caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/18199/020234_SAP-789384_20_KG_Capatect_ZF-Spachtel_699.png

Capatect-ZF-Spachtel 699

Kiududega tugevdatud dispersioonpahtel armeeritud pahtelpindade tegemiseks.

Kasutusala

Armeerimispahtel Capatect-SILS-ile B.Renoveerimispahtel.
Sobib nurgasiinide paigaldamiseks.
Tugevalt imavate aluspindade korral ka liimina kasutatav.

Omadused

 • Tuleklass: „raskesti süttiv"- B1
 • Väga hea nakkuvus
 • Ilmastikukindel, vett-tõrjuv vastavalt
 • standardile DIN 18 550
 • Veeauru läbilaskev
 • Veega vedeldatav
 • Pingevaba
 • Kasutamisvalmis
 • Kerge peale kanda
 • Suure imavusega aluspindadel kasutatav
 • ka liimina

Pakend/ pakendi suurus

20 kg ämber
800 kg konteiner

Värvitoonid

Naturaalne valge

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest.

Tehnilised andmed

 • Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus:
 1,0 m lähtudes eeskirjadekohasest 7783 vastavalt standardile EVS EN 1062, klass V2 (keskmine)
 • Veeimavuskoefitsient:
 0,14 kg/(m2 · h0,5) vastavalt standardile EVS EN 1062, klass W2
(keskmine)
 • Konsistents
Pasta

Tihedus

1,2 kg/dm3

Toote nr

699

Aluspinna ettevalmistamine

Vahtpolüstüroolplaatide kõrgemad ühenduskohad eelnevalt vajadusel maha lihvida ja lihvimisel tekkinud tolm eemaldada. Aknalauad ja muud ehitusdetailid kinni katta.

Pealekandmise meetod

Armeeringu pealekandmine Capatect-ZF-Spachtel 699 on kasutamisvalmis pahtel, mis tuleb enne kasutamist korraks läbi segada. Konsistentsi reguleerimiseks võib lisada pisut vett. Pahtlimass kanda armeerimisvõrgu laiuselt soojustusplaatidele ja Capatect- Gewebe 650 paanid suruda umbes 10 cm ülekattega segu sisse. Seejärel pind „märg-märjale" meetodil üle pahteldada, nii et võrk oleks täielikult seguga kaetud. Kangas peab asetsema armeerimiskihi ülemises kolmandikus. Armeeritud pahtlikihi üldpaksus peab olema umbes 2–3 mm. Kui välisnurkades kasutatakse nurgakaitseprofiile Capatect- Eckschutzschiene, tuleb armeerimisvõrk 10 cm ülekattega üle nurga paigutada. Kui kasutatakse nurgakaitsevõrku
Captect-Gewebe-Eckschutz, tuleb armeerimisvõrgu paanid paigutada
ainult kuni nurgani.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Pahtlimassi pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu- ja aluspinnatemperatuur langeda alla +5 ºC ega tõusta üle +30 ºC. Pahteldustöid ei tohi teha otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või suure õhuniiskuse korral.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pahtli pealispind kuiv umbes
24 tunni pärast, 3 päeva pärast täielikult kuivanud ja koormatav. Enne pinna
järgnevat töötlemist peab veenduma, et pahtlikiht on terves ulatuses täielikult
kuivanud.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad pesta kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke
veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu veega segatavate liimide jäätmed, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kõvastunud liimid või olmejäätmed. Jäätmekäitluskood 08 04 10.

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF02

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail: info@caparol.ee
www.caparol.ee