caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/210708/061168_Capatect_Acryl_FP_LV.png

Capatect Acryl Fassadenputz R+K

Kasutusvalmis akrüülvaik- dispersioonkrohv R ja K struktuuriga Capatect STANDARD A ja B soojusisolatsiooni liitsüsteemides (sertifitseeritud ETAG004 järgi) kasutamiseks

Kasutusala

Ilmastikukindel orgaanilise sideainega struktuurkrohv. Matt, veega lahjendatav, hüdrofoobne, veeauru läbilaskev, kerge pinnle kanda, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga. Kasutatav soojusisolatsiooni liitsüsteemides, betoonil, mineraalkrohvidel, vanadel dispersioonvärvidega pinnakatetel.

Omadused

  • Ilmastikukindel
  • Kerge pinnale kanda
  • Keskkonnasõbralik, vesialuseline
  • Hüdrofoobne
  • Pragunemiskindel
  • Avatud difusiooniga
  • Vastupidav leelistele

Pakendi maht

25 kg ämber

Värvitoonid

Naturaalne valge. Võimalik toonida ColorExpress toonimissüsteemis. MÄRKUS: värvitoone valguspeegeldusteguriga < 25 ei saa Capatect STANDARD süsteemides kasutada. 

Looduslike täiteainete kasutamise tõttu võivad värvitoonid vähesel määral erineda. Seetõttu tuleb tervikpindadel kasutada ühe ja sama tootenumbriga materjali või erinevate partiide korral kogu kasutatav materjal eelnevalt kokku segada.

Läikeaste

Matt

Säilitamine

Hoida jahedas. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest. Säilivusaeg suletud originaalanumas 24 kuud valmistamise kuupäevast.

Tehnilised andmed

  • Veeimavuskoefitsient: w <0,2 kg/(m2·h0,5) vastavalt standardile EVS EN 1062, 3. osa.
  • Konsistents: pastataoline
  • Tuleohutus:
- mineraalvill- A2-s1,d0, EN 13501-1 (ETA - 18/0370)
- EPS- B-s2,d0, EN 13501-1 (ETA-18/0369)

Tihedus

1,77 g/cm3

Veeauru läbilaskvus

V2

Sobivad aluspinnad

Mineraalsed pinnad, vanad kattekihid:
- Viimistlemata betoon
- Lubikrohv, pahtel
- Kipspahtel
- Matid dispersioonvärvikihid
- SILS

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tasane, tugev, puhas, kuiv ja kandevõimeline. Mustus ja nakkumist takistavad ained (nt õlid), samuti kõrgemad pinnakonarused eemaldada. Suure imavusega, liivased või tolmavad pealispinnad tuleb põhjalikult kuni tugeva aluspinnani puhastada ja kruntida tootega Sylitol 111 Konzentrat. Ühtlase tulemuse saavutamiseks kruntida pind tootega Putzgrund 605.

Uued mineraalkrohvid peavad enne viimistlemist kuivama vähemalt 2- 4 nädalat. Paranduskohad peavad olema kuivanud.

Materjali valmistamine

Pakendi sisu aeglaselt pöörleva seguriga põhjalikult läbi segada. Konsistentsi reguleerimiseks võib segu vajaduse korral veega lahjendada; käsitsi pealekandmise puhul kuni 1%, pritsiga pealekandmise puhul kuni 2%.

Pealekandmise meetod

Krohv roostevabast terasest kellu või peenkrohvi pritsimiseks sobiva töövahendi abil kogu pinnale kanda ja siledaks tõmmata. Vahetult selle järel töödelda pealekantud krohvi plastist silumisvahendi või PU-siluriga. Töövahendi valik mõjutab pealispinna profiili karedust, seetõttu kasutada struktureerimiseks alati samu töövahendeid. Pritsimistehnikas pealekandmisel tuleb düüsi suurus valida sõltuvalt tera suurusest.

Ühtlase struktuuri saavutamiseks peaks tervikpindu struktureerima alati sarnase käekirjaga töölised/ ühed ja samad töölised, et vältida erinevast käekirjast tulenevat krohvi struktuuri erinevust. Piirjoonte vältimiseks krohvipinna üksikute osade vahel peab suure pinna krohvimisel töötama piisav arv krohvijaid, et krohv pinnale kanda "märg-märjale” meetodiga ühes tööetapis. 

Looduslike täiteainete kasutamise tõttu võivad värvitoonid vähesel määral erineda. Seetõttu tuleb tervikpindadel kasutada ühe ja sama tootenumbriga materjali või erinevate tootenumbrite puhul kogu kasutatav materjal eelnevalt kokku segada.

Kattekihtide ülesehitus

Enne krohvi pinnale kandmist teostada kruntkiht tootega Putzgrund 605, mis on toonitud krohviga sobivasse värvitooni.

Kulu

Capatect Acryl Fassadenputz K15               ca 2,3 – 2,8 kg/m2

Capatect Acryl Fassadenputz K20               ca 2,6 – 3,2 kg/m2

Capatect Acryl Fassadenputz R20               ca 2,6 – 2,8 kg/m2

Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Töötlemistemperatuur
Krohvi pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur langeda alla + 5 ºC ega tõusta üle + 30 ºC. Mitte kanda materjali pinnale otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või kõrge õhuniiskuse korral.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on krohvkatte pealispind kuiv 24 tunniga. Täiesti kuiv, koormust taluv ja ülevärvitav 2- 3 päeva pärast. Krohv kuivab füüsikaliselt, st dispersioonikile tekkimise ja vee aurustumise teel. Seetõttu on jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem. Kaitseks vihma eest tuleb tellingud segu kuivamise ajal katta kaitsekiledega.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Acryl Fassadenputz ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel.

Krohvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, emailvärvkatted, klinker, looduslikud kivid, metall, samuti naturaalne või laseeritud puit hoolikalt kinni katta. Krohvipritsmed kohe rohke veega maha pesta.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Vt ohutuskaarti.

Tähelepanu!

Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja konsulteerida arstiga. Nahale sattumisel loputada kohe rohke vee ja seebiga. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole, sest toode võib kahjustada seedetrakti mikrofloorat. Pihustamistehnika kasutamisel vältida pritsmeaurude sissehingamist.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.

Koostis

Akrüülvaik- dispersioon, pigmendid, mineraalsed täiteained, lisandid, vesi.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee