caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/105260/038999_S49_Capatect_Orca.png

Capatect-OrCa-Gewebe

Spezielles Gewebe für das nichtbrennbare Capatect-Wärmedämm-Verbundsystem OrCa (System Carbon DarkSide)

Kasutusala

Armeerimisvõrk Capatect Carbon DarkSide süsteemis, mis paigaldatakse pahtli Capatect OrCa-Spachtel sisse.

Omadused

  • Mittepõlev
  • Mitteveniv
  • Äärmiselt rebimiskindel
  • Silma laius 3,5 x 3,8 mm

Pakend/ pakendi suurus

50 m rull, laius 1100 mm

Värvitoonid

Antratsiit-oranž

Säilitamine

Hoida jahedas.

Esialgne rebimistugevus

(piki ja põiki kiudu) ≥2000 N/5cm

Pinnakaal

ca 0160 g/m2 ±5% vastavalt standardile DIN 53 854

Rebimistugevuse kadu pärast leelisega töötlemist

< 50% (ETAG 004)

Kulu

1,1 m2/ m2

Töötlemistingimused

Õhu ja aluspinna temperatuur toote pealekandmisel ja selle kuivamise ajal ei tohi olla alla + 5 °C ega üle + 30 °C. Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või suure õhuniiskuse korral. Palume järgida infolehte „Krohvimine kõrgetel ja madalatel temperatuuridel".

Montaaž

Capatect-OrCa-Spachtel armeerimissegu kanda armeerimisvõrgu paani laiuselt soojustusplaatidele, nii et segu paksus moodustaks umbes 2/3 lõplikust kihipaksusest. Capatect-OrCa-Gewebe suruda sirgelt, ilma kortsudeta segu sisse. Järgmised paanid paigaldada umbes 10 cm ülekattega. Seejärel armeerimisvõrk „märg-märjale" meetodil üle pahteldada, nii et võrk oleks üleni seguga kaetud. Armeeritud kihi üldpaksus jääb vahemikku 4-5 mm.

Jäätmekäitlus

Capatect-OrCa-Gewebe utiliseerida nagu ehitus- ja lammutustööde segajäätmed.

Värvide ja lakkide tootekood

M- DF02

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee