caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/21421/020323_CarboNit_22_KG_3_KG.png

CarboNit

Väga löögikindel, süsinikkiududega tugevdatud ja veekindel 2K-armeerimismass soklipindadele.

Kasutusala

Kahekomponentne, süsinikkiududega tugevdatud, väga löögikindel armeerimismass kahekihilise armeeritud aluskrohvi valmistamiseks soklipindadel.
Kihi üldpaksus peab olema vähemalt 8 mm.

1. kiht vähemalt 5 mm
2. kiht vähemalt 3 mm

Omadused

Tänu väga suurele süsinikkiudude sisaldusele on toode mehaanilisele koormusele äärmiselt vastupidav. Tänu spetsiaalselt soklipindadel kasutamiseks välja töötatud veekindlale koostisele kasutatakse toodet CarboNit ka pritsiva veega kokkupuutuvatel pindadel.

Sideaine

Kunstvaikdispersioon, millele on lisatud kaltsiumaluminaate, kaltsiumsilikaate ja magneesiumoksiide.

Pakendi maht

Pakend: 25 kg
CarboNit: 22 kg ämber
CarboNit Powder: 3 kg kott

Värvitoonid

1. komponent CarboNit: helebeež
2. komponent CarboNit Powder: valge

Säilitamine

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest. Suletud originaalpakendites säilib ca 6 kuud.

Tehnilised andmed

  • Löögikindlus: 50 džauli (kontrollitud 8 mm paksuse armeerimiskihi puhul, armeeritud 2 kihi CarboNitiga). Kontrollimise kohta loe RMI kontrollimisaruannet nr. 2007/14-15); palliviskekindlus vastavalt standardile DIN 18032; rahekaitse: vastupidavus rahele HW 5.

Soojusjuhtivus

0,70 (W/mK)

Veeauru läbilaskvus

120 µ

Aluspinna ettevalmistamine

Enne soojustusplaatide Capatect Perimeterdämmplatte paigaldamist tuleb objektil teha objektil valitsevatele tingimustele ja koormusele vastav niiskusevastane hüdroisolatsioon. Võimalikke vajalikuks osutuvaid veeärajuhtemeetmeid ehk drenaaži hüdro- ja soojusisolatsiooniabinõud ei puuduta. Alternatiivina võib nähtavale jäävatel soklipindadel kasutada ka kõiki teisi Capatect PS fassaadisoojustusplaate.

Materjali valmistamine

Pulbriline komponent valada vedelkomponenti sisaldavasse anumasse, segada aeglaselt pöörleva seguriga (400 pööret/min) homogeenseks, tükkideta massiks. Komponentide kogused on täpselt välja arvestatud, seetõttu ärge lisage nendele enam midagi. Valmissegatud materjali kasutusaeg 20 °C juures on ca 30 minutit. Kõrgem temperatuur lühendab, madalam temperatuur pikendab materjali kasutusaega.

Pealekandmise meetod

CarboNit tuleb kahe kihina peale kanda. CarboNiti esimene kiht alati  hambulise servaga pahtlilabidaga kanga laiuselt pinnale kanda ja Capatect-Gewebe paanid vähemalt 10 cm ülekattega segu sisse suruda. Seejärel pind „märg-märjale” meetodil armeerimismassiga CarboNit veel kord üle pahteldada, nii et kangas oleks täielikult seguga kaetud. Aluskrohvi esimese kihi paksus peab olema vähemalt 5 mm, kusjuures kangas peab asetsema kihi välimises kolmandikus. Pärast ca 24-tunnist kuivamist (olenevalt ilmastikutingimustest) kantakse teine kiht CarboNiti samuti hambulise servaga pahtlilabidaga kanga laiuselt pinnale ja surutakse Capatect-Gewebe paanid vähemalt 10 cm ülekattega segu sisse. Seejärel pind „märg-märjale” meetodil armeerimismassiga CarboNit veel kord üle pahteldada, nii et kangas oleks täielikult seguga kaetud. Aluskrohvi teise kihi paksus peab olema vähemalt 3 mm, kusjuures kangas Capatect-Gewebe peab asetsema kihi keskel. Fassaadiga ühenduses olevate pindade (fassaadipinnalt soklipinnale) üleminekute töötlemise detailset juhendit loe pöördelt.

Nõuanne

Muude materjalikombinatsioonide kohta loe pöördelt.

Kulu

Ca 13,5 kg/m2-le

Töötlemistingimused

Temperatuur toote pealekandmisel

Õhu ja aluspinna temperatuur toote pealekandmisel ja selle kuivamise ajal ei tohi olla alla +5 °C ega üle +30 °C. Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või suure õhuniiskuse korral.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on armeerimiskrohvi pealispind 24 tunni pärast kuiv, täielikult kuivanud ja koormatav ca 3 päeva pärast. Krohv kuivab keemiliselt ja füüsikaliselt tänu niiskuse aurustumisele. Seetõttu tuleb eriti jahedal aastaajal ja suure õhuniiskuse korral arvestada pikema kuivamisajaga.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Et värvitud pinna üksikute osade vahel poleks märgatavaid piirjooni, tuleb kogu pind katta „märg-märjale” meetodiga ühes tööetapis. Et säilitada toote spetsiaalseid omadusi, ei tohi Carbon-tooteid teiste toodetega segada. Ei sobi kasutamiseks veega kokkupuutuvatel horisontaalsetel pindadel.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

CarboNiti vedelkomponent

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse ja maapinnale.

CarboNiti pulbriline komponent

Ärritab nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida silma ja nahale sattumist. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

Jäätmekäitlus

CarboNiti vedelkomponent

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

CarboNiti pulbriline komponent

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad, pulbrijääkideta kotid. Kõvastunud materjalijäägid utiliseerida ehituse ja lammutuse käigus tekkivate segajäätmetena.

Gis- kood

ZP1

Värvide ja lakkide tootekood

M-DF 01

Tehniline nõustamine

Käesolevas infolehes ei ole võimalik käsitleda kõiki praktikas esinevaid aluspindu ja nende katmise tehnoloogiaid. Kui Teil on tegemist aluspinnaga, mida pole käesolevas infolehes mainitud, pöörduge meie kohapealsete esindajate poole. Hea meelega anname Teile üksikasjalikku nõu, arvestades konkreetse ehitusobjekti spetsiifikat.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon

Informatsioon

Tallinna Jumalaema Kiirestikuulaja...

Maja muru sees

Korterelamu Vasara 31

Tartu Vene Lütseum