caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/212176/061300_caparol-k15-bag_www_LV.png

Capatect Mineral Fassadenputz R+K

Mineraalne krohv K ja R struktuuriga sise- ja välistingimustes kasutamiseks

Kasutusala

Mineraalne krohv sise- ja välispindadele. Kasutatav viimistluskihina:

  • Capatect STANDARD A (mineraalvill) ja B (EPS) süsteemides;
  • viimistlemata betoonil;
  • kandevõimelistel vanadel mineraalkrohvidel;
  • aluskrohvidel ehitussegude rühmadest PII ja III vastavalt standardile DIN 18 550.

Ei sobi kasutamiseks soolaeraldistega aluspindadel ega plastist või puidust aluspindadel.

Omadused

  • Mittepõlev
  • Suure veeauru läbilaskvusega
  • Keskkonnasäästlik
  • Kõrge nakkevõime
  • Ökonoomne
  • Lihtne pinnale kanda

Pakendi maht

25 g kott

Värvitoonid

Helehall

Säilitamine

Hoida kuivas aluste peal. Kaitsta niiskuse ja otsese päikesekiirguse eest. Suletud originaalpakendis säilib 12 kuud.

Veeauru läbilaskvus

> 0,05 mg/m · h · Pa

Nakketugevus

Betooniga:

- kuivades tingimustes: > 0,5 MPa

- pärast 75 külmumis-/sulamistsüklit: > 0,5 MPa   

Veeimavuskoefitsent

24 h pärast: < 0,5 kg/m2

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspinna ettevalmistamisel järgida kindlaid reegleid ja regulatsioone ning riiklikke standardeid. Aluspind peab olema tasane, puhas, kuiv ja kandevõimeline. Nakkumist takistavad ained, nt õlid, mördid jms, samuti mahakooruvad vanad värvikihid tuleb eemaldada.  Suure imavusega pinnad, samuti tolmavad pinnad puhastada ning kruntida tootega Caparol Sylitol 111 Konzentrat. Ühtlase pinna saavutamiseks ja aluspinna ning viimistluskihi vahelise nakkevõime parandamiseks kasutada toonimata toodet Putzgrund 605. Toonitud krohvi kasutamisel peab ka kruntvärv vastavas värvitoonis toonitud olema.

Materjali valmistamine

Kuivmördile lisada vajaminev kogus toatemperatuuril olevat vett ning segada aeglaselt pöörleva seguriga ühtlase tükkideta massi saamiseni. Ca 10 minutit seista lasta ja veel kord läbi segada. Kui segu on seismise ajal liigselt paksenenud, võib lisada veel veidi vett.

Olenevalt ilmastikust on segu pealekandmisaeg ca 60 minutit. Juba kõvastuma hakkavat segu ei tohi mitte mingil juhul uuesti veega vedeldada.

Veekulu 25 kg koti kohta:

Mineral Fassadenputz K15         ca 5,5 - 6,5 l

Mineral Fassadenputz K20         ca 5,5 - 6,5 l

Mineral Fassadenputz R20         ca 5,0 – 6,0 l

Pealekandmise meetod

Segu roostevabast terasest kellu või sobiva pritsimisseadme abil pinnale kanda. Kihipaksus sõltub krohvi terasuurusest. Üleliigne krohv eemaldada koheselt kelluga. Ühtlase pinna saamiseks peaks tervikpindu krohvima alati üks ja sama tööline, et vältida erinevast käekirjast tulenevat ebaühtlust. 

Piirjoonte vältimiseks krohvipinna üksikute osade vahel peab igal tellingul töötama piisav arv krohvijaid. Krohv kanda pinnale "märg-märjale” meetodiga ühes tööetapis.

Materjali pinnale kandmisel kasutada ainult puhtaid töövahendeid.

Kulu

Mineral Fassadenputz K15         ca 2,4 kg/m2

Mineral Fassadenputz K20         ca 2,9 kg/m2

Mineral Fassadenputz R20         ca 2,7 kg/m2

Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Segu pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur langeda alla + 5 ºC. Materjali mitte pinnale kanda otsese päikesekiirguse, tugeva tuule või vihma korral.

Kuivamine/kuivamisaeg

Uued krohvid on peale piisavat kuivamist, reeglina 2 nädala pärast, 65% suhtelise õhuniiskuse ja + 20 ºC puhul viimistletavad. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, nt tuul või vihm, tuleb kinni pidada pikemast ooteajast.

Krohv kuivab hüdratatsiooni kaudu ja füüsikaliselt, s.t. lisatud vee aurustumise kaudu. Seetõttu on eelkõige jahedatel aastaaegadel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem. Kaitseks vihma eest tuleb tellingud segu kuivamise ajal katta kaitsekiledega.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Krohvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, emailvärvkatted, klinker, looduslikud kivid, metall, samuti naturaalne või laseeritud puit hoolikalt kinni katta. Krohvipritsmed kohe rohke veega maha pesta.

Mineral Fassadenputz ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel, veega kokkupuutuvatel pindadel.

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Antud mineraalne kuivsegu reageerib leeliseliselt. Ärritab nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Hoida lastele kättesaamatult. Vältida sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Vältida tolmu sissehingamist.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitusprahina.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee