caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/144932/047622_Capalac_Isolierspray_0,4L.png

Capalac Isolierspray

Kiiresti kuivav isoleeriv krunt läbitungivate plekkide ennetamiseks sise- ja välistöödel

Kasutusala

Isoleeriv krunt aluspinnast läbitungivate või värviandvate ainete eest (nt asfalt, tõrv, bituumen, suitsu- või tahmaplekid, veeplekid ja värvipliiatsid) sise- ja välistöödel. Krundile järgneb kohustuslik viimistluskiht.

Omadused

  • Kiiresti kuivav
  • Mitmekülgselt isoleerina kasutatav
  • Ülevärvitav
  • Kokkusobiv polüstüreeniga

Sideaine

Lahustit sisaldav kunstvaik

Pakendi maht

400 ml aerosool

Värvitoonid

Valge

Säilitamine

Hoida jahedas. Säilivusaeg suletud anumas 12 kuud.

Sobivad aluspinnad

Mineraalsed aluspinnad, puit ja puittooted, polüstürool.
Aluspind peab olema kuiv, puhas ja kandevõimeline.
Puiduniiskus ei tohi ületada 15%.

Aluspinna ettevalmistamine

Veeplekid ja soolakahjustused kuivalt maha harjata.

Pealekandmise meetod

Pudelit enne kasutamist vähemalt 30 sekundit korralikult raputada.

Pindadele kanda ristitõmmetega ühtlane õhuke kiht värvi ning lasta ca 30 minutit enne järgmist kihti kuivada.

Capalac Isolierspray kanda 2– 3  korda töödeldavale pinnale.

Ebapiisavad kuivamisajad võivad mõjutada toote isoleerivaid omadusi. Väga paksukihilise ja aeglaselt kuivava katteviimistluse korral võib liiga õhuke isoleerkiht või poorid aluspinnas plekke tekitada. Isoleerkihi efektiivsust kontrollida proovikatmise teel.


Pärast kasutamist keerata pudel tagurpidi ning ventiil tühjaks pihustada.

Kattekihtide ülesehitus

Ülevärvimine: Caparoli ühekomponentsete värvide ja lakkidega. Lahusti baasil ja vesialuselised.

Kulu

Ca 1,5 – 2,0 m2/pudel

Töötlemistingimused

Õhu-, materjali- ja aluspinna temperatuur vähemalt 8 °C kuni maksimaalselt 30 °C.  Suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 75%.

Kuivamine/kuivamisaeg

20°C ja 60% suhtelise õhuniiskuse korraltolmukuivpuutekindelülevärvitav
Aeg10 min20 min30 min

Tööriistade puhastamine

Tootega Disboxid 419 Verdünner

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Väga kergesti süttiv aerosool. Mürgine veeorganismidele, võib veekogudes avaldada pikaajalist kahjulikku toimet. Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Auru/aerosooli mitte sisse hingata. Vältida sattumist silma või nahale. Vältida sattumist kanalisatsiooni. Toote allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendit või etiketti. Kasutada ainult hästi ventileeritavas kohas.

Pudel on rõhu all. Kaitsta päikesekiirguse ja üle 50 °C temperatuuride eest. Tühja purki mitte lahti lõhkuda ega põletada. Mitte pihustada leekide või hõõguvate kehade läheduses. Tulekolletest eemale hoida, mitte suitsetada.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad anumad. Vedelad või kõvastunud materjalijäägid utiliseerida värvijääkidena, mis sisaldavad orgaanilist lahustit või teisi ohtlikke aineid.

Koostis

Spetsiaalne kunstvaik, titaandioksiid, mineraalsed täiteained, eeter, alifaadid, glükooleeter, atsetoon, lisandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon