caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/185059/055813_CAPALAC_Effektlack_2,5L.png

Capalac EffektLack

Alküüdvaigupõhised kahekomponentsed pihustatavad metallik- ja pärlmuttervärvid sise- ja välistöödeks

Kasutusala

Efektsed metallikvärvid ja elegantsed pärlmuttervärvid mõõtuhoidvate puitehitusdetailide, metalli ja kõva PVC pindade omanäoliseks kujundamiseks välis- ja sisepindadel.

Omadused

  • Kõrgekvaliteetne esinduslik pealispind
  • Vähese lõhnaga
  • Talub tavapäraste puhastusvahenditega puhastamist
  • Väga ilmastiku- ja valguskindel

Sideaine

Lõhnatuid lahusteid sisaldav alküüdvaik

Pakendi maht

Capalac Effektlack Metallic hõbedane ca RAL 9006:
375 ml, 750 ml ja 2,5 l

Capalac Effektlack Metallic kuldne, vasekarva:
375 ml, 750 ml

Capalac mix Effektlack Perlglanz:
800 ml, 2 l

Värvitoonid

Capalac Effektlack Metallic:
kuldne, hõbedane ca RAL 9006, vasekarva

Capalac Effektlack Perlglanz:
toonitav ColorExpressi masinatega (Capalac mix) järgmistesse värvitoonidesse: RAL 1035 pärlmutterbeež, RAL 1036 pärlmutterkuldne, RAL 2013 pärlmutteroranž, RAL 3032 pärlmutter-rubiinpunane, RAL 3033 pärlmutterroosa, RAL 4011 pärlmuttervioletne, RAL 4012 pärlmutter-põldmari, RAL 5025 pärlmutter-emajuuresinine, RAL 5026 pärlmutter-öösinine, RAL 6035 pärlmutterroheline, RAL 6036 pärlmutter-opaalroheline, RAL 7048 pärlmutter-hiirehall, RAL 8029 pärlmutter-vasekarva, RAL 9022 pärlmutter-helehall, RAL 9023 pärlmutter-tumehall

Värvitooni püsivus BFS infoleht nr 26:

Sideaine: klass B
Pigment: grupp 1 kuni 3 vastavalt värvitoonile

Läikeaste

Capalac Effektlack Metallic hõbedane ca RAL 9006:
läikiv ja siidjasmatt

Kuldne, vasekarva:
läikiv

Capalac Effektlack Perlglanz:
läikiv

Säilitamine

Hoida jahedas, pakend tihedalt suletuna.

Tihedus

ca 0,9 –1,1 g/cm3, olenevalt värvitoonist.

Sobivad aluspinnad

Krunditud ja eelnevalt lakitud mõõtuhoidvad puitehitusdetailid, metall ja kõva PVC.
Aluspind peab olema puhas, kandev, kuiv ning sellel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid.
Mõõtuhoidvate puitehitusdetailide niiskusesisaldus ei tohi ületada 13%.

Aluspinna ettevalmistamine

Puitehitusdetailid
Puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja eemaldada puidust eralduvad ained, nt vaik ja vaigutilgad jne. Teravad servad siluda (vt ka BFS infolehte nr 18).

Raud, teras
Raud ja teras puhastada normeeritud puhtuseastmeni SA 2½ (pritsiga) või ST 3 (masinaga) vastavalt standardile EVS EN ISO 12 944-4.

Tsink, kõva PVC

Pesta ammoniaakveega lihvimisklotsi kasutades vastavalt BFS infolehtedele nr 5 ja 22.

Alumiinium
Puhastada nitrolahustiga või fosforhappega lihvimisklotsi kasutades vastavalt BFS infolehele nr 6.

Vanad värvikihid

Vanad värvikihid lihvida ja/või töödelda leeliselahusega. Mittekandvad värvikihid eemaldada.

Segamisvahekord

Capalac Effektlackile lisada 10 mahuprotsenti kõvendit Capalac PU-Härter ja korralikult segada.
Kindlasti palume jälgida Capalac PU-Härter tehnilist informatsiooni nr 093.

Pealekandmise meetod

Nõuanded pihustusmeetodi kasutamiseks:

Ø DüüsRõhkVedeldamine

Konsistents

DIN 4mm

Kõrgsurvepärlmutter1,3–1,5 mm3–4 bar25 mahuprotsentica 65 sek
metallik1,3–1,5 mm3–4 bar25 mahuprotsentica 28 sek
Madalsurvepärlmutter1,3 mm0,5 bar25 mahuprotsentica 28 sek
metallik1,3 mm0,5 bar25 mahuprotsentica 28 sek

Töötlemine
Optimaalse tulemuse annab lakkide Capalac Effektlack Metallic ja Perlglanz pealekandmine kõrg- ja madalsurvepihustusmeetodil. Väiksematele pindadele võib lakki kanda ka rulliga. Lakitav pind peab olema täiesti rasva- ja õlivaba, sellel ei tohi olla higiste käte või näppude jälgi (vajadusel kanda töökindaid). Nõutav on pinna eeltöötlemine lõppviimistluskihi värvitoonis Capalac Vorlack’iga.

Pihustamine
Sobiva pihustuskonsistentsi saamiseks lahjendada lakki vedeldiga Caparol AF-Verdünner (vt tabelit). Lakitavatele pindadele pihustada esmalt madalama survega, ristisuunaliste liigutustega õhuke eelkiht. Lasta umbes 7-10 minutit kuivada (+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures) ja seejärel pihustada pinnale ristisuunaliste liigutustega uus lakikiht. Suurte pindade katmisel ei saa alati välistada kerget laikude teket.

Pealekandmine rulliga
Sobiva konsistentsi saamiseks vedeldada lakki ca 5-10 mahuprotsendi vedeldiga Caparol AF-Verdünner. Segu kanda pinnale ühtlase kihina pintsli või karvu mitte eraldava mohäär- või veluurrulli abil (nt Storch-Lackierwalze Velour, kat-nr 156115). Lasta umbes 5-7 minutit kuivada (+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures) ja seejärel rullida pind vahtmaterjalist rulliga ühtlaselt ning ühesuunaliste liigutustega üle. Rulliga pealekandmisel ei saa välistada kerget laikude või triipude teket.

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKasutamineAluspinna ettevalmistusImpregneerimineKruntkihtVahekiht

Lõpp­­­viimistlus­kiht

Puit, puitmaterjalidseeslihvida/puhastadaCapalac Vorlack

Capalac Vorlack
lõppviimistluskihi värvitoonis

Capalac Effektlack
Metallic või Perlglanz

PuitväljasBFS nr 18Capalac Holz-ImprägniergrundCapalac Vorlack
Raud, terasseesrooste eemaldada/ puhastadaCapalac AllGrund või Capalac Rostschutzgrund
 väljasrooste eemaldada/ puhastada2x Capalac AllGrund või Capalac Rostschutzgrund
Tsinksees/
väljas
BFS nr 5

Disbon 481 EP-Uniprimer

Alumiiniumsees/
väljas
BFS nr 6Capalac AllGrund
Kõva PVCsees/
väljas
BFS nr 22Capalac AllGrund
Vanad kandvad värvkattedsees/
väljas
lihvida/töödelda leelisegaKahjustatud kohtade eeltöötlus ja kruntimine teostada vastavalt konkreetsetele aluspindadele.
Radiaatoridseeslihvida/rooste eemaldada/
puhastada
Capalac AllGrund kuni 100 ºC
Tehases värvitud radiaatoridseeslihvida/puhastada

Disbon 481 EP-Uniprimer

Mõõtuhoidvatele puitehitusdetailidele tuleb vastavalt BFS-i infolehele nr 18 teha kahekordne vahekiht.
Tähelepanu: pulbervärvikatete, Coil-Coating-katete ja teiste problemaatiliste aluspindade korral teha kindlasti eelnev proovikatmine ja kontrollida nakkuvust.

Kulu

Pihustamisel
ca 150 –180 ml/m2 kihi kohta

Pealekandmisel rulliga
ca 120 ml/m2 kihi kohta

Kulunormid on ligikaudsed väärtused, mis võivad olenevalt aluspinnast ja selle omadustest varieeruda. Täpsed kulunormid teha kindlaks eelneva proovikatmise teel.

Töötlemisaeg

+ 20 ºC juures on segu kasutusaeg 8 tundi.
Tähelepanu: kasutuskõlblikkuse lõpp ei ole välisel vaatlusel kindlakstehtav.

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt + 5 ºC.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 ºC ja 65% suhtelise
õhuniiskuse juures
tolmukuivpuutekindelülevärvitavülepihustatav
Tundide arv48- 10248 -16

Madalamate temperatuuride ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada pärast kasutamist lakibensiini või tärpentiniga.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Süttiv.
Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada!
Vältida auru/udu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit. Käidelda ainult hästiventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.
Sisaldab koobaltkarboksülaate, 2-butanoonoksiimi – võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Jääke sisaldavad pakendid anda vanade lakkide kogumispunkti.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/j): 500 g/l (2010). See toode sisaldab max 500 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-LL01

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Üleujutuste kaitse kui kunst