caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/55542/026813_Klebe-_und_Armierungsmasse_133.png

Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht

Mineraalne kuivsegu soojustusplaatide liimimiseks ning armeerimiseks.

Kasutusala

Mineraalne kergkrohvi segu, mis on mõeldud Capatect soojusisolatsiooni liitsüsteemide (SILS) A ja B liimimiseks ja armeerimiseks. Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht on kasutatav armeeringuna Capatect-Edelkratzoutz K40 all. Kihi paksus 5-10 mm. 

Omadused

  • „raskesti süttiv" vastavalt Capatect fassaadisüsteemide või VHFS ülesehitusele
  • Ilmastikukindel, vett-tõrjuv vastavalt standardile DIN 18 550
  • Väga hea veeauru läbilaskvus
  • Väga pingevaba
  • Hästi mehaanilist koormust taluv
  • Masinaga töödeldav
  • Hea kinnituvus
  • Keskkonnasõbralik
  • Mineraalsed sideained plastifitseerivate lisanditega
  • Hüdrofoobsust suurendavad, töödeldavust ja nakkeomadusi parandavad lisandid

Pakend/ pakendi suurus

25 kg kott, 600 kg OneWay-konteiner, 1,0 t BigBag kott, tornhoidla (silo)

Värvitoonid

Looduslik valge

Säilitamine

Hoida jahedas ning kuivas, kaitsta külma eest.
Kaitsta otsese päikesekiirguse eest. Konteinerid ja tornhoidlad tuleb enne pikemaid tööpause (nt talveperioodil) täielikult tühjendada. Säilivusaeg originaalanumas 12 kuud.

Soojusjuhtivus

0,27 W/m•K

Tihedus

ca. 1,0 kg/dm3

Difusioonitakistus µ (H2O)

µ ≤ 10

Kapillaarne veeimavus

ca. 0,18 kg/(m2 · h0,5) vastavalt DIN 52617

Toote nr

133

Sissejuhatus

Enne struktuurkorhvi peale kandmist tuleks armeeringkiht vastavalt ilmastiku oludele ja imavusele kruntida tootega Sylitol-Konzentrat 111 (lahjendada veega vahekorras 2:1).

Kaitseks vihma eest katta tellingud kuivamise ajal kattega. Toote kasutamisel ja tööde teostamisel järgida standardit DIN V 18550, samuti DIN 18350, ehitusteenuste töövõtu määrust (VOB), osa C.

Aluspinna ettevalmistamine

Müüritis, betoon ja tugevalt kinniolevad värvikihid peavad olema puhtad, kuivad ja kandvad. Mustus ja nakkumist takistavad ained (nt õlid), samuti kõrgemad pinnakonarused eemaldada.

Kahjustatud, vanad kooruvad värvikihid ning struktuurkrohvid tuleb võimalusel täielikult eemaldada. Krohvis leiduvad tühimikud tuleb avada ja täis pahteldada. Suure imavusega, liivased või tolmavad
pealispinnad tuleb põhjalikult kuni tugeva aluspinnani puhastada ja kruntida tootega Sylitol-Konzentrat 111.

Materjali valmistamine

Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht võib segada kõigi tavapäraste läbivoolusegistitega, tigupumpade ja krohvisegamismasinatega, samuti võib segu segada käsitsi tugeva, aeglaselt pöörleva seguriga, lisades puhast külma vett, kuni ühtlase klimpideta massi saamiseni. Umbes 5 minutit paisuda lasta ja veel korraks läbi segada. Vajadusel võib sobiva konsistentsi saamiseks lisada veel veidi vett. Keskmine veekulu 25 kg koti kohta on 8-9 liitrit.

Olenevalt ilmastikust on segu pealekandmisaeg umbes 2 kuni 2,5 tundi, masinaga pinnale kandes max 60 minutit. Juba kivistuma hakkavat segu ei tohi mitte mingil juhul uuesti veega vedeldada.

Kulu

Tasanduseks:
Ca. 1,5-2,0 kg/m2

Liimimiseks:

Ca. 3,0-3,5 kg/m2 --- Osalise pinna liimimine
Ca. 4,0-5,0 kg/m2 --- Serv-punkt- meetod

Armieeringu tegemisel:
Ca. 1,1 kg/msõltuvalt kihi paksusest.
5 mm kihi puhul ca. 5,5 kg/m2.

Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades. Materjalikulu võib muutuda sõltuvalt aluspinna iseärasustest ning materjali pealekandmise meetodist.

Töötlemistingimused

Segu pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu- ja aluspinnatemperatuur
langeda alla + 5 ºC ega tõusta üle + 30 ºC. Töid ei tohi teha otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või kõrge õhuniiskuse korral. Palume järgida infolehte „Krohvimine kõrgetel ja madalatel temperatuuridel".

Kuivamine/kuivamisaeg

Armeeritud pahtlikihi pealispind on + 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures kuiv umbes 24 tunni pärast. 1 mm kuivamine võtab aega 1 päev.

Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 kuivab hüdratatsiooni kaudu ja füüsikaliselt, s.t. lisatud vee aurustumise kaudu. Seetõttu on eelkõige jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem.

Tööriistade puhastamine

Pesta kohe pärast kasutamist veega.

Näidisvarustus masinaga segamisel

Läbivoolusegisti Berö Calypso 15 standardse doseerimis- või segamisvõlliga ja segupump Berö Speedy 15 tiguülekande 1/1 võimsusega.

Tähelepanu
Kindlasti tuleb järgida seadme tootja poolt kehtestatud eeskirju!

Vooluühendus

400 V kolmefaasiline vool, 16 A (tööstusvool FI-kaitselülitiga).

Veeühendus
Voolik ¾” GEKA, nõutav veesurve töötava masinaga vähemalt 2,5 bar.

Vee läbivool
Ca 330 l/h
Sobivat konsistentsi saab reguleerida segisti veearmatuuril paikneva ventiili abil.

Voolikud
Esimesed voolikud, siseläbimõõt 35 mm, pikkus 13,3 m.
Tagumine voolik, siseläbimõõt 25 mm, pikkus 10,0 m.

Pumpamiskaugus
Maksimaalne pumpamiskaugus ca 50 m (optimeerida sõltuvalt objektist ja temperatuurist)

Pritseseade
Düüside läbimõõt: 10

Voolikud enne regulaarset kasutamist lubjavee või kliistriga läbi pesta!

Armeeringkiht

(Käsitsi või masinaga peale kandmisel)
Pärast nurgakaitsete paigaldamist aknapõskede ja servade äärde, samuti diagonaalarmeeringu paigaldamist fassaadiavade nurkadesse, tuleb pahtlisegu kanda armeerimisvõrgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 suruda umbes 10 cm ülekattega segu sisse. Seejärel pind üle pahteldada „märg-märjale" meetodil, nii et võrk oleks täielikult seguga kaetud.
Armeeritud kihi üldpaksus peab olema minimaalselt 5 mm kuni max 10 mm.

Järgneva Capatect-Edelkratzputz K40 pealekandmisel peab armeeritud kihi paksus olema 8 mm. Niiske pealispind kammida horisontaalselt 6 mm hammaskelluga läbi.

Soojustusplaatide liimimine

Serv-punkt-meetod:
Liimsegu kanda plaadi tagaküljele triippunkt-meetodil (ümberringi mööda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava liimsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele varieerida nii, et nakkuv kontaktpind moodustaks ≥ 40%.

Kogu pinna liimimise tehnika (eelnevalt kaetud mineraalvill-lamellsoojustusplaadid): 
Kleepaine masinaga kuni max 10 mm paksuse kihina aluspinnale pritsida. Vahetult enne soojustusplaatide paigaldamist tuleb kleepainekiht hammaskelluga (hammaste laius ja
sügavus valida vastavalt aluspinna omadustele) läbi kammida.
Soojustusplaadid tuleb viivitamatult värskesse kleepmassi suruda, õigesse paika liigutada ja kinni suruda.
Liimipinnale kelme moodustamise vältimiseks katta liimiga ainult nii suur osa pinnast, mis jõutakse vahetult selle järel plaatidega katta.

Punkt-meetod:
Liimsegu kanda plaatide tagaküljele punkt-meetodil (katta ca 20 % pinnast)

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Antud mineraalne kuivsegu reageerib leeliselt. Ärritab nahka. Tõsine silmade kahjustamise oht. Vältida tolmu ja udu sissehingamist. Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. Kanda kaitsekindaid/silmade kaitset/näokaitset. SILMA SATTUMISEL: loputada rohke veega mõne minuti vältel. Eemaldada kontaktläätsed. Jätkuvalt loputada. ALLA NEELAMISEL: Pöörduda koheselt arsti poole. Hoida lastele kättesaamatus kohas. 

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu sega-ehituspraht ja praak. Jäätmekäitluskood EAK 170904.

Ohutus- ja transporditähised

Vt ohutuskaarti

Gis- kood

ZP1

Luba

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.46-1091
Z-33.47-859
Z-31.1-171
Z-33.49-1071

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Ohutuskaart