caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/185055/055809_CAPALAC_Heizkoerperlack_2,5L.png

Capalac Heizkörperlack

Läikiv alküüdvaiklakk radiaatoritele, ei sisalda aromaatseid ühendeid ega koobaltit.

Kasutusala

Vahe- ja lõppviimistluseks krunditud radiaatorite ja kuumavee küttesüsteemide torustikule sisetöödel. Materjalile omaste alküüdvaigu lõhna tõttu soovitame sisetöödel kasutada toodet Capacryl Heizkörper-Lack.

Omadused

  • Väheste aromaatsete ainetega 
  • Ei sisalda koobaltit
  • Väga lihtne töödelda
  • Kuivab kiiresti
  • Väga hästi kattev, katab hästi nurgad
  • Talub kuumust kuni 180 °C
  • Ei muutu kollaseks kuumaveetorude küttesüsteemides kuumusel < 60 °C
  • Väga hea valguvusega
  • Väga suur löögikindlus
  • Vastupidav puhastusvahenditele ning lühiajaliselt vastupidav nõrkadele hapetele ja leelistele

Sideaine

Väheste aromaatsete ühenditega alküüdvaik

Pakendi maht

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Värvitoonid

Valge.
Juhised: heledate ja valgete värvitoonide puhul võivad UV- kiired, soojus ja keemiline toime, nagu näiteks puhastusvahendite ammoniaagiaurud, liimid, värvid või hermeetikud põhjustada pealispinna kollasust. See kollasus on põhjustatud materjali omapärast!

Läikeaste

Läikiv

Säilitamine

Hoida jahedas, pakend tihedalt suletud.

Tihedus

ca 1,2 g/cm3

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
+++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Krunditud radiaatorid ja kuumavee küttesüsteemide torustik.

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspinnad lihvida ja puhastada.

Pealekandmise meetod

Juhised pihustamiseks
Düüs ØRõhkLahjendamineMaterjali soojendamine
Kõrgsurve1,5–2,0 mm2–4 bar5–10 mahu%
Airless0,009–0,011''180–200 bar
Aircoat-TempSpray0,009–0,011''180–200 bar35 °C
Töötlemine
Enne kasutamist läbi segada. Vajadusel lahjendada AF-Verdünner (aromaatidevaba) või Kunstharz-Verdünneriga. Capalac Heizkörperlack kanda pinnale pintsli, rulli või pihustiga.

Kattekihtide ülesehitus

KruntVaheviimistlusLõppviimistlus
Viimistlemata radiaatoridCapalac AllGrund
(kuni 100 °C)
Capalac
Heizkörperlack
Capalac
Heizkörperlack
Tehases krunditud/lakitud radiaatoridDisbon 481
EP-Uniprimer

(kuni 100 °C)

Kulu

PintselRullPihustusseadmed
KõrgsurveAirless/Aircoat
Kulu ml/m280–11070–9090100

Kulunormid on ligikaudsed väärtused, mis võivad olenevalt aluspinnast ja selle omadustest varieeruda. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Materiali-, õhu- ja aluspinnatemperatuur:
vähemalt + 5 °C

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korraltolmukuivpuutekuivületöödeldavülepihustatav
tundi3ca. 122020

Madalamate temperatuuride ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Tööriistade puhastamine

Pärast kasutamist testbensiini või tärpentinilahusega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Tuleohtlik vedelik ja aur. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal süttimisallikast- mitte suitsetada! Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Kasutada ainult õues või hästi ventileeritavates ruumides. Vältida sattumist keskkonda. ALLANEELAMISEL: loputada suud. MITTE esile kutsuda oksendamist. Sisaldab butanoonoksiimi. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. 

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad anumad, materjalijääkidega purgid viia vanade värvide kogumispunkti.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

on (Kat. A/i): 500 g/l (2010). See toode sisaldab max 500 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-LL01

Koostis

Alküüdvaik, süsivesinikud, titaandioksiid, silikaadid, kuivamist kiirendavad ained (koobaltivaba), lisandid, kile moodustumist takistav aine 2- butanoonoksiim.

Täpsemad andmed

Vt toote ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon