caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/79156/033407_OrcaSpachtel_20_kg.png

Capatect-OrCa-Spachtel

Kasutusvalmis, süsinikkiududega tugevdatud armeerimismass kasutamiseks mittepõlevas Capatect Carbon DarkSide süsteemis.

Kasutusala

Armeerimismassi kasutada Capatect Carbon DarkSide süsteemis mineraalvill- isolatsiooniplaatide kvaliteetseks paigaldamiseks.
- Capatect-MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA
- Capatect-LS-Fassadendämmplatte VB 101

Omadused

  • Väga hea nakkevõime
  • Ilmastikukindel ja vett- tõrjuv vastavalt standardile DIN V 18550
  • Veeauru läbilaskev
  • Veega vedeldatav
  • Kasutusvalmis
  • Kerge töödelda
  • Väike materjalikulu
  • Väga löögi- ja pragunemiskindel

Sideaine

orgaaniline silikaat-hübriid-dispersioon

Pakend/ pakendi suurus

20 kg ämber

Värvitoonid

Kreemikas

Säilitamine

Hoida jahedas, kuivas ning mitte miinuskraadide juures. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest.

Tehnilised andmed

Veeimavuskoefitsient: ca 0,03 kg/(m2 · h0,5), vastavalt standardile EVS EN 1062, klass W2 (madal)
Löögikindlus: kuni 60 J (olenevalt süsteemi ülesehitusest)

Tihedus

ca 1,4 g/cm3

Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

0,26 m vastavalt standardile EVS EN ISO 7783

Toote nr

9818

Nõustamine

Toodet ei või üle töödelda  mineraalsete krohvide ega armeerimismassidega.

Materjali valmistamine

Capatect OrCa- Spachtel on kasutamisvalmis, mis tuleb enne kasutamist korraks läbi segada. Konsistentsi reguleerimiseks võib lisada pisut vett. Armeerimismass kanda armeerimisvõrgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect- OrCa- Gewebe 653 paanid suruda umbes 10 cm ülekattega segu sisse. Seejärel pind „märg-märjale" meetodil üle pahteldada, nii et võrk oleks täielikult seguga kaetud. Kangas peab asetsema armeerimiskihi ülemises kolmandikus. Armeeritud pahtlikihi üldpaksus peab olema umbes 4–5 mm. Kui välisnurkades kasutatakse nurgakaitseprofiile Capatect- Eckschutzschiene, tuleb armeerimisvõrk 10 cm ülekattega üle nurga paigutada. Kui kasutatakse nurgakaitsevõrku Captect-Gewebe-Eckschutz, tuleb armeerimisvõrgu paanid paigutada ainult kuni nurgani.

Kulu

Ca 1,4 kg/m2/mm kihi kohta. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Temperatuur:
Õhu ja aluspinna temperatuur toote pealekandmisel ja selle kuivamise ajal ei tohi olla alla + 5 °C ega üle + 30 °C. Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või suure õhuniiskuse korral. Palume järgida infolehte „Krohvimine kõrgetel ja madalatel temperatuuridel".

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on armeerimiskrohvi pealispind 24 tunni pärast kuiv, täielikult kuivanud ja koormatav ca 2-3 päeva pärast. Vastavalt ilmastikuoludele, võib 2-3 päeva pärast pinna tootega ThermoSan Fassadenputz NQG üle töödelda.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada koheselt veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Täpsemad andmed: vt ohutuskaarti.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

Värvide ja lakkide tootekood

M- DF02

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald

75312 Harjumaa

Tel. (+372) 600 0690

Faks (+372) 600 0691

e-mail: info@caparol.ee
www.caparol.ee

Daugavpilsi Ülikool

Vastupidav korterelamu fassaad

Must kohtub valgega