms, eemaldada.

  Vana, töötlemata puit
  Halliks tõmbunud, kahjustunud puidu pealispind lihvida maha kuni terve puidusüüni ja põhjalikult puhastada. 

  Viimistletud puit
  Mittekandvad vanad kihid eemaldada kuni kandva puidupinnani. Kandvad vanad kihid üle lihvida ja puhastada ja testida sobivust Capadur Holz-Öl’ga. Palume arvestada paaripäevase kuivamisajaga.

  Juhised
  Enne puhastatud pindade viimistlemist veenduge, et puit oleks täielikult kuivanud (max  lubatud  puiduniiskus on 12%).

  Pealekandmise meetod

  Capadur Holz-Öl kanda pinnale pintsliga ühtlaselt ja lahjendamata kujul. Ülejäägid eemaldada ebemevaba lapiga. Vältimaks üleminekuid töödelda suuremad pinnad märg-märjale meetodil kiirelt ühes töökäigus.
  Capadur Holz-Öl enne töötlemist ja tööde ajal segada.

  Kattekihtide ülesehitus

  AluspindImpregneerimineVahekihtLõppviimistlus
  Piiratud mõõduhoidvusega ja mitte mõõtu hoidvad puit- ehitusdetailidCapacryl Holzschutz Imprägniergrund 1)1-2 x Capadur Holz-ÖlCapadur Holz-Öl

  1) Ainult välistöödel

  Kulu

  ca 120-160 ml/ m2/ ühe tööetapi kohta. Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades, mis võivad sõltuvalt aluspinnast ja selle omadustest  kõikuda. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

  Töötlemistingimused

  Õhu ja aluspinna temperatuur peab olema  vähemalt + 5 °C.

  Kuivamine/kuivamisaeg

  + 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juurestolmukuivülevärvitavvihmakindel
  Tunnid2-34-524

  Puidu imavusvõime mõjutab kuivamist ja pinna läiget. Puidu eripärad võivad kuivamisaegu pikendada.  Koormatav vähemalt 6-8 päeva pärast.

  Tööriistade puhastamine

  Pärast kasutamist puhastada töövahendid kohe tärpentiniga.

  Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

  Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kaitsta kuumuse/sädemete/lahtise tule/kuumade pealispindade eest. Mitte suitsetada. Vältida gaasi/suitsu/udu/auru/aerosooli sissehingamist. Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Takistada toote sattumine keskkonda Ebapiisava õhutuse korral kanda hingamisteede kaitset. Kasutada ainult värskes õhus või hästi ventileeritavates ruumides. ALLANEELAMISEL loputada suud veega. MITTE esile kutsuda oksendamist. Anumat hoida tihedalt suletuna hästi ventileeritavas ruumis. Täpsemad juhised vt ohutuskaardilt. 

  Jäätmekäitlus

  Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide ja lakkide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutuspraht või olmeprügi.

  ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

  on (Kat.A/f): max 700 g/l (2010). See toode sisaldab max 510g/l LOÜ-d.

   

  Värvide ja lakkide tootekood

  M-KH02

  Koostis

  Linaõli, alküüdvaik, pigmendid, alifaadid, lisandid.

  SIA DAW Baltica Eesti filiaal

  Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
  75312 Harjumaa
  Tel (+372) 600 0690
  Fax (+372) 600 0691
  e-mail info@daw.ee
  www.caparol.ee