caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/65570/029524_TI_781_Comp_MG_Spruehlack.png

Capalac Disbocolor 781/ 782/ 783

Kiiresti kuivav, lahustit sisaldav korrosioonikaitse krunt terasele ja rauale (783), akrüül-aerosoolid 782 ja 783 sobivad peaaegu kõikidele aluspindadele sise- ja välistöödel.

Kasutusala

Aerosool puidu, puitpindade, raua, terase, tsingi, alumiiniumi, vase, kõva- PVC ja kandvate vanade viimistluste kiireks ja väiksepinnaliseks lakkimiseks välis- ja sisetöödel.
782: läbipaistev lakk arvukatele aluspindadele, kaitseviimistlus
783: korrosioonikaitse krunt rauale ja terasele, sobib eriti nurgeliste ja raskesti ligipääsetavate ehitusdetailide kruntimiseks.
Järgneb lakikiht tootega Disbocolor 781.

Omadused

 • Suurepärane nakkevõime
 • Korrosioonivastane kaitse (783)
 • Kõrge värvitooni stabiilsus (781)
 • Kõrge läikekindlus
 • Kiiresti kuivav
 • Väga hästi puhastatav
 • Ei sisalda freoone ega haloone

Sideaine

Metaakrülaat, sisaldab lahustit
Aerosoolidele ei kehti LOÜ direktiiv. Sel põhjusel ei ole LOÜ andmed kohustuslikud.

Pakendi maht

400 ml aerosoolpudel

Värvitoonid

 • Läikiv:
  Tsinkkollane RAL 1018, tulipunane RAL 3000, emajuure sinine RAL 5010, ränihall RAL 7032, helehall RAL 7035, must RAL 9005, valge ca RAL 9010
 • Siidjasmatt:
  Tsinkkollane RAL 1018, tulipunane RAL 3000, emajuure sinine RAL 5010, leheroheline RAL 6002, antrasiithall RAL 7016, ränihall RAL 7032, helehall RAL 7035, pähklipruun RAL 8011, must RAL 9005, hõbe ca RAL 9006, valge ca RAL 9010, kuldne, Rallye must
 • 782:
  Läbipaistev
 • 783:
  Punakaspruun

Värvitoonikindlus BFS infoleht nr 26 järgi:

Sideaine: klass A
Pigment: grupp 1 kuni 3 vastavalt värvitoonile

Läikeaste

 • 781/782:
  Läikiv ja siidjasmatt
 • 783:
  Matt

Säilitamine

Hoida jahedas, suletud korgiga.

Tihedus

ca 0,7 g/cm3

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Puit, puitpinnad, raud, teras, tsink, alumiinium, vask, kõva- PVC, mineraalsed aluspinnad nagu krohv, betoon, kiudtsement ja kandvad vanad viimistluskihid.
Ei sobi elokseeritud alumiiniumile. Aluspind peab olema puhas, tugev, kandevõimeline, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.
Puidu niiskus ei tohi lehtpuudel keskosas ületada 12% ja okaspuudel 15%.

Aluspinna ettevalmistamine

Puitehitusdetailid
Puidust pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja puidust eralduvad ained, nt vaik, eemaldada. Teravad servad siluda (vt ka BFS infolehte nr 18).

Raud, teras
Raud ja teraspinnad põhjalikult puhastada, eriti õlised ja rasvased pinnad puhastada nitrolahusega. Rooste ja valtsiräbu sobiva meetodiga kuni puhta metallpinnani eemaldada (nt lihvides või abrasiivjoaga). Pärast rooste eemaldamist kanda koheselt kuivale pinnale korrosioonikaitse (783).

Tsink, kõva -PVC
Pesta ammoniaakimmutusvahendiga ja lihvida, vastavalt BFS infolehtedele nr 5 ja 22.

Alumiinium, vask
Pesta nitrolahustiga või puhastada fosforhappega ja lihvida, vastavalt BFS infolehele nr 6.

Vanad värvikihid
Vanad värvikihid lihvida ja/või leelisega töödelda. Mitte kandvad kihid eemaldada. Alati kontrollida vanade värvikihtide kinnituvust.

Pealekandmise meetod

Töötlemine
Pudelit enne kasutamist vähemalt 1 minut korralikult raputada. Raputamisel kuuled pudelis oleva metallkuuli liikumist. Pinnale pihustada 20- 30 cm kauguselt. Pindadele kanda ristitõmmetega ühtlane õhuke kiht värvi. Nurklikele ehitusdetailidele kanda esmalt õhuke kiht ning pärast laki kuivamist (ca 5 minuti pärast) uus kiht pinnale kanda.

Kattekihtide ülesehitus

Kattekihtide ülesehitus (Buntlack)
AluspindKasutusAluspinna
ettevalmistus
ImpregneerimineKruntkihtVahekihtLõppviimistluskiht
Puit,
puitpinnad
seeslihvidaCapalac
Disbocolor 781
Capalac Weiß- või Buntlack
PuitväljasBFS nr 18Capalac Holz-ImprägniergrundCapalac
Disbocolor 781
Capalac
Disbocolor 781
Raud, terasseesrooste eemaldada/puhastadaCapalac
Metallgrund 783
väljasrooste eemaldada/puhastada2x Capalac
Disbocolor 783
Capalac
Disbocolor 781
Tsinksees/
väljas
BFS nr 5Capalac
Metallgrund 783
Alumiinium/
vask
sees/
väljas
BFS nr 6Capalac
Disbocolor 781
Kõva-PVCsees/
väljas
BFS nr 22Capalac
Disbocolor 781
Mineraalsed aluspinnad nagu krohv, betoon, kiudtsement jnesees/
väljas
puhastadaCaparol
Dupa-grund
Capalac
Disbocolor 781
Kandvad vanad värvikihidsees/väljaslihvida/leelisega töödeldaKahjustatud kohad eeltöödelda ja kruntida olenevalt aluspinnast.Capalac
Disbocolor 781
Vastavalt BFS infolehele nr 18 peab mõõtuhoidvatele puitdetailidele kandma kaks vahekihti.
Nõuanne: pulberkihtide ja Coil-Coating-kihtide ja teiste kriitiliste aluspindade puhul teha kindlasti eelnev proovikatmine, et kontrollida kinnituvust.

Kattekihtide ülesehitus (Klarlack):
Välistöödel: 2–3 Capalac Disboklar 782 (ilma puidu- ja UV- kaitseta)
Sisetöödel: 1–2 Capalac Disboklar 782
Kaitseviimistlus: pärast olemasoleva lakikihi kinnituvuse kontrollimist kanda pinnale 1–2 kihti Capalac Disboklari, nii välis- kui sisetöödel.

Kulu

Ca 1,2 m2/pudel.
Kulunorm on orienteeruv väärtus, mis võib kõikuda olenevalt ehitusdetailist.

Töötlemistingimused

Ümbritseva õhu ja aluspinna temperatuur:
Vähemalt + 5 °C
Toote temperatuur peab olema vahemikus + 18– 22 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral tolmukuivvihmakindelülevärvitav
Aeg20 minutit40 minutit6 tundi

Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskuse korral on kuivamisajad vastavalt pikemad.

Tööriistade puhastamine

Pärast kasutamist keerata pudel tagurpidi ning ventiil tühjaks pihustada, kuni materjali enam välja ei tule. Kui pihustusotsik on ummistunud, siis puhastada see nõelaga. Pudel sulgeda kaitsekorgiga.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Väga kergesti süttiv aerosool. Pudel on rõhu all: võib soojuse mõjul plahvatada. Tõsine silmade ärrituse oht. Võib põhjustada uimasust ja peapööritust. Pidev kontakt võib põhjustada naha kuivuse ja lõhenemise. Ilma piisava õhutuseta võivad tekkida plahvatusohtlikud segud.

Arsti poole pöördudes hoida alles pakend või toote etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal kuumusest, kuumadest pealispindadest, sädemetest, lahtisest tulest ja teistest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada lahtise tule või teiste süüteallikate läheduses. Pakendit mitte kahjustada (läbi torgata) või põletada, ka pärast kasutamist mitte. Aerosooli mitte sisse hingata. Kaitsta päikesekiirte eest. Mitte hoiustada temperatuuril üle + 50 °C.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse viia ainult täiesti tühjad anumad. Materjalijääkidega anumad viia vana lakkide kogumispunkti.

Värvide ja lakkide tootekood

M-PL04

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon