caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/194642/056892_CAPALAC_Kunstharz-Klarlack.png

Capalac Kunstharz Klarlack

Vähese lõhnaga, läbipaistev lakk lõppviimistluseks.

Kasutusala

Sisetöödel
Töötlemata ja lasuuriga kaetud pindade ning toonitud lakkidega viimistletud puidupindade katmiseks. Värvitu lakk rauale, terasele, alumiiniumile (mitte eloksaal) ja vasele (tähelepanu: ei kaitse korrosiooni ja oksüdeerumise eest).

Välistöödel

Värvitu lakikiht lasuuriga kaetud või toonitud lakkidega viimistletud, mõõtuhoidvatele puidupindadele. 

Sise- ja välistöödel
Läbipaistev lakikiht pealispinna elastsuse, puhastatavuse ja vastupidavuse parandamiseks. Materjalile omase alküüdvaigu lõhna tõttu soovitame suuremate pindade katmisel sisetöödel kasutada Capadur Parkett- und SiegelLacki.

Omadused

  • Vähese lõhnaga
  • Lihtne töödelda
  • Mitmekülgselt kasutatav
  • Hästi valguv
  • Vastupidav puhastusvahenditele ning lühiajaliselt vastupidav nõrkadele hapetele ja leelistele

Sideaine

Alküüdvaik, väheste aromaatsete ainetega lahusti

Pakendi maht

375 ml, 750 ml, 2,5 l

Värvitoonid

Värvitu.
Alküüdvaigu kergelt kollakas toon põhjustab valgete ja värviliste pealispindade lakkimisel vähese värvitoonimuutuse.

Läikeaste

Läikiv, siidjasmatt

Säilitamine

Jahedas, anum hoida tihedalt suletuna.

Tihedus

ca 0,91 g/cm3

Kasutusalade definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1sees 2sees 3väljas 1väljas 2
++
(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Sobivad aluspinnad

Eelnevalt viimistletud ja viimistlemata puit sisetöödel.
Raud, teras, alumiinium, vask, mis ei asu korrosiooni ja oksüdatsiooni tekkimise piirkonnas sisetöödel. 
Lasuuriga kaetud ja lakitud, mõõtuhoidvad puitehitusdetailid välistöödel (värvitu viimistlus ei sobi välistöödel, kuna ei anna UV-kaitset).
Alküüdvaiklakid ja Capalac Dickschichtlack sise- ja välistöödel. Ei sobi parkettpõrandale.

Aluspind peab olema puhas, kandev, kuiv ja vaba nakkuvust takistavatest ainetest. Lubatud puiduniiskus lehtpuidu puhul on 12% ja okaspuidu puhul ei tohi ületada 15%.

Aluspinna ettevalmistamine

Puitehitusdetailid
Puidu pealispind lihvida piki kiudu, puhastada ja eemaldada vaik ja vaigutilgad. Teravad servad siluda. Vt ka BFS-infoleht nr 18.

Metall sisetöödel
Raud ja teras puhastada roostest. Alumiiniumilt ja vaselt eemaldada oksüdatsioon ning pesta hoolikalt nitrolahusega. 

Lakitud pinnad
Karukeelega karestada (sädelevate värvitoonide puhul ei ole vajalik) ja puhastada.

Pealekandmise meetod

Juhised pihustamiseks

Düüs ØRõhkLahjendamineMaterjali soojendamine
Aircoat-TempSpray0,009–0,011''180–200 bar35 °C

Töötlemine
Capalac Kunstharz-Klarlack kanda pinnale pintsli, rulli või pihustusseadmega. Capalac Kunstharz-Klarlack on kasutusvalmis pintsliga või rulliga pealekandmiseks.
Pihustamiseks Aircoat meetodil tuleb tarnitavat materjali eelnevalt soojenda (TempSpray).

Kattekihtide ülesehitus

AluspindKasutusalaAluspinna ettevalmistusImpregneeringKruntVaheviimistlusLõppviimistlus
Puit, puitehitusdetailidseeslihvida/puhastadaCapalac
Kunstharz-Klarlack
vajadusel

Capalac Kunstharz-Klarlack

Capalac
Kunstharz-Klarlack
Mõõtuhoidvad puitehitusdetailidväljasBFS-infoleht
rr. 18
Capalac
Holz-Imprägniergrund
Capadur UniversalLasur
või
toonitud F7-LangzeitLasur 
1–2 x Capadur UniversalLasur või
toonitud1) F7-LangzeitLasur
Raud, teras, alumiinium, vaskseeseemaldada rooste, lihvida, puhastadaCapalac
Kunstharz-Klarlack
Alküüdvaiklakk,
Capalac Dickschichtlack
sees/väljasvajadusel lihvida, puhastada2)
1)Piisav UV-kaitse tagatakse lasuuride toonimisega. Capalac Kunstharz-Klarlack ei oma UV-katset ja on ainult läbipaistvaks viimistlevaks kihiks.
2)Kahjustatud kohad vanadel värvikihtidel töödelda vastavalt aluspinnale. 
Juhised: pulberkattekihtide, coil-coating-kattekihtide ja teiste kriitiliste aluspindade puhul teha eelnevalt tingimata proovikatmine ja kontrollida nakkuvust.

Kulu

Pintsel/rullPihustusseadmed
Kulu ml/m2/kihi kohta80–100140

Kulunormid on ligikaudsed väärtused, mis võivad olenevalt aluspinnast ja selle omadustest varieeruda. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Materiali-, õhu- ja aluspinnatemperatuur:
Vähemalt + 5 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65 % suhtelise õhtuniiskuse juures tolmukuivpuutekuivülevärvitavüle pihustatav
tundi481612

Madalamad temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. 

Tööriistade puhastamine

Pärast kasutamist lakibensiini või tärpentinilahusega.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Läikiv
Tuleohtlik vedelik ja aur. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust ja lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal kuumusest/leekidest/lahtisest tulest/kuumadest pealispindadest. Mitte suitsetada! Vältida auru/pihustussudu sissehingamist. Vältida kokkupuudet silmade, naha ja riietega. Kasutada ainult õues või hästi venitileeritavates ruumides. Takistada sattumist keskkonda. ALLANEELAMISEL: loputada suud. MITTE esile kutsuda oksendamist. Sisaldab butanoonoksiimi - võib põhjustada allergilist reaktsiooni. 

Siidjasmatt
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida auru/pihustussudu sissehingamist. Vältida kokkupuudet silmade, naha ja riietega. Kasutada ainult õues või hästi venitileeritavates ruumides. Takistada sattumist keskkonda. ALLANEELAMISEL: loputada suud. MITTE esile kutsuda oksendamist. Sisaldab butanoonoksiimi- võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Materjalijääke viia vanade lakkide kogumispunkti.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

on (Kat. A/e): 400 g/l (2010). See toode sisaldab max 400 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-KH02

Täpsemad andmed

Vt toote ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee