caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/185049/055803_CAPALAC_Seidenmatt-Buntlack_2,5L.png

Capalac Seidenmatt-Buntlack

Siidjasmatt, aromaatidevaba alküüdvaikvärv nii sise- kui välispindadele

Kasutusala

Kõrgkvaliteetne, siidjasmatt viimistlusmaterjal puidule, krunditud metallile ja kõvale PVC-le välis- ja sisetöödel, samuti sobib hästi soojavee-küttekehade katmiseks, välja arvatud valged toonid.
Materjalile omaste alküüdvaigu lõhna tõttu soovitame sisetöödel kasutada toodet Capacryl PU-Satin/Gloss.

Omadused

 • Aromaatidevabad lahustid
 • Väga hea värvi- ja läikekindlus
 • Pikk töötlemisaeg
 • Väga vastupidav
 • Väga hea katvusega, katab väga hästi nurki
 • Löögikindel
 • Väga elegantne, lihtne töödelda
 • Kiiresti kuivav
 • Suurepärane voolavus
 • Vastupidav puhastusvahenditele, lühiajaliselt vastupidav nõrkadele hapetele ja leelistele

Pakendi maht

 • Standardvärvitoonid:
125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 ja 10l
 • ColorExpress:
0,5l; 1l; 2,5l ja 10l

Värvitoonid

Valge, RAL 1021, RAL 3000, RAL 5002, RAL 5010, RAL 6002, RAL 6005, RAL 6011, RAL 7001, RAL 7016, RAL 7035, RAL 8011, RAL 8017, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9005 nagu ka effektvärvitoonid RAL 9006 (valge alumiinium) ja RAL 9007 (hall alumiinium).

Ca 18.000 värvitooni toonitavad ColorExpress-toonimismasinaga  (Capalac mix).
Väiksema kattevõimega värvitoonide puhul (punane, oranž, kollane) soovitame teha täiendav kruntkiht samas värvitoonis.
Capalac Seidenmatt-Buntlack, Capalac AllGrund, Capalac Vorlack ja Capalac Grundierweiß värvitoonid on kättesaadavad ColorExpress toonimissüsteemis.

Tähelepanu! Tumedate ja intensiivsete värvitoonide puhul võib esineda ajutist pigmendikadu- sisetöödel on vajalik transparentne viimistluskiht tootega Capalac Kunstharz- Klarlack.
Heledate ja valgete värvitoonide puhul võivad  UV kiired, soojus ja keemiline toime, nagu näiteks puhastusvahendite ammoniaagiaurud, liimid, värvid või hermeetikud põhjustada pealispinna kollasust. See kollasus on põhjustatud  materjali omapärast!

Värvitooni püsivus vastavalt BFS infolehele nr 26:
Klass: B
Grupp: 1 kuni 3 vastavalt värvitoonile

Läikeaste

Siidjasmatt

Säilitamine

Tihedalt suletud anumat hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadidel.

Tihedus

ca 1,0 –1,2 g/ cm³ olenevalt värvitoonist

Sobivad aluspinnad

Eelnevalt krunditud ja värvitud puit, metall ja kõva PVC.
Aluspind peab olema kuiv ega tohi olla määrdunud, ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid ja osakesi. Puiduniiskus ei tohi ületada mõõtuhoidva puitehitusdetaili puhul 13%.

Aluspinna ettevalmistamine

Puitehitusdetailid
Puidu pealispind lihvida piki kiudu, puhastada ja eemaldada vaik ja vaigutilgad. Teravad servad siluda. Vt ka BFS-infoleht nr 18.

Raud, teras
Raud ja teras töödelda vastavaks normitud puhtusastmele SA 2 ½ (metallteradega töötlemine) või ST 3 (masintöötlus) DIN EVS ISO 12 944-4 järgi.

Tsink, kõva PVC
Pesta ammoniaakimmutusvahendiga vastavalt BFS infolehele nr 5 ja 22.

Alumiinium (mitte eloksaal)
Pesta nitrolahustiga või puhastada fosforhappega vastavalt BFS infolehele nr 6.

Vanad värvikihid
Vanad värvikihid lihvida ja/ või töödelda leelisega. Lahtised vanad värvikihid eemaldada.

Pealekandmise meetod

Juhend pihustamiseks:
Ø düüs RõhkLahjendamineMaterjali soojendamine
Aircoat-TempSpray0,009–0,011'' 180-200 barlahjendamata35 °C
Kõrgsurve (ainult RAL 9006 ja RAL 9007)1,6 mm2,5 barlisada 10% Capalac PU-Härter ja vajadusel 25-30% AF-Verdünner; DIN 4 mm ca. 45 sek20 °C
Ei sobi kasutamiseks metallikvärvitoonide RAL 9006 ja RAL 9007 puhul.

Töötlemine:
Capalac Seidenmatt-Buntlack kanda peale pintsli, rulli või pihustiga. Enne kasutamist korralikult segada.
Tarnitavas konsistentsis on võimalik kuumpihustamine (Termospray).

Värvitoonide RAL 9006 ja RAL 9007 töötlemine:
Optiliselt tasastel pindadel kasutada kõrgsurvel pritsimistehnikat. Suurte pindade katmisel ei saa alati välistada kerget laikude teket. Värvitoonide RAL 9006 ja RAL 9007 puhul võib esineda värvierinevusi erinevate viimistlusvahendite (pihusti, rulli, või pintsli) kasutamisel.

Capalac Hochglanz-Buntlacki värvitoonidele RAL 9006 ja RAL 9007 peab lisama10% toodet PU-Härter. Capalac Hochglanz-Buntlack on standardvärvitoonides RAL 9006 ja RAL 9007 saadaval kahekomponentse spetsiaallakina. Palume järgida toote Capalac PU-Härter tehnilise informatsioonis nr. 093 toodud ohutusnõudeid.
Värvitoonide RAL 9006 ja RAL 9007ja toote PU-Härter puhul on EL-i piirväärtus lenduvate orgaaniliste ühendite (LÜO) sisalduse kohta on (kat.  A/j): 500 g/l (2010). Käesolev toode sisaldab lenduvaid orgaanilisi ühendeid maksimaalselt 500 g/l.

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKasutamineAluspinna ettevalmistamineImpregneerimineKruntkihtVahekihtLõppkiht
Puit, puitpinnadseeslihvidaCapalac Vorlackvajadusel Capalac Seidenmatt-BuntlackCapalac Seidenmatt-Buntlack2) 
 
PuitehitusdetailidväljasBFS nr 18Capalac Holz-ImprägniergrundCapalac VorlackCapalac Seidenmatt-Buntlack
Raud, terasseesrooste eemaldada/ 
puhastada
Capalac AllGrundvajadusel Capalac Seidenmatt-Buntlack
 väljasrooste eemaldada/ 
puhastada
2x Capalac AllGrundCapalac Seidenmatt-Buntlack
TsinkseesBFS nr 5Disbon 481 EP- Uniprimer 
või Capalac AllGrund
vajadusel Capalac Seidenmatt-Buntlack
 väljasBFS nr 5Disbon 481 EP- Uniprimer 
või Capalac AllGrund
Capalac Seidenmatt-Buntlack
AlumiiniumseesBFS nr 6Capalac AllGrundvajadusel Capalac Seidenmatt-Buntlack
 väljasBFS nr 6Capalac AllGrundCapalac Seidenmatt-Buntlack
Kõva-PVCsees/ 
väljas
BFS nr 22Capalac AllGrundvajadusel Capalac Seidenmatt-Buntlack
Kandvad, vanad 
värvikihid
sees/ 
väljas
lihvida/ 
töödelda leelisega
1)Capalac AllGrund1)vajadusel Capalac Seidenmatt-Buntlack
Viimistlemata küttekehadseesrooste eemaldada/ 
puhastada
Capalac AllGrund kuni 100° CCapalac Seidenmatt-Buntlack3)3)
Tehases värvitud küttekehadseeslihvidaDisbon 481 EP-UniprimerCapalac Seidenmatt-Buntlack3)3)
1) Vanade värvikihtide kahjustatud kohtade eeltöötlemine olenevalt aluspinnast 
2) Intensiivsete värvitoonide puhul on kulumiskindlama pinna saavutamiseks on soovitav teha kaitsev kiht värvitu lakiga. 
3) Küttekehade katmisel vältida valgeid toone. Kolletumisoht! 
Nõuanne: Pulberkihtide ja Coil-Coating-kihtide ja teiste kriitiliste aluspindade puhul teha kindlasti eelnev proovikatmine, et kontrollida kinnituvust.

Kulu

Kulu ml/ m2/ kihi kohtaPintsligaRulligaPihustamine: (Airless)
90–11090-110130

Kulunormid on orienteeruvad väärtused, mis võivad olenevalt aluspinnast ja selle omadustest varieeruda. Täpne kulu arvestada proovivärvimise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud värvi pealekandmise temperatuur:

+ 5°C – materjal, aluspind ja ümbritsev õhk.

Kuivamine/kuivamisaeg

20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korraltolmukuivpuutekindelülevärvitavülepihustatav
Tundi48-10248-16

Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskuse korral on kuivamisajad pikemad.
Värvitoonide RAL 9006 ja RAL 9007 puhul on nõutav toote Capalac PU-Härter lisamine, tasakaalustamaks pikka kuivamisaega. Palume järgida toote Capalac PU-Härter tehnilise informatsioonis nr. 093 toodud ohutusnõudeid.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada pärast kasutamist lakibensiini või tärpentiiniga.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Korduv kontakt võib põhjustada naha kuivuse ja lõhenemise. Hoida lastele kättesaamatult. Anum hoida kindlalt suletuna hästi ventileeritavas ruumis. Hoida eemal tulekolletest– mitte suitsetada. Pealekandmisel pihustusmeetodil vältida tekkinud värvisudu sissehingamist. Vältida auru/sudu sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit. Käidelda ainult hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti. Sisaldab 2-butanoonoksiimi– võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad anumad. Vedelad jäägid anda vanade värvide/lakkide kogumispunkti, kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitus- või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/d): 300 g/l (2010). See toode sisaldab max 300 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-LL01

Koostis

Alküüdvaik, titaandioksiid, kaltsiumkarbonaat, värvilised pigmendid, silikaadid, alifaadid, kuivamist kiirendavad ained, lisandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart

Pastelsetes värvitoonides mõnus...

Värv kõige pisematele

Kindlad partnerid - kvaliteetsed...