caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/185050/055804_CAPALAC_Rostschutzgrund_2,5L.png

Capalac Rostschutzgrund

Roostekaitse kruntvärv rauale ja terasele.

Kasutusala

Raua ja terase korrosioonivastane kruntvärv sise- ja välistingimustes.

Omadused

  • plii- ja kromaatidevaba
  • kõrge korrosioonitõrje
  • aktiivsed roostepigmendid
  • väga hea nakkuvus
  • hästi kattev
  • kiiresti kuivav
  • lihtsasti töödeldav

Pakendi maht

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Värvitoonid

Helehall, tumepruun

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Jahedas. Hoida anum tihedalt suletuna.

Tihedus

ca 1,5 g/cm3

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib
Enne kasutamist korralikult läbi segada. Vajadusel lahjendada kunstvaigu lahjendiga. Capalac Rostschutzgrundi võib peale kanda pintsli, rulli või pihustusseadmega.

Sobivad aluspinnad

Raud ja teras

Aluspinna ettevalmistamine

Raua- ja teraspealispinnad puhastada roostest kuni metallini. Mustus ja nakkumist takistavad osakesed ning ained, nagu õli, täielikult eemaldada.

Pealekandmise meetod

Juhised pihustamiseks:

Ø düüsRõhkLahjendamine
Kõrgsurve1,5–1,8 mm2–4 barca. 10 Vol. %
Madalsurve1,5 mm0,2–0,5 barca. 10 Vol. %
Airless0,011–0,013 ''180–200 barlahjendamata kujul

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKasutusalaAluspinna ettevalmistusKruntVaheivimistlusLõppviimistlus
Raud ja terasseeseemaldada rooste/ õlid1–2 x Capalac Rostschutzgrundvajadusel
Capalac Weiß- või Buntlack või Vorlack
Capalac Weiß- või Buntlack
väljaseemaldada rooste/ õlid2 x Capalac RostschutzgrundCapalac Weiß- või Buntlack või Vorlack

Kulu

Kulu ml/m2PintsligaRulligaPihustades
KõrgsurveAirlessMadalsurve
90-10080-100130140130

Töötlemistingimused

Materjali-, õhu- ja aluspinnatemberatuur peab olema minimaalselt +5 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65% keskmise õhuniiskuse juurestolmukuivpuutekindelülevärvitavjägnevaks pihustamiseks
Tundides2-34-5126-8

Tööriistade puhastamine

Pärast kasutamist puhastada tööriistad tärpentinilahuse või kunstvaigu lahjendiga.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Süttimisohtlik vedelik ja aur. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Pidev kontakt võib tekitada naha lõhenemist ja kuivust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal leekidest/tulistest pealispindadest. Mitte suitsetada. Auru/aerosooli mitte sisse hingata. Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Kasutada ainult välistingimustes või hästi ventileeritud ruumis. Vältida sattumist keskkonda. ALLA NEELAMISEL: loputada suud, mitte esile kutsuda oksendamist. Sisaldab butaanoksiimi - võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse viia ainult täiesti tühjad anumad. Materjalijäägid viia vanade lakkide kogumispunkti.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/i): 500 g/l (2010). See toode sisaldab max 500g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-GP02

Täpsemad andmed

Vt ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart