caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/212175/061299_caparol-176-bag_www_LV.png

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176

Mineraalne kuivsegu soojustusplaatide liimimiseks ning armeerimiseks Capatect STANDARD A (mineraalvill) ja B (EPS) soojusisolatsiooni liitsüsteemides

Kasutusala

Liim ja armeerimissegu, sobib kasutamiseks Capatect STANDARD A (mineraalvill) ja B (EPS) soojusisolatsiooni liitsüsteemides

Omadused

 • Tuletundlikkus: „mittepõlev" või „raskesti süttiv" vastavalt Capatect fassaadisüsteemi ülesehitusele
 • Ilmastikukindel, vett-tõrjuv
 • Väga hea veeauruläbilaskvus
 • Pikk pealekandmisaeg
 • Hea kinnituvus
 • Keskkonnasõbralik
 • Hüdrofoobsust suurendavad, töödeldavust ja nakkeomadusi parandavad lisandid

Pakendi maht

25 kg kott

Säilitamine

Hoida jahedas aluste peal. Kaitsta niiskuse ja otsese päikesekiirguse eest. Säilivusaeg suletud originaalanumas 12 kuud.

Tehnilised andmed

 • Kasutusaeg: ca 120 min
 • Parandusaeg: ca 10 min
 • Tugevuse kadu: pärast 50 külmumis-/sulamistsüklit: < 25%

Kadu

< 1,5 mm/m

Veeauru läbilaskvus

 • EPS: > 0,04 mg/m · h · Pa
 • mineraalvill:  > 0,1 mg/m · h · Pa

Nakketugevus

 • Betooniga:
- kuivades tingimustes: > 0,5 MPa
- polüstüreenvahul: > 0,08 MPa
 • Vees:
- betoon: > 0,5 MPa
- polüstüreenvahul: > 0,08 MPa
- pärast 50 külmumis-/sulamistsüklit: > 0,03 MPa

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tasane, tugev, puhas, kuiv ja kandevõimeline. Mustus ja nakkumist takistavad ained (nt õlid), samuti kõrgemad pinnakonarused eemaldada. Pealispinna ebatasasused tasandada tootega Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176, kihi paksus ei tohi ületada 10 mm. Suure imavusega, liivased või tolmavad pealispinnad tuleb põhjalikult kuni tugeva aluspinnani puhastada ja kruntida tootega Sylitol 111 Konzentrat. Läikivad aluspinnad karestada ning kruntida tootega Putzgrund 605.

Materjali valmistamine

Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 176 segada aeglaselt pöörleva seguriga, lisades puhast vett, kuni ühtlase klimpideta massi saamiseni. Umbes 10 minutit paisuda lasta ja veel korraks läbi segada. Vajadusel võib sobiva konsistentsi saamiseks lisada veel veidi vett. Keskmine veekulu 25 kg koti kohta on 5- 6 liitrit. Olenevalt ilmastikust on segu pealekandmisaeg umbes 2 tundi alates vee lisamisest. Juba kõvastuma hakkavat segu ei tohi mitte mingil juhul uuesti veega vedeldada.

Kulu

Soojustusplaatide liimimisel (sõltub liimimismeetodist): 4,0- 6,0 kg/m2
Armeeringu tegemisel:
Kõvade vahtpolüstüroolplaatide korral:  ca 4,5- 5,5 kg/m2
Mineraalvilla plaatide korral:  5,0- 6,0 kg/m2

Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades. Materjalikulu võib muutuda sõltuvalt aluspinna iseärasustest ning materjali pealekandmise meetodist.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur:
Segu pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu- ja aluspinnatemperatuur langeda alla + 5 ºC ega tõusta üle + 30 ºC. Töid ei tohi teha otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või kõrge õhuniiskuse korral.

Kuivamine/kuivamisaeg

Kui pind on vaja kinnitada tüüblitega, tuleb oodata, kuni liimsegu on piisavalt kuivanud- st umbes 1- 2 päeva pärast. Liim on täiesti kuivanud ja koormust taluv 3 päeva pärast. Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 176 kuivab hüdratatsiooni kaudu ja füüsikaliselt, s.t. lisatud vee aurustumise kaudu. Seetõttu on eelkõige jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad tuleb pesta kohe pärast kasutamist veega.

Soojustusplaatide liimimine

Liimipinnale kelme moodustamise vältimiseks katta liimiga ainult nii suur osa pinnast, mis jõutakse vahetult selle järel plaatidega katta.

Seina ebatasasused kuni ± 1 cm 1 m kohta võib tasandada liimseguga. Kui ebatasasused on suuremad kui ± 1 cm 1 m kohta, siis tuleb pind enne soojustusplaadi paigaldamist sobiva materjaliga parandada. Soojustusplaadid tuleb viivitamatult suunaga alt üles värskesse kleepmassi suruda, õigesse paika liigutada ja kinni suruda. Plaatidevahelistesse vuukidesse liimsegu mitte lisada. Vuugid, mis on suuremad kui 3 mm, täita kasutatava soojustusmaterjaliga. Paigaldamisel jälgida, et plaadid oleks vertikaalselt ja horisontaalselt loodis. 1- 3 päeva pärast liimimist võib soojustusplaadid vajadusel tüüblitega kinnitada.

Serv-punkt-meetod
Liimsegu kanda plaadi tagaküljele triip-punkt-meetodil (ümberringi mööda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurust liimilaiku). Pealekantava liimsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind moodustaks ≥ 40%.

Kogu pinna liimimise tehnika (eelnevalt kaetud mineraalvill-lamellsoojustus-plaadid)
Liimsegu kanda soojustusplaadile ning seejärel hõõruda see plaadi sisse.
Vahetult enne soojustusplaatide paigaldamist tuleb kleepainekiht hammaskelluga (hammaste laius ja sügavus valida vastavalt aluspinna omadustele) läbi kammida. Soojustusplaadid tuleb viivitamatult värskesse kleepmassi suruda, õigesse paika liigutada ja kinni suruda.

Pinna osaline liimimine (eelnevalt kaetud mineraalvill-lamellsoojustus-plaadid)
Kleepaine kanda pinnale vertikaalsete ribadena (kontakt liimitava pinnaga ≥ 50%). Liimiribad peavad olema ca 5 cm laiused ja keskelt vähemalt 10 mm paksused. Ribade vahe ei tohi olla suurem kui 10 cm. Soojustusplaadid tuleb viivitamatult värskesse kleepmassi suruda, õigesse paika liigutada ja kinni suruda.

Armeeringkiht

Armeeringkiht kanda pinnale pärast liimsegu kuivamist. Soojustusplaadid tuleb kinnitada fassaadile spetsiaalsete tüüblitega. Soojustusplaatide pind peab olema ühtlane. Pinna ühtlustamiseks kasutada vajadusel jämedateralist liiavpaberit. Kui soojustusplaatide vahelised vuugid on laiemad kui 2 mm, siis tuleb need terve soojustuskihi ulatuses täita kasutades selleks soojustuplaadi materjali. Armeeringkiihi paksus soojustusplaadil peab olema ca 2 mm (kasutada hammaskellut 6 x 6 mm või 8 x 8 mm). Pahtlisegu kanda armeerimisvõrgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 suruda umbes 10 cm ülekattega segu sisse. Seejärel pind üle pahteldada „märg-märjale" meetodil, nii et võrk oleks täielikult seguga kaetud. Armeeritud kihi üldpaksus peab olema umbes 3- 5 mm (polüstürool) või 4- 5 mm (mineraalvill).

Tähelepanu

Krohvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, emailvärvkatted, klinker, looduslikud kivid, metall, samuti naturaalne või laseeritud puit hoolikalt kinni katta. Krohvipritsmed kohe rohke veega maha pesta.

Kaitseks vihma eest tuleb tellingud segu kuivamise ajal katta vajadusel kaitsekiledega.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Tolmu mitte sisse hingata.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad kotid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu ehitus- ja lammutustööde segajäätmed.

Koostis

Mineraalsed sideained, mineraalsed täiteained, armeerkiud, polümeersed keemilised lisandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee