caparol_pim_import/caparol_ee/products/image/133876/044806_Longlife_Putz_A_K15_20KG_RU.png

Longlife Putz R+K (hõõrde-/kraapekrohv)

Silikoonvaigu baasil kasutusvalmis struktuurkrohv.
Viimistluskiht Capatect Longlife soojusisolatsiooni liitsüsteemis.

 • Kasutusala

  Teralise (kraapekrohvi struktuur) või nn ussimustriga (hõõrdekrohvi struktuur) fassaadi struktuurkrohv.
  Kasutatakse Capatect Longlife soojusisolatsiooni liitsüsteemis lõppviimistluskihina.

  Omadused

  • Isepuhastuv (CCC)
  • Tulepüsivus DIN 4102/EVS EN 13501, klass B1
  • Sisaldab konservante seente ja vetikate saastumise eest
  • Väga hästi veeauru läbilaskev
  • Ilmastikukindel, vetthülgav
  • Lihtsalt pinnale kantav
  • Keskkonnasäästlik, vähese lõhnaga
  • Sisaldab diferentseeritud valgusekindlaid pigmente, täiteaineid ja graanuleid
  • Veega lahjendatav

  Pakendi maht

  25 kg

  Värvitoonid

  Valge.
  Võimalik toonida tehases CaparolColori või Caparol 3D System plus värvikaardi järgi heledusastmega > 20. Võimalik toonida ColorExpress toonimissüsteemis. Väikeste koguste toonimine on võimalik CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe (endine nimetus Alpinacolor) toonimisvärviga või värvidega Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe. Toonimisvärvi ei tohi lisada üle 2%, muidu muutub konsistents liiga vedelaks.

  Läikeaste

  Matt

  Säilitamine

  Hoida jahedas, kuid plusskraadide juures. Kaitsta otsese päikesekiirguse eest. Säilib kindlalt suletud originaalpakendis 24 kuud.

  Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 peal

  max 0,4 m vastavalt standardile EVS EN ISO 7783-2

  Veeimavuskoefitsent

  (w): < 0,2 [kg/(m2 • h0,5)] vastavalt standardile EVS EN 1062-3

  Konsistents

  Pasta

  Sobivad aluspinnad

  Hästi kuivanud armeerimiskiht Capatect Longlife ning Capatect Classic süsteemides.

  Aluspinna ettevalmistamine

  Struktuurkrohvi Longlife Putz pealekandmine järgmistele pindadele:

  • Capatect Longlife Spachtel dispersioonarmeerimiskiht ei vaja täiendavat kruntimist.
  • Dispersioonarmeerimiskiht Capatect Longlife Spachtel pikaajalise tööpausi korral (näiteks talveperioodil)
  • Mineraalne armeerimiskiht süsteemis Capatect Classic

  Pind kruntida Putzgrund 610 kruntvärviga, mis on vajaduse korral toonitud krohviga samasse värvitooni. Krunditav aluspind peab olema enne järgnevat viimistlust kuiv.

  Materjali valmistamine

  Pakendi sisu aeglaselt pöörleva seguriga põhjalikult läbi segada.
  Konsistentsi reguleerimiseks võib segu vajaduse korral veega lahjendada; käsitsi pealekandmise puhul kuni 1%, pritsiga pealekandmise puhul kuni 2%.

  Pealekandmise meetod

  Krohv roostevabast terasest kelluga kogu pinnale kanda ja siledaks tõmmata. Vahetult selle järel töödelda pealekantud krohvi plastist silumisvahendi või PU-silumislauaga. Hõõrdekrohvi struktuuri saamiseks struktureerida pind horisontaalselt, vertikaalselt või ringjalt.

  Töövahendi valik mõjutab pealispinna karedust, seetõttu kasutada struktureerimiseks alati samu töövahendeid.

  Pritsimistehnikas pealekandmisel tuleb düüsi suurus valida tera suuruse järgi. Pritsimisrõhk peaks olema 0,3–0,4 Mpa (3-4 bar).

  Pritsimistehnika kasutamisel tuleb eriti hoolikalt jälgida, et materjal kantakse pinnale ühtlaselt ja tellingukinnituste juures materjal ei kattuks.

  Ühtlase struktuuri saavutamiseks peaks tervikpindu struktureerima alati sarnase käekirjaga töölised/ ühed ja samad töölised, et vältida erinevast käekirjast tulenevat krohvi struktuuri erinevust. Piirjoonte vältimiseks krohvipinna üksikute osade vahel peab suure pinna krohvimisel töötama piisav arv krohvijaid, et krohv pinnale kanda "märg-märjale” meetodiga ühes tööetapis. 

  Looduslike täiteainete kasutamise tõttu võivad värvitoonid vähesel määral erineda. Seetõttu tuleb tervikpindadel kasutada ühe ja sama tootenumbriga materjali või eri tootenumbrite puhul kogu kasutatav materjal enne kokku segada.

  Longlife Putz krohvid ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel veega kokkupuutuvatel pindadel. 

  Kulu

  ToodeStruktuurTera suurus (mm)Ligikaudne materjalikulu
  (kg/m2)
  Longlife Putz K15Kraapekrohvi struktuur1,52,5
  Longlife Putz K20Kraapekrohvi struktuur2,03,2
  Longlife Putz R20Hõõrdekrohvi struktuur2,02,6
  Longlife Putz R30Hõõrdekrohvi struktuur3,03,5
  Nende kulunormide juures ei ole arvestatud puiste- ja kokkutõmbekadusid. Materjalikulu võib sõltuvalt aluspinnast ja selle omadustest ning materjali pealekandmise meetodist kõikuda.

  Töötlemistingimused

  Pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur olla alla + 5 °C ega üle  + 30 °C.

  Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või suure õhuniiskuse korral.

  Kuivamine/kuivamisaeg

  + 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind 24 tunni pärast kuiv. Täielikult kuivanud, koormatav ja ülevärvitav 2-3 päevaga.
  Krohv kuivab füüsikaliselt, st niiskuse aurustumise teel. Seetõttu on jahedatel aastaaegadel ja suure õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem. Kaitseks vihma eest tuleb tellingud segu kuivamise ajal katta kaitsekilega.

  Tööriistade puhastamine

  Tööriistad puhastada kohe pärast tööd veega.

  Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

  Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Nahale sattumisel loputada kohe rohke vee ja seebiga.
  Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale.
  Allaneelamise korral pöörduda viivitamata arsti poole, sest toode võib kahjustada seedetrakti mikrofloorat.
  Pihustamistehnika kasutamisel vältida pritsmeaurude sissehingamist.

  Jäätmekäitlus

  Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad anumad. Vedelad materjalijäägid võib utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.
  Jäätmekäitluskood ЕАК 080112

  Värvide ja lakkide tootekood

  M-SF01 F

  SIA DAW Baltica Eesti filiaal

  Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
  75312 Harjumaa
  Tel (+372) 600 0690
  Fax (+372) 600 0691
  e-mail info@daw.ee
  www.caparol.ee

  Tehniline informatsioon

  Ohutuskaart

  Informatsioon

  Süsteemne lahendus fassaadi...

  Eramaja Pirital

  Pärnaõue Kodud

  Kentmanni põik 3 korterelamu