caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/207487/060401_CAPAROL_PU-Haerter.png

Capalac PU-Härter

Kõigi alküüdvaikvärvide kuivamist kiirendav ning keemilist ja mehaanilist vastupidavust parandav lisand.

Kasutusala

Lisamiseks kõigile alküüdvaikvärvidele 5 - 15 % ulatuses mahust.
Kasutamiseks jäikadel ja kõvadel aluspindadel sise- ja välistöödel. Sobib eriti hästi Capalac SolidGoldi kuivamise kiirendamiseks.

Omadused

  • Lühendab kuivamisaega kuni 40%
  • Parandab keemilist ja mehaanilist vastupidavust.

Sideaine

Isotsüanaad

Tarnitavad tüübid

500 ml ja 1 liiter

Tihedus

ca 0,98 g/ cm³

Tähelepanu

Lisand on värvitu ja vähendab olenevalt lisatud kogusest kattevõimet ja vähesel määral viskoossust. Suurendab veidi siidjasmattide värvide või siidläikega värvide läikeastet.
Ainult tööstuslikuks kasutamiseks ettenähtud toode!

Materjali valmistamine

Pintsli või rulliga pealekandmiseks on alküüdvaikvärvile lisatav kogus 5 –10 % mahust, olenevalt sellest, mil määral soovitakse kuivamist kiirendada ja missuguse kõvadusastmega lõpptulemust soovitakse. Põhjalikult läbi segada. Pritsimistehnikas pealekandmisel on lisatav kogus kuni 15 % mahust.

Tähelepanu: Mitte lisada üle 15 % mahust!

Töötlemisaeg

Temperatuuril + 20 °C  on töötlemisaeg 8 tundi.
Tähelepanu: Töötlemisaja lõpp ei ole märgatav.

Kuivamine/kuivamisaeg

Kuivamise kiirendamine
Temperatuuril + 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral
lüheneb kuivamisaeg olenevalt lisandi kogusest ning võrreldes vastavale tootele ettenähtud kuivamisajaga umbes alljärgnevate aegade võrra:
- lisades 5 % mahust: ca 20 % võrra;
- lisades 10 % mahust: ca 30 % võrra;
- lisades 15 % mahust: ca. 40 % võrra.

Tähelepanu!

Toode on mõeldud ainult tööstluslikuks kasutamiseks. Sisaldab: ksülooli (isomeeride segu).
Süttiv.
Kahjulik sissehingamisel ja nahale sattumisel. Ärritab nahka.  Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatult. Anumaid hoida hästi ventileeritud ruumis. Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja loomasöödast. Vältida silma sattumist. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja kaitseriietust. Kasutada ainult hästi ventileeritud ruumides. Allaneelamise korral oksendamist mitte esile kutsuda. Kutsuda viivitamatult arst ja näidata talle toote pakendit või etiketti. Sisaldab isoforoon-diisotsüanaati - võib põhjustada allergilisi reaktsioone.
Sisaldab isotsüanaade. Järgida tootja antud juhiseid (vt ohutuskaarti). Vedel toode võib ärritada nahka ja hingamiselundeid, põhjustada ülitundlikkust ja allergilisi reaktsioone. Käitlemise ajal ja ka pärast käitlemist tagada pidev värske õhu juurdevool. Vältida aurude sissehingamist. Pritsimistehnika kasutamisel kasutada hingamisteede maski või lühiajalise töötamise korral kombineeritud filtrit A2-P2. Allergikud ja isikud, kellel on eelsoodumus hingamisteede haigestumiseks, ei tohi selle kattekihimaterjaliga töötada.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad kõvastunud jääkidega pakendid. Vedelad materjalijäägid anda vanade värvide kogumispunkti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart